37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Desemnarea procentuală. Ce modificări au fost propuse

Desemnarea procentuală. Ce modificări au fost propuse

08.06.20181.547 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor, a remis spre consultări publice Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1286 din 30 noiembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale.

Proiectul, are drept scop racordarea prevederilor Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1286 din 30 noiembrie 2016 la modificările și completările efectuate la cadrul legal, ca urmare a implementării Planului de acţiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021.

Reiterăm faptul că, odată cu constituirea Agenției Servicii Publice, atribuțiile Ministerului Justiției ce țin de înregistrarea și evidența organizațiilor necomerciale au fost transmise Agenției.

Potrivit proiectului, Regulamentul cu privire la mecanismul desemnării procentuale va fi modificat și completat cu unele prevederi noi care vor stabili că, cererile depuse după data de 30 septembrie a anului în curs, se restituie fără examinare.

Conform Regulamentului, organizaţiile beneficiare incluse în Lista beneficiarilor desemnării procentuale în anii anteriori, sînt înscrise automat de Ministerul Justiţiei în Lista beneficiarilor pentru anul următor, cu condiţia că nu au datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare.

Potrivit proiectului, se va stabili că, în cazul în care, beneficiarul are datorii la bugetul public național și nu a stins restanța în termen de 10 zile de la recepționarea notificării, expediate prin e-mail de către Ministerul Justiției, acesta va fi exclus din Lista beneficiarilor desemnării procentuale, fără emiterea unei decizii în acest sens.

Totodată, beneficiarii desemnării procentuale vor notifica Ministerul Justiției despre modificarea denumirii, a sediului, codului fiscal, contului bancar, precum şi datele privind radierea din Registrul de stat al organizațiilor necomerciale.

Agenția Servicii Publice, pînă la 1 septembrie va publica pe pagina sa web oficială, Lista tuturor asociaţiilor obşteşti, fundaţiilor şi instituţiilor private, cultelor religioase şi părţile componente ale acestora.

Inițial, în conformitate cu art. 152 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, contribuabilul persoană fizică rezidentă care nu are datorii la impozitul pe venit la data de 1 ianuarie a anului în care se face desemnarea, este în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual în folosul unuia dintre beneficiarii incluşi în Lista beneficiarilor desemnării procentuale, odată cu prezentarea declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală.

Prevederea urmează să fie modificată, astfel încât, verificarea existenței datoriilor la impozitul pe venit se va realiza după expirarea termenului de depunere a declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit.

La depunerea declarației cu privire la impozitul pe venit, persoana fizică va avea dreptul să solicite informația privind existența/lipsa datoriilor la buget privind impozitul pe venit.

Serviciul Fiscal de Stat, nu va valida desemnarea procentuală și în cazul în care, informația despre beneficiarul desemnării procentuale (datele bancare, numărul de identificare de stat) din Lista beneficiarilor nu este veridică.

În cazul în care, în procesul executării au fost depistate careva erori sau neconcordanțe în rechizitele bancare ale beneficiarilor desemnării procentuale, Ministerul Finanțelor informează Serviciul Fiscal de Stat, pînă la data de 15 august a anului în care a avut loc desemnarea, atît pe suport de hîrtie cît și în format electronic, în legătură cu erorile depistate. După informare, Serviciul Fiscal de Stat pînă la data de 30 august are posibilitatea să prezinte un borderou adăugător al beneficiarilor desemnării procentuale, în care vor indica datele bancare corecte ale erorilor depistate. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat va solicita de la Ministerul Justiției prezentarea datelor corecte.

Beneficiarii desemnării procentuale, vor depune la SFS rapoarte privind modul de utilizare a sumelor primite, pentru fiecare perioadă fiscală în decursul perioadei de utilizare a sumelor de desemnare procentuală.

Persoane responsabile
Stașco Tatiana – consultant principal, Secția Legislație Impozite Directe din cadrul Direcției Politici Fiscale și Vamale,
Tel. 022 26 28 35, email: tatiana.stasco@mf.gov.md.

