37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Delegarea salariaților: legitimația de deplasare, termenul delegării, regimul timpului de lucru în deplasare

Delegarea salariaților: legitimația de deplasare, termenul delegării, regimul timpului de lucru în deplasare

24.06.20211.068 views
(2 voturi, medie: 3,00 din 5)
Se încarcă...

Delegarea salariatului se efectuează de către conducătorul entităţii sau altă persoană împuternicită prin aprobarea ordinului, cu indicarea scopului şi a termenului delegării, precum şi a ţării gazdă. Delegarea salariatului pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează în baza ordinului sau a legitimaţiei de deplasare.

Legitimația de deplasare

În legitimaţia de deplasare se indică:

 • denumirea entităţii pe care o reprezintă,
 • numele și prenumele salariatului,
 • funcţia deţinută,
 • localităţile de destinaţie şi denumirea entităţii la care este delegat,
 • scopul delegării,
 • termenul delegării.

În legitimaţia de deplasare se fac menţiuni despre plecarea în deplasare, sosirea la punctele de destinaţie, plecarea din ele şi sosirea la locul de muncă permanent, care se autentifică prin ştampilele entităţilor corespunzătoare. La delegarea în cîteva localităţi, datele despre sosire şi plecare se fac aparte, în fiecare dintre ele.

La delegarea în ţări străine, data trecerii hotarelor se determină potrivit documentelor de călătorie.

Nu este obligatorie eliberarea legitimaţiei de deplasare în cazul în care salariatul revine din deplasare la locul permanent de muncă în aceeaşi zi în care a fost delegat. Delegarea salariatului în deplasare în aceste cazuri se efectuează în baza emiterii ordinului (dispoziţiei).

Termenul delegării

Trimiterea salariatului în deplasare în interes de serviciu, potrivit Codului muncii al Republicii Moldova poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice. Această perioadă poate fi prelungită pentru o perioadă de pînă la un an calendaristic numai cu acordul scris al salariatului.

Compensarea cheltuielilor de deplasare se efectuează pentru zilele aflării efective în deplasare, inclusiv pentru ziua plecării și ziua sosirii, determinate conform menţiunilor în ordinul sau în legitimaţia de deplasare şi în documentele de călătorie prezentate, în limitele termenului pentru care salariatul a fost delegat.

Ziua plecării în deplasare se consideră ziua plecării cu trenul, transportul aerian, auto sau alt mijloc de transport din locul permanent de lucru al delegatului, iar ziua sosirii – ziua sosirii mijlocului de transport menţionat la locul permanent de lucru. În cazul plecării mijlocului de transport pînă la ora 24 inclusiv, ziua plecării în deplasare se consideră ziua curentă, iar de la ora 0 şi mai tîrziu – ziua următoare. Dacă gara, debarcaderul, aerogara se află în afara localităţii, se ia în considerare timpul necesar pentru călătoria pînă la gară, debarcader, aerogară.

În acelaşi mod se determină şi ziua sosirii salariatului la locul permanent de muncă.

Regimul timpului de lucru în deplasare

Asupra salariaţilor aflaţi în deplasare se extinde regimul timpului de lucru şi de odihnă al acelor entităţi în care ei sînt delegaţi. La întoarcerea din deplasare, în locul zilelor de odihnă nefolosite în timpul deplasării, acestora nu li se acordă alte zile de odihnă.

Dacă salariatul este delegat pentru a lucra şi în zilele de odihnă sau sărbătoare nelucrătoare, compensarea pentru lucrul în aceste zile se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

În cazul în care, conform ordinului conducătorului, salariatul pleacă în deplasare în zi de odihnă sau sărbătoare nelucrătoare, la întoarcerea din deplasare acestuia i se acordă, în modul stabilit, o altă zi de odihnă.

Chestiunea ce ţine de prezentarea la lucru în ziua plecării în deplasare sau în ziua sosirii se soluţionează de comun acord cu conducătorul.


Surse informative:
Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova aprobat prin HG nr. 10/2012. Prezentul regulament determină modul de delegare şi se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice, atît de drept public, cît şi de drept privat, care desfăşoară activitate de întreprinzător, organizaţiilor necomerciale, inclusiv instituţiilor publice (denumite în continuare entităţi), indiferent de domeniul de activitate, tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.

