37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Delegarea salariaților. Regulamentul va fi ajustat

Delegarea salariaților. Regulamentul va fi ajustat

18.05.20192.083 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Cancelaria de Stat a prezentat spre consultare publică un proiect cu privire la modificarea anexei nr.1 la Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităților din Republica Moldova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.10/2012.

Proiectul este elaborat în vederea aducerii în concordanță a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.10/2012 cu modificările operate la Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale și Legea nr.114/2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

Potrivit Notei informative a proiectului, modificările înaintate au următorul obiectiv:

1) la punctul 2 litera b) - în categoria salariaţilor delegaţi pentru stabilirea normelor de diurne şi plafoanelor de cazare, se introduc funcționarii publici de conducere de nivel superior - secretarul general al Guvernului și adjuncții lui, secretarii generali de stat. Remarcăm că, la moment respectivii funcționari nu sunt reflectați în cuprinsul Anexei nr.1 la Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, ceea ce este o omisiune, considerînd calificarea acestora drept funcționari publici de conducere de nivel superior, în virtutea Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. Or, odată cu modificările operate la Legea citată prin intermediul Legii nr.153/2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, secretarul general al Guvernului și adjuncții lui, precum și secretarii generali de stat au fost inserați în categoria funcționarilor publici de conducere de nivel superior.

2) la litera e) textul „şi vicepreşedinţii Casei Naţionale de Asigurări Sociale” se exclude deoarece respectivii funcționari se regăsesc în categoria „directorii generali adjuncţi ai organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi ale altor autorităţi administrative centrale” reliefată la aceeași literă. În context remarcăm că, amendamentul propus derivă din modificările operate la Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale prin intermediul Legii nr.140/2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

3) litera k) se abrogă deoarece directorul general şi vicedirectorii Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală se regăsesc în categoria reflectată la litera a) și respectiv litera e) a actului normativ amendat. La fel, remarcăm că, amendamentul propus derivă din modificările operate la Legea nr.114/2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală prin intermediul Legii nr.140/2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

De asemenea, se menționează că implementarea prevederilor proiectului nu va necesita cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat.

Persoane responsabile:
Ruxanda Burlacu, tel.: 022 250-481, consultant principal, Direcția administrație publică, ruxanda.burlacu@gov.md - responsabil din cadrul Cancelariei de Stat;

Lilia Dabija, tel.: 022 250-576, lilia.dabija@gov.md - responsabil din cadrul Centrul de Inplementare a Reformelor.

Data limită pentru comentarii: 22.05.2019
Proiectul și nota informativă.

Cancelaria de Stat a prezentat spre consultare publică un proiect cu privire la modificarea anexei nr.1 la Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităților din Republica Moldova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.10/2012.

Proiectul este elaborat în vederea aducerii în concordanță a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.10/2012 cu modificările operate la Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale și Legea nr.114/2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

Potrivit Notei informative a proiectului, modificările înaintate au următorul obiectiv:

1) la punctul 2 litera b) - în categoria salariaţilor delegaţi pentru stabilirea normelor de diurne şi plafoanelor de cazare, se introduc funcționarii publici de conducere de nivel superior - secretarul general al Guvernului și adjuncții lui, secretarii generali de stat. Remarcăm că, la moment respectivii funcționari nu sunt reflectați în cuprinsul Anexei nr.1 la Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, ceea ce este o omisiune, considerînd calificarea acestora drept funcționari publici de conducere de nivel superior, în virtutea Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. Or, odată cu modificările operate la Legea citată prin intermediul Legii nr.153/2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, secretarul general al Guvernului și adjuncții lui, precum și secretarii generali de stat au fost inserați în categoria funcționarilor publici de conducere de nivel superior.

2) la litera e) textul „şi vicepreşedinţii Casei Naţionale de Asigurări Sociale” se exclude deoarece respectivii funcționari se regăsesc în categoria „directorii generali adjuncţi ai organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi ale altor autorităţi administrative centrale” reliefată la aceeași literă. În context remarcăm că, amendamentul propus derivă din modificările operate la Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale prin intermediul Legii nr.140/2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

3) litera k) se abrogă deoarece directorul general şi vicedirectorii Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală se regăsesc în categoria reflectată la litera a) și respectiv litera e) a actului normativ amendat. La fel, remarcăm că, amendamentul propus derivă din modificările operate la Legea nr.114/2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală prin intermediul Legii nr.140/2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

De asemenea, se menționează că implementarea prevederilor proiectului nu va necesita cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat.

Persoane responsabile:
Ruxanda Burlacu, tel.: 022 250-481, consultant principal, Direcția administrație publică, ruxanda.burlacu@gov.md - responsabil din cadrul Cancelariei de Stat;

Lilia Dabija, tel.: 022 250-576, lilia.dabija@gov.md - responsabil din cadrul Centrul de Inplementare a Reformelor.

Data limită pentru comentarii: 22.05.2019
Proiectul și nota informativă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...