37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Demersurile de modernizare a Serviciului Vamal, susținute de programul USAID

Demersurile de modernizare a Serviciului Vamal, susținute de programul USAID

12.11.2019322 views Serviciul Vamal
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Dezvoltarea Portalului Informațional Comercial (en. Trade Informational Portal),  implementarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS),  reformarea Centrului de Contact al Serviciului Vamal, elaborarea noii versiuni a paginii web a instituției reprezintă doar câteva direcții de asistență, prevăzute de Programul USAID pentru Reforme Structurale în Moldova. Măsurile realizate și cele ce urmează a fi întreprinse în vederea îndeplinirii acestor obiective au fost discutate în cadrul unei întrevederi a Directorului interimar al Serviciului Vamal, Iurie Ceban, cu Directorul Programului USAID, Douglas Muir.

Astfel, rezultatele preconizate vizează preponderent îmbunătățirea calității serviciilor prestate de către Serviciul Vamal, simplificarea accesului la informații de interes public, precum și aplicarea soluțiilor comerciale digitale. Totodată, îmbunătățirea indicatorilor de progres la aceste capitole i-ar permite Republicii Moldova să îndeplinească condițiile Acordului OMC de Facilitare a Comerțului, dar și angajamentele asumate la nivelul Acordului de Asociere RM-UE.

Actualmente, Serviciul Vamal, cu suportul USAID, este în proces de elaborare a Portalului Informațional Comercial, o platformă interactivă care va conține toate informațiile necesare unui agent economic implicat în comerțul extern. Aceasta va putea fi accesată prin link separat sau de pe pagina web a instituției. Portalul ar urma să integreze date juridice, economice, statistice şi organizatorice privind operațiunile de export, import și tranzit, precum și alte informații. Astfel, pe acest portal utilizatorii vor putea găsi informații privind regimurile și destinațiile vamale, declararea mărfurilor, clasificarea și originea acestora, contingente, acte permisive, taxele pentru toate categoriile de mărfuri etc. Tot aici, vor fi descrise și procedurile de obținere a unor autorizații precum AEO, PVD sau Exportator Aprobat, sau cele de înregistrare în calitate de subiect al activității economice externe.

Tot cu sprijinul USAID, autoritatea vamală este în proces de dezvoltare a noii versiuni a paginii web a Serviciului Vamal, aliniată ultimelor tendințe tehnologice și de design și care va oferi facilități avansate în prezentarea eficientă a materialelor informative privind activitatea instituției.

O altă direcție de asistență o reprezintă reformarea Centrului de Contact al Serviciului Vamal, prin instituirea a două linii distincte: Linia de informare și Linia specializată anticorupție. Operatorii Centrului de Contact vor prelua apelurile 24 din 24, astfel că cetățenii se vor putea adresa la orice oră pentru a afla informații legate de activitatea vamală sau pentru a reclama eventuale abuzuri sau ilegalități admise de funcționarii vamali.

Un subiect important de pe agenda întrevederii l-a constituit și examinarea posibilității de a sprijini instituția în implementarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS), prin livrarea Serviciului Vamal a licenței necesare pentru funcționarea acestuia.

În cadrul discuțiilor, Directorul interimar al Serviciului Vamal, Iurie Ceban, a evocat importanța asistenței acordate de USAID autorității vamale în atingerea unora dintre principalele obiective orientate spre modernizarea și dezvoltarea instituției și a specificat că administrația vamală va continua să inițieze și alte proiecte ambițioase.

La rândul său, Directorul Programului USAID, Douglas Muir, a specificat că Programul rămâne un partener consecvent al Serviciului Vamal în modernizarea și eficientizarea activității și va continua să sprijine instituția  în realizarea tuturor proiectelor demarate.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...