37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Declararea perioadelor de aflare în concediu de adopție a copilului

Declararea perioadelor de aflare în concediu de adopție a copilului

02.02.2024315 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de astăzi Ministerul Finanțelor a fost publicat Ordinul nr. 14 din 31 ianuarie 2024 cu privire la modificarea unor ordine ale ministerului finanțelor. Prin prezentul Ordin au fost efectuate un șir de modificări în Ordinul nr. 126/2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) și a Ordinului nr.94/2020 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC21).

Astfel, Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate care se utilizează la completarea Informației IRM19 (Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 126/2017), a fost completată cu patru categorii de persoane asigurate:

  • 175 – persoană care se află în concediu partial plătit pentru perioada de încredințare a copilului adoptabil;
  • 176 – persoană care se află în concediu plătit în cazul adopției copilului sau luării în plasament în serviciul de tutelă/curatelă
  • 177 - persoană care se află în concediu partial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani în legătură cu adopția sau plasarea copilului în serviciul de tutelă/curatelă
  • 178 – persoană care se află în concediu partial plătit pentru îngrijirea copilului cu vârsta mai mare de 3 ani adoptat sau luat în plasament în serviciul de tutelă/curatelă.

De asemenea, prin ordinul menționat a fost aprobată Lista cerințelor la completarea dării de seamă Forma IRM19 (Anexa 41 la Ordinul nr.126/2017).

Privind modificările operate în Ordinului nr.94/2020 acestea constau în ajustarea textul din tabelul nr.1 (Suma venitului achitat, impozitul pe venit și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute din acesta) a Declarației forma IPC21 prin excluderea cuvintelor „și/sau creștere de capital”. Astfel, rândul 23 coloana 2 din tabelul nr.1 va avea următorul cuprins: Venituri sub formă de dobânzi de la valorilor mobiliare de stat, obținute de către persoanele fizice, art.901 alin.(38) din Codul fiscal.

Prin Ordinul publicat au fost efectuate modificări și în Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă IPC21 (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 94/2020), potrivit cărora darea de seamă se prezintă subdivizunilor Serviciului Fiscal de Stat, utilizând în mod obligatoriu, potrivit art. 187 din Codul fiscal, metode automatizate de raportare electronică, în forma și modul reglementat de Serviciului Fiscal de Stat. La depistarea unor greșeli și/sau erori contribuabilii sunt în drept să prezinte Darea de seamă corectată în condițiile stabilite la art. 188 din Codul fiscal.

Prima perioadă pentru care se raportează obligațiile aferente impozitului pe venit, potrivit formularului ajustat al Declarației forma IPC21 aprobat prin prezentul ordin, este luna ianuarie 2024.

Ordinul a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

În Monitorul Oficial de astăzi Ministerul Finanțelor a fost publicat Ordinul nr. 14 din 31 ianuarie 2024 cu privire la modificarea unor ordine ale ministerului finanțelor. Prin prezentul Ordin au fost efectuate un șir de modificări în Ordinul nr. 126/2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) și a Ordinului nr.94/2020 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC21).

Astfel, Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate care se utilizează la completarea Informației IRM19 (Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 126/2017), a fost completată cu patru categorii de persoane asigurate:

  • 175 persoană care se află în concediu partial plătit pentru perioada de încredințare a copilului adoptabil;
  • 176 persoană care se află în concediu plătit în cazul adopției copilului sau luării în plasament în serviciul de tutelă/curatelă
  • 177 - persoană care se află în concediu partial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani în legătură cu adopția sau plasarea copilului în serviciul de tutelă/curatelă
  • 178persoană care se află în concediu partial plătit pentru îngrijirea copilului cu vârsta mai mare de 3 ani adoptat sau luat în plasament în serviciul de tutelă/curatelă.

De asemenea, prin ordinul menționat a fost aprobată Lista cerințelor la completarea dării de seamă Forma IRM19 (Anexa 41 la Ordinul nr.126/2017).

Privind modificările operate în Ordinului nr.94/2020 acestea constau în ajustarea textul din tabelul nr.1 (Suma venitului achitat, impozitul pe venit și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute din acesta) a Declarației forma IPC21 prin excluderea cuvintelor „și/sau creștere de capital”. Astfel, rândul 23 coloana 2 din tabelul nr.1 va avea următorul cuprins: Venituri sub formă de dobânzi de la valorilor mobiliare de stat, obținute de către persoanele fizice, art.901 alin.(38) din Codul fiscal.

Prin Ordinul publicat au fost efectuate modificări și în Instrucțiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă IPC21 (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 94/2020), potrivit cărora darea de seamă se prezintă subdivizunilor Serviciului Fiscal de Stat, utilizând în mod obligatoriu, potrivit art. 187 din Codul fiscal, metode automatizate de raportare electronică, în forma și modul reglementat de Serviciului Fiscal de Stat. La depistarea unor greșeli și/sau erori contribuabilii sunt în drept să prezinte Darea de seamă corectată în condițiile stabilite la art. 188 din Codul fiscal.

Prima perioadă pentru care se raportează obligațiile aferente impozitului pe venit, potrivit formularului ajustat al Declarației forma IPC21 aprobat prin prezentul ordin, este luna ianuarie 2024.

Ordinul a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...