37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Despre substituirea formei DSA 18

Despre substituirea formei DSA 18

(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

La finele lunii decembrie 2018, unul din angajaţii întreprinderii „Armonie” SRL a depus cerere de acordare a concediului de îngrijire a copilului până la vârsta de  3 ani.  Ordinul de acordare a concediului a fost înregistrat cu data de 31 decembrie şi nu s-a reuşit prezentarea Formei DSA 18. Din ianuarie 2019 pe portalul de raportare electronică a Serviciului Fiscal de Stat nu mai este posibilitatea de a prezenta forma DSA 18. Cum urmează de declarat situaţiile de acordare a concediilor de îngrijire a copilului care nu au fost prezentate în termen?

La întrebare răspunde Clara Sorocean, şef Direcţie generală evidenţa individuală a contribuţiilor:

- Potrivit prevederilor art. 5 alin. (11) al Legii 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, angajatorii, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare, sunt obligaţi să prezinte, pe suport de hârtie sau utilizând metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, informaţia privind stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale la data emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului, ordinului de acordare a concediului paternal, ordinului de eliberare din câmpul muncii.

Totodată, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 358-364 din 21 septembrie 2018 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 152 din 12.09.2018 cu privire la modificarea şi completarea Ordinului nr. 126 din 4 octombrie 2017. Prin anexa nr. 3 la ordinul respectiv a fost aprobată Informaţia privind stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale Forma DSA 19 (în continuare Forma DSA 19) iar prin anexa nr. 4 a fost aprobată Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Formei DSA 19. Potrivit punctului 4 din Ordin, anexa nr. 3 şi anexa nr. 4 intră în vigoare la 1 ianuarie 2019.

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2019 Forma  DSA 18, prin care se declarau de către plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat datele cu privire la acordarea de către angajatori a concediilor de îngrijire a copiilor (până la vârsta de 3 ani şi de la 3 la 4 ani) sau concediu paternal, a fost substituită cu forma DSA 19. Concomitent în forma DSA 19 vor mai fi declarate şi informaţia din ordinele perfectate la întreprindere cu privire la persoanele eliberate din câmpul muncii. În col 5, 6 şi 7 se declară informaţia din ordinele cu privire la persoanele cărora au fost acordate concedii de îngrijire a copilului, sau a concediului paternal, iar în col. 8 se indică motivul eliberării din funcţie a persoanei asigurate conform Clasificatorului cu privire la motivul eliberării persoanei asigurate şi în col. 9 se indică data atribuirii la col. 8.

În cazurile în care la finele anului 2018 au fost perfectate ordine cu privire la acordarea concediilor de îngrijire a copilului şi concediului paternal şi nu au fost declarate datele în Forma DSA 18 acestea urmează a fi declarate în Forma DSA 19 completând col. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7.

Cât priveşte perioadele declarate în col 5 şi 6 acestea, la fel trebuie să corespundă perioadei stipulate în ordin. Perioadele declarate pot depăşi perioadele anului sau a lunilor de gestiune.

Cu referire la col. 8 şi 9 se indică motivul eliberării persoanei din câmpul muncii şi data eliberării. Codurile utilizate conform Clasificatorului motivului eliberării se reflectă reieşind din datele stipulate în ordinul  de eliberare din câmpul muncii. Astfel, în col. 8 se vor indica următoarele coduri:

111 - Concedierea în legătură cu lichidarea unităţii (art. 86 alin. 1 lit. b) CM);

112 - Concedierea în legătură cu încetarea activităţii angajatorului persoană fizică  (art. 86 alin. 1 lit. b) CM);

113 - Concedierea în legătură cu reducerea numărului sau a statelor de personal (art. 86 alin. 1 lit. c) CM);

114 - Pierderea locului de muncă din motiv de demisie (art. 85 CM);

115 - Pierderea locului de muncă din motiv de încetarea contractului individual de muncă (art. 83 CM);

116 - Pierderea locului de muncă din alte motive de concediere (art. 86 CM, excepţie lit.b) şi c));

211 - Pierderea locului de muncă din motivul decesului angajatorului persoană fizică, declararea acestuia decedat sau dispărut fără urmă (art. 82 lit. b) CM)

311- Încetarea contractului de serviciu din funcţie publică în legătură cu lichidarea instituţiei (art.63 alin (1) lit. a), b)Legea 158/2008);

312 - Încetarea contractului de serviciu din funcţie publică în legătură cu reducerea statelor (art.63 alin (1) lit. c)Legea 158/2008)

313 - Încetarea contractului de serviciu cu funcţionarul public prin demisie (art. 65 Legea 158/2008);

314 - Încetarea contractului de serviciu cu funcţionarul public din alte motive.

Menţionăm că codurile (311-314) se utilizează doar de către instituţiile publice pentru personalul cu statut de funcţionar public. Considerăm că cel mai utilizat va fi codul 114 care se utilizează de către entităţile economice pentru persoanele eliberate din iniţiativă proprie.

Reieşind din cele menţionate, în Forma DSA 19 se pot declara concomitent situaţii de aflare în concediu de îngrijirea copilului sau paternal pentru care se completează col. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 şi persoanele eliberate pentru care se completează col. 1, 2, 3, 4, 8 şi 9. Atenţionăm că nu pot fi completate concomitent col. 5, 6, 7 şi 8, 9.

Prin urmare, începând cu 01.01.2019 se utilizează Forma DSA 19 care a substituit Forma DSA 18 şi care adiţional mai prevede declararea motivelor de eliberare din câmpul muncii a angajaţilor entităţilor economice. Acele situaţii care nu au fost declarate în Forma DSA 18 se vor reflecta în forma DSA 19.

Comentarii

 1. ALIONA spune:

  в какой срок предоставляется DSA 19

 2. Mariana spune:

  Este undeva stipulat termeni de prezentare a informatie??

  1. Rabovila Irina spune:

   Atenționăm că acesta este răspunsul oferit de d-na Clara Sorocean. Cât privește despre termenii de prezentare, vedeți Instrucțiunea de completare a Formularului DSA19.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...