Proiectul și nota informativă.

Ministerul Finanțelor, a remis spre consultări publice Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1286 din 30 noiembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale.

Proiectul, are drept scop racordarea prevederilor Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1286 din 30 noiembrie 2016 la modificările și completările efectuate la cadrul legal, ca urmare a implementării Planului de acţiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021.

Reiterăm faptul că, odată cu constituirea Agenției Servicii Publice, atribuțiile Ministerului Justiției ce țin de înregistrarea și evidența organizațiilor necomerciale au fost transmise Agenției.

Potrivit proiectului, Regulamentul cu privire la mecanismul desemnării procentuale va fi modificat și completat cu unele prevederi noi care vor stabili că, cererile depuse după data de 30 septembrie a anului în curs, se restituie fără examinare.

Conform Regulamentului, organizaţiile beneficiare incluse în Lista beneficiarilor desemnării procentuale în anii anteriori, sînt înscrise automat de Ministerul Justiţiei în Lista beneficiarilor pentru anul următor, cu condiţia că nu au datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare.

Potrivit proiectului, se va stabili că, în cazul în care, beneficiarul are datorii la bugetul public național și nu a stins restanța în termen de 10 zile de la recepționarea notificării, expediate prin e-mail de către Ministerul Justiției, acesta va fi exclus din Lista beneficiarilor desemnării procentuale, fără emiterea unei decizii în acest sens.

Totodată, beneficiarii desemnării procentuale vor notifica Ministerul Justiției despre modificarea denumirii, a sediului, codului fiscal, contului bancar, precum şi datele privind radierea din Registrul de stat al organizațiilor necomerciale.

Agenția Servicii Publice, pînă la 1 septembrie va publica pe pagina sa web oficială, Lista tuturor asociaţiilor obşteşti, fundaţiilor şi instituţiilor private, cultelor religioase şi părţile componente ale acestora.

Inițial, în conformitate cu art. 152 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, contribuabilul persoană fizică rezidentă care nu are datorii la impozitul pe venit la data de 1 ianuarie a anului în care se face desemnarea, este în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual în folosul unuia dintre beneficiarii incluşi în Lista beneficiarilor desemnării procentuale, odată cu prezentarea declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală.

Prevederea urmează să fie modificată, astfel încât, verificarea existenței datoriilor la impozitul pe venit se va realiza după expirarea termenului de depunere a declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit.

La depunerea declarației cu privire la impozitul pe venit, persoana fizică va avea dreptul să solicite informația privind existența/lipsa datoriilor la buget privind impozitul pe venit.

Serviciul Fiscal de Stat, nu va valida desemnarea procentuală și în cazul în care, informația despre beneficiarul desemnării procentuale (datele bancare, numărul de identificare de stat) din Lista beneficiarilor nu este veridică.

În cazul în care, în procesul executării au fost depistate careva erori sau neconcordanțe în rechizitele bancare ale beneficiarilor desemnării procentuale, Ministerul Finanțelor informează Serviciul Fiscal de Stat, pînă la data de 15 august a anului în care a avut loc desemnarea, atît pe suport de hîrtie cît și în format electronic, în legătură cu erorile depistate. După informare, Serviciul Fiscal de Stat pînă la data de 30 august are posibilitatea să prezinte un borderou adăugător al beneficiarilor desemnării procentuale, în care vor indica datele bancare corecte ale erorilor depistate. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat va solicita de la Ministerul Justiției prezentarea datelor corecte.

Beneficiarii desemnării procentuale, vor depune la SFS rapoarte privind modul de utilizare a sumelor primite, pentru fiecare perioadă fiscală în decursul perioadei de utilizare a sumelor de desemnare procentuală.

Persoane responsabile
Stașco Tatiana – consultant principal, Secția Legislație Impozite Directe din cadrul Direcției Politici Fiscale și Vamale,
Tel. 022 26 28 35, email: tatiana.stasco@mf.gov.md.

Proiectul și nota informativă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...