37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Demisia. Prevederile Codului Muncii

Demisia. Prevederile Codului Muncii

26.05.20216.301 views

8

(3 voturi, medie: 4,00 din 5)
Se încarcă...

Conform articolului 85 din Codul Muncii salariatul are dreptul la demisie - desfacere a contractului individual de muncă, din proprie iniţiativă, anunţînd despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu 14 zile calendaristice înainte. Curgerea termenului menţionat începe în ziua imediat următoare zilei în care a fost înregistrată cererea.

Totodată în caz de demisie a salariatului în legătură cu pensionarea, cu stabilirea gradului de dizabilitate, cu concediul pentru îngrijirea copilului, cu înmatricularea într-o instituţie de învăţămînt, cu trecerea cu traiul în altă localitate, cu îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 14 ani sau a copilului cu dizabilităţi, cu alegerea într-o funcţie electivă, cu angajarea prin concurs la o altă unitate, cu încălcarea de către angajator a contractului individual şi/sau colectiv de muncă, a legislaţiei muncii în vigoare, angajatorul este obligat să accepte demisia în termenul redus indicat în cererea depusă şi înregistrată, la care se anexează documentul respectiv ce confirmă acest drept.

Conducătorul unităţii (al filialei sau reprezentanței), adjuncţii lui şi contabilul-şef sînt în drept să demisioneze, anunţînd despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu o lună înainte.

După expirarea termenelor menționate mai sus, salariatul are dreptul să înceteze lucrul, iar angajatorul este obligat să efectueze achitarea deplină a drepturilor salariale ce i se cuvin salariatului şi să-i elibereze documentele de activitatea acestuia în unitate.

Un alt aspect stabilit de legislație este că contractul individual de muncă poate fi desfăcut, prin acordul scris al părţilor, înainte de expirarea termenelor de demisie indicate în paragrafele precedente (alin.(1), (2) şi (41) art. 85 din CM).

Timp de 7 zile calendaristice de la data depunerii cererii de demisie, salariatul are dreptul să-şi retragă cererea sau să depună o nouă cerere, prin care să o anuleze pe prima. În acest caz, angajatorul este în drept să-l elibereze pe salariat numai dacă, pînă la retragerea (anularea) cererii depuse, a fost încheiat un contract individual de muncă cu un alt salariat în condiţiile prezentului cod.

Totuși dacă, după expirarea termenelor de demisie menționate mai sus, salariatul nu a fost de fapt eliberat din funcţie şi el îşi continuă activitatea de muncă fără să-şi reafirme în scris dorinţa de a desface contractul individual de muncă, eliberarea acestuia nu se admite.

Conform articolului 85 din Codul Muncii salariatul are dreptul la demisie - desfacere a contractului individual de muncă, din proprie iniţiativă, anunţînd despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu 14 zile calendaristice înainte. Curgerea termenului menţionat începe în ziua imediat următoare zilei în care a fost înregistrată cererea.

Totodată în caz de demisie a salariatului în legătură cu pensionarea, cu stabilirea gradului de dizabilitate, cu concediul pentru îngrijirea copilului, cu înmatricularea într-o instituţie de învăţămînt, cu trecerea cu traiul în altă localitate, cu îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 14 ani sau a copilului cu dizabilităţi, cu alegerea într-o funcţie electivă, cu angajarea prin concurs la o altă unitate, cu încălcarea de către angajator a contractului individual şi/sau colectiv de muncă, a legislaţiei muncii în vigoare, angajatorul este obligat să accepte demisia în termenul redus indicat în cererea depusă şi înregistrată, la care se anexează documentul respectiv ce confirmă acest drept.

Conducătorul unităţii (al filialei sau reprezentanței), adjuncţii lui şi contabilul-şef sînt în drept să demisioneze, anunţînd despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu o lună înainte.

După expirarea termenelor menționate mai sus, salariatul are dreptul să înceteze lucrul, iar angajatorul este obligat să efectueze achitarea deplină a drepturilor salariale ce i se cuvin salariatului şi să-i elibereze documentele de activitatea acestuia în unitate.

Un alt aspect stabilit de legislație este că contractul individual de muncă poate fi desfăcut, prin acordul scris al părţilor, înainte de expirarea termenelor de demisie indicate în paragrafele precedente (alin.(1), (2) şi (41) art. 85 din CM).

Timp de 7 zile calendaristice de la data depunerii cererii de demisie, salariatul are dreptul să-şi retragă cererea sau să depună o nouă cerere, prin care să o anuleze pe prima. În acest caz, angajatorul este în drept să-l elibereze pe salariat numai dacă, pînă la retragerea (anularea) cererii depuse, a fost încheiat un contract individual de muncă cu un alt salariat în condiţiile prezentului cod.

Totuși dacă, după expirarea termenelor de demisie menționate mai sus, salariatul nu a fost de fapt eliberat din funcţie şi el îşi continuă activitatea de muncă fără să-şi reafirme în scris dorinţa de a desface contractul individual de muncă, eliberarea acestuia nu se admite.

Comentarii

 1. Anonim spune:

  Cât timp durează cu achitarea salariului după demisie?

  1. Adrian spune:

   Trebuie sa va achite in ziua demisiei

 2. Anonim spune:

  In caz daca este pornita o ancheta de serviciu ,salariatul este in drept sa demisioneze?

 3. Anonim spune:

  Dacă te concediezi după 6 luni lucrate,îți achita și condedialele ?

  1. Manolachi Daniela spune:

   Conform prevederilor art. 119 alin. (1) din Codul muncii, în caz de suspendare (art.76 lit.e) şi m), art.77 lit.d) şi e) şi art.78 alin.(1) lit.a) şi d)) sau încetare a contractului individual de muncă, salariatul are dreptul la compensarea tuturor concediilor de odihnă anuale nefolosite.

 4. Anonim spune:

  Sunt obligat sa lucrez 2 săptămâni ?

 5. Anonim spune:

  cererea de demisie trebuie sa fie scrisa cu data zilei in care este depusa cererea sau cu data de peste 14 zile calendaristice?

 6. Anonim spune:

  Cum se achita la demisie zilele de concediu nefolosite ?

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...