37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Deducerile aferente activității de întreprinzător. Revizuirea normelor

Deducerile aferente activității de întreprinzător. Revizuirea normelor

24.05.2023300 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2024, elaborat de Ministerul Finanțelor, prevede o serie de ajustări asupra Codului fiscal. În acest sens, proiectul de lege prevede completarea art. 24 din Cod, care stabilește deducerea cheltuielilor aferente activităţii de întreprinzător, cu un alineat nou (193).

Conform noului alineat se va permite deducerea cheltuielilor suportate şi determinate de angajator în folosul angajatului pentru:

1) cadouri în natură, inclusiv vouchere, oferite salariaţilor, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia sărbătorilor pascale, Crăciunului, 8 martie, zilelor de naștere, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern.

2) cheltuielile efectuate de angajatori pentru perfecționarea angajaților, alta decît prevăzută în alineatul (19), precum și cheltuielile efectuate în folosul angajaților aferente consolidării culturii corporative și spiritul de echipă, în modul stabilit de Guvern;

3) abonamente pentru utilizarea facilităţilor sportive în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic oferite de furnizori ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEM 9311, 9312 sau 9313, suportate de angajator pentru angajaţi, în mărime de pînă la 50% salariu mediu lunar pe economie prognozat și aprobat anul de Guvern, pe anul respectiv, pentru fiecare angajat.

4) cheltuielile efectuate de angajatori pentru contractarea serviciilor medicale în folosul angajatului în cuantumul unui salariu mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat anual de Guvern, pe anul respectiv, pentru fiecare angajat.

De asemenea, documentul mai prevede că plafonul de deductibilitate a plăților efectuate în favoarea angajaților, prevăzute în noul alineat, va constitui 15% din valoarea calculată ca diferența din fondul de retribuire a muncii total pe întreprindere, determinat pentru anul curent, și fondul de retribuire a muncii persoanelor specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova. Toate cheltuielile trebuie să fie confirmate prin documentele primare emise pe numele angajatorului.

Adițional, proiectul prevede majorarea plafonului deductibil pentru primele de asigurare facultativă de asistenţă medicală în cuantumul unui salariu mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat anual de Guvern. Actualmente, conform prevederilor art.24 alin.(20) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor în mărime de pînă la 50% din prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută, stabilită pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr.2 la Legea nr.1593-XV din 26.12.2002, pe anul respectiv.

Totodată, articolul menționat va fi completat cu alin. (26) prin care se va permite deducerea cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru plățile efectuate în folosul angajatului cu scopul compensării costurilor serviciilor alternative de îngrijire a copiilor în vârstă de 0-3 ani în mărimea ce nu depășește valoarea 2500 lei lunar per copil. Limita maximă de deducere constituie 5% din fondul de retribuire a muncii, determinat pentru anul curent.

Proiectul mai prevede operarea modificărilor și în art. 19 din Codul fiscal, care reglementează facilitățile acordate de angajator. Astfel, articolul menționat ar putea fi suplinit cu litera a2) care va prevedea că facilitățile impozabile acordate de angajator includ plățile acordate salariatului de către angajator cu scopul compensării costurilor serviciilor alternative de îngrijire a copiilor în vârstă de 0-3 ani în mărime ce depășește valoarea nominală deductibilă 2500 lei lunar per copil.

De asemenea, se va considera facilitate acordată de angajator cadourile în natură, inclusiv voucherele, oferite salariaţilor, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia sărbătorilor pascale, Crăciunului, 8 martie, zilelor de naștere, a căror cuantum depășește valoarea de 10 % din salariu mediu lunar per angajat anual.

Ca rezultat, în contextul modificărilor enunțate supra la art. 19, lit. a) textul “art.24 alin.(20)” va fi substiuit cu textul “art.24 alin.(193) și (20)”. De asemenea, se propune ca art. 20 lit. d6 ) să fie modificat după cum urmează: plățile suportate de angajator conform art. 24 alin. (193), (20) și (26).

Proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2024, elaborat de Ministerul Finanțelor, prevede o serie de ajustări asupra Codului fiscal. În acest sens, proiectul de lege prevede completarea art. 24 din Cod, care stabilește deducerea cheltuielilor aferente activităţii de întreprinzător, cu un alineat nou (193).

Conform noului alineat se va permite deducerea cheltuielilor suportate şi determinate de angajator în folosul angajatului pentru:

1) cadouri în natură, inclusiv vouchere, oferite salariaţilor, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia sărbătorilor pascale, Crăciunului, 8 martie, zilelor de naștere, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern.

2) cheltuielile efectuate de angajatori pentru perfecționarea angajaților, alta decît prevăzută în alineatul (19), precum și cheltuielile efectuate în folosul angajaților aferente consolidării culturii corporative și spiritul de echipă, în modul stabilit de Guvern;

3) abonamente pentru utilizarea facilităţilor sportive în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic oferite de furnizori ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEM 9311, 9312 sau 9313, suportate de angajator pentru angajaţi, în mărime de pînă la 50% salariu mediu lunar pe economie prognozat și aprobat anul de Guvern, pe anul respectiv, pentru fiecare angajat.

4) cheltuielile efectuate de angajatori pentru contractarea serviciilor medicale în folosul angajatului în cuantumul unui salariu mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat anual de Guvern, pe anul respectiv, pentru fiecare angajat.

De asemenea, documentul mai prevede că plafonul de deductibilitate a plăților efectuate în favoarea angajaților, prevăzute în noul alineat, va constitui 15% din valoarea calculată ca diferența din fondul de retribuire a muncii total pe întreprindere, determinat pentru anul curent, și fondul de retribuire a muncii persoanelor specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova. Toate cheltuielile trebuie să fie confirmate prin documentele primare emise pe numele angajatorului.

Adițional, proiectul prevede majorarea plafonului deductibil pentru primele de asigurare facultativă de asistenţă medicală în cuantumul unui salariu mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat anual de Guvern. Actualmente, conform prevederilor art.24 alin.(20) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor în mărime de pînă la 50% din prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută, stabilită pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr.2 la Legea nr.1593-XV din 26.12.2002, pe anul respectiv.

Totodată, articolul menționat va fi completat cu alin. (26) prin care se va permite deducerea cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru plățile efectuate în folosul angajatului cu scopul compensării costurilor serviciilor alternative de îngrijire a copiilor în vârstă de 0-3 ani în mărimea ce nu depășește valoarea 2500 lei lunar per copil. Limita maximă de deducere constituie 5% din fondul de retribuire a muncii, determinat pentru anul curent.

Proiectul mai prevede operarea modificărilor și în art. 19 din Codul fiscal, care reglementează facilitățile acordate de angajator.Astfel, articolul menționat ar putea fi suplinit cu litera a2) care va prevedea că facilitățile impozabile acordate de angajator includ plățile acordate salariatului de către angajator cu scopul compensării costurilor serviciilor alternative de îngrijire a copiilor în vârstă de 0-3 ani în mărime ce depășește valoarea nominală deductibilă 2500 lei lunar per copil.

De asemenea, se va considera facilitate acordată de angajator cadourile în natură, inclusiv voucherele, oferite salariaţilor, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia sărbătorilor pascale, Crăciunului, 8 martie, zilelor de naștere, a căror cuantum depășește valoarea de 10 % din salariu mediu lunar per angajat anual.

Ca rezultat, în contextul modificărilor enunțate supra la art. 19, lit. a) textul “art.24 alin.(20)” va fi substiuit cu textul “art.24 alin.(193) și (20)”. De asemenea, se propune ca art. 20 lit. d6 ) să fie modificat după cum urmează: plățile suportate de angajator conform art. 24 alin. (193), (20) și (26).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...