37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Desemnarea procentuală: CET18 poate fi depusă pe suport de hârtie

Desemnarea procentuală: CET18 poate fi depusă pe suport de hârtie

25.03.2024243 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorului Oficial din 22 martie 2024, a fost publicată Legea nr. 61 din 21 martie 2024 pentru modificarea unor acte normative. Prin această lege au fost operate modificări și la Codul fiscal, mai exact al doilea enunț al alin. (21) art. 187 din Codul fiscal, prevede că persoanele menționate la art. 83 alin. (2) lit. b)* prezintă darea de seamă fiscală pe suport de hârtie sau utilizând metodele automatizate de raportare electronică.

De asemenea, prin legea menționată au fost efectuate ajustări asupra anexei nr.1 la Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător. Astfel, din lista actelor permisive care se încadrează în categoria autorizațiilor au fost excluse pozițiile 78-80: autorizarea de desfășurare a activităților de instalare, operare, gestionare, mentenanță și/sau lichidare a rețelelor de comunicații electronice la frontiera de stat, autorizare generală de furnizare a rețelelor ori serviciilor  de comunicații electronice și actul de acreditare a organismelor de evaluare a conformității.

Concomitent și din lista actelor permisive care se încadrează în categoria certificatelor au fost excluse pozițiile 3-5 (certificat de recunoaștere a aprobării de model (pentru mijloacele care nu au verificare inițială CE sau al căror model nu este aprobat în alte state cu care Republica Moldova are încheiat acord de recunoaștere); certificatul de aprobare de model și buletinul de verificare metrologică). Adițional, lista a fost completată cu poziția 37: „Permisul tehnic pentru utilizarea stațiilor de radiocomunicații, în cazul în care eliberarea licenței de utilizare a canalelor și frecvențelor radio nu este prevazută de Legea nr. 241/2007”.

Prezenta lege va intra în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial, cu excepția modificărilor operate la CF, care, prin derogare de la prevederile art. 56 alin. (2) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, au intrat în vigoare la data publicării prezentei legi.


* Potrivit art. 83 alin. (2) lit. b) din CF sînt obligaţi să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit persoanele fizice rezidente (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi, inclusiv membri ai societăţilor şi acţionari ai fondurilor de investiţii) care direcţionează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget.

În Monitorului Oficial din 22 martie 2024, a fost publicată Legea nr. 61 din 21 martie 2024 pentru modificarea unor acte normative. Prin această lege au fost operate modificări și la Codul fiscal, mai exact al doilea enunț al alin. (21) art. 187 din Codul fiscal, prevede că persoanele menționate la art. 83 alin. (2) lit. b)* prezintă darea de seamă fiscală pe suport de hârtie sau utilizând metodele automatizate de raportare electronică.

De asemenea, prin legea menționată au fost efectuate ajustări asupra anexei nr.1 la Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător. Astfel, din lista actelor permisive care se încadrează în categoria autorizațiilor au fost excluse pozițiile 78-80: autorizarea de desfășurare a activităților de instalare, operare, gestionare, mentenanță și/sau lichidare a rețelelor de comunicații electronice la frontiera de stat, autorizare generală de furnizare a rețelelor ori serviciilor  de comunicații electronice și actul de acreditare a organismelor de evaluare a conformității.

Concomitent și din lista actelor permisive care se încadrează în categoria certificatelor au fost excluse pozițiile 3-5 (certificat de recunoaștere a aprobării de model (pentru mijloacele care nu au verificare inițială CE sau al căror model nu este aprobat în alte state cu care Republica Moldova are încheiat acord de recunoaștere); certificatul de aprobare de model și buletinul de verificare metrologică). Adițional, lista a fost completată cu poziția 37: „Permisul tehnic pentru utilizarea stațiilor de radiocomunicații, în cazul în care eliberarea licenței de utilizare a canalelor și frecvențelor radio nu este prevazută de Legea nr. 241/2007”.

Prezenta lege va intra în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial, cu excepția modificărilor operate la CF, care, prin derogare de la prevederile art. 56 alin. (2) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, au intrat în vigoare la data publicării prezentei legi.


* Potrivit art. 83 alin. (2) lit. b) din CF sînt obligaţi să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit persoanele fizice rezidente (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi, inclusiv membri ai societăţilor şi acţionari ai fondurilor de investiţii) care direcţionează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...