37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Detalii despre achitarea primei de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă

Detalii despre achitarea primei de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă

19.01.2022164 views CNAM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) constituie o sumă fixă sau o contribuţie procentuală din salariu şi alte recompense, pe care asiguratul este obligat să o plătească în fondurile de asigurare medicală obligatorie pentru preluarea de către asigurător a riscului financiar în caz în boală.

Cetăţenii Republicii Moldova care nu sunt angajaţi şi nici asiguraţi de Guvern se atribuie la categoriile de plătitori ai primelor AOAM în sumă fixă şi sunt obligaţi să se asigure în mod individual în termenul prevăzut de legislaţie, adică în primele trei luni ale anului.

În acest sens, Anexa nr. 2 la Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală stabileşte categoriile de plătitori, persoane neangajate, care achită prima AOAM în sumă fixă, după cum urmează:

- proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepția grădinilor și loturilor de legumicultură, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract, cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate ori medii şi a pensionarilor;

- fondatorii de întreprinderi individuale, cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate ori medii şi a pensionarilor;

- persoanele fizice care, pe bază de contract, iau în arendă sau folosinţă terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură;

- titularii de patentă de întreprinzător, cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate ori medii şi pensionarilor;

- persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor;

- persoanele fizice care dau în arendă unităţi de transport, încăperi, utilaje şi alte bunuri materiale, cu excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă, a grădinilor şi loturilor pentru legumicultură;

- persoanele fizice care desfăşoară activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal, cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate ori medii şi pensionarilor;

- mediatorii, notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, experţii judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpreţii, traducătorii, administratorii autorizaţi, indiferent de forma juridică de organizare a activităţii, neangajaţi, care au obţinut atestat, licenţă sau autorizaţie în modul stabilit de lege;

- persoanele neangajate care exercită independent profesiunea de medic de familie în una dintre formele de organizare a activităţii profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995;

- alţi cetăţeni ai Republicii Moldova care nu sunt angajaţi, nu fac parte din niciuna din categoriile enumerate mai sus şi nu sunt asiguraţi de Guvern, şi care fac dovada aflării în Republica Moldova pentru cel puţin 183 de zile (pe parcursul anului bugetar);

- străinii cărora li s-a acordat dreptul de şedere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova pentru reîntregirea familiei, pentru studii, pentru activităţi umanitare sau religioase şi care nu sunt angajaţi, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel.

Menționăm că persoanele angajate fac parte din categoriile de plătitori ai primei AOAM în formă de contribuţie procentuală din salariu şi alte recompense, prevăzute în Anexa nr. 1 la Legea nr. 1593/2002. Astfel, salariaţii nu pot achita prima AOAM în sumă fixă odată ce deţin statut de persoană asigurată angajată. Respectiv, li se reţine prima de asigurare în formă de contribuţie procentuală din salariu şi alte recompense.

Suplimentar, salariaţii al căror statut de persoană asigurată a fost suspendat conform art. 6 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 1585/1998 se atribuie la categoria persoanelor care sunt obligate să se asigure în mod individual în termen de 30 de zile calendaristice de la data suspendării contractului individual de muncă.

Menționăm că prima de asigurare în sumă fixă este achitată în fiecare an de la 1 ianuarie până la data de 31 martie inclusiv, perioadă în care sunt aplicate şi reduceri pentru unele categorii de plătitori.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...