Vezi și:
Normele diurnelor şi plafoanele de cazare pe categorii a persoanelor delegate

Delegarea salariatului se efectuează de către conducătorul entităţii sau altă persoană împuternicită prin aprobarea ordinului, cu indicarea scopului şi a termenului delegării, precum şi a ţării gazdă. Delegarea salariatului pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează în baza ordinului sau a legitimaţiei de deplasare.

Legitimația de deplasare

În legitimaţia de deplasare se indică:

 • denumirea entităţii pe care o reprezintă,
 • numele și prenumele salariatului,
 • funcţia deţinută,
 • localităţile de destinaţie şi denumirea entităţii la care este delegat,
 • scopul delegării,
 • termenul delegării.

În legitimaţia de deplasare se fac menţiuni despre plecarea în deplasare, sosirea la punctele de destinaţie, plecarea din ele şi sosirea la locul de muncă permanent, care se autentifică prin ştampilele entităţilor corespunzătoare. La delegarea în cîteva localităţi, datele despre sosire şi plecare se fac aparte, în fiecare dintre ele.

La delegarea în ţări străine, data trecerii hotarelor se determină potrivit documentelor de călătorie.

Nu este obligatorie eliberarea legitimaţiei de deplasare în cazul în care salariatul revine din deplasare la locul permanent de muncă în aceeaşi zi în care a fost delegat. Delegarea salariatului în deplasare în aceste cazuri se efectuează în baza emiterii ordinului (dispoziţiei).

Termenul delegării

Trimiterea salariatului în deplasare în interes de serviciu, potrivit Codului muncii al Republicii Moldova poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice. Această perioadă poate fi prelungită pentru o perioadă de pînă la un an calendaristic numai cu acordul scris al salariatului.

Compensarea cheltuielilor de deplasare se efectuează pentru zilele aflării efective în deplasare, inclusiv pentru ziua plecării și ziua sosirii, determinate conform menţiunilor în ordinul sau în legitimaţia de deplasare şi în documentele de călătorie prezentate, în limitele termenului pentru care salariatul a fost delegat.

Ziua plecării în deplasare se consideră ziua plecării cu trenul, transportul aerian, auto sau alt mijloc de transport din locul permanent de lucru al delegatului, iar ziua sosirii – ziua sosirii mijlocului de transport menţionat la locul permanent de lucru. În cazul plecării mijlocului de transport pînă la ora 24 inclusiv, ziua plecării în deplasare se consideră ziua curentă, iar de la ora 0 şi mai tîrziu – ziua următoare. Dacă gara, debarcaderul, aerogara se află în afara localităţii, se ia în considerare timpul necesar pentru călătoria pînă la gară, debarcader, aerogară.

În acelaşi mod se determină şi ziua sosirii salariatului la locul permanent de muncă.

Regimul timpului de lucru în deplasare

Asupra salariaţilor aflaţi în deplasare se extinde regimul timpului de lucru şi de odihnă al acelor entităţi în care ei sînt delegaţi. La întoarcerea din deplasare, în locul zilelor de odihnă nefolosite în timpul deplasării, acestora nu li se acordă alte zile de odihnă.

Dacă salariatul este delegat pentru a lucra şi în zilele de odihnă sau sărbătoare nelucrătoare, compensarea pentru lucrul în aceste zile se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

În cazul în care, conform ordinului conducătorului, salariatul pleacă în deplasare în zi de odihnă sau sărbătoare nelucrătoare, la întoarcerea din deplasare acestuia i se acordă, în modul stabilit, o altă zi de odihnă.

Chestiunea ce ţine de prezentarea la lucru în ziua plecării în deplasare sau în ziua sosirii se soluţionează de comun acord cu conducătorul.


Surse informative:
Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova aprobat prin HG nr. 10/2012. Prezentul regulament determină modul de delegare şi se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice, atît de drept public, cît şi de drept privat, care desfăşoară activitate de întreprinzător, organizaţiilor necomerciale, inclusiv instituţiilor publice (denumite în continuare entităţi), indiferent de domeniul de activitate, tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.

Vezi și:
Normele diurnelor şi plafoanele de cazare pe categorii a persoanelor delegate

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...