37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Declararea mărfurilor de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente

Declararea mărfurilor de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente

23.11.20181.214 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Declararea mărfurilor de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente se va efectua în baza următoarelor acte:

- Confirmarea privind luarea la evidența fiscală a persoanelor fizice ce desfășoară activități independente (eliberată de către Serviciul Fiscal de Stat);

- Actele comerciale pentru marfa declarată (contract de vînzare-cumpărare, factură, invoice, bon de casă etc.);

- Formularul tipizat DV-6 al declarației vamale, prevăzut de Ordinul Serviciului Vamal nr. 56-O din 21.02.2008 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane fizice şi a unor formulare tipizate”, completat de către persoana fizică ce desfășoară activități independente.

Prevederile respective, sunt stipulate în Ordinul cu privire la procedura de declarare a mărfurilor de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente nr. 484-O din 9 noiembrie 2018., publicat în ediția de astăzi Monitorului Oficial.

La vămuirea mărfurilor de către subiecții menționați, organul vamal va elibera Formularul tipizat TV-14, prevăzut de Ordinul Serviciului Vamal nr. 56-O din 21.02.2008 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane fizice şi a unor formulare tipizate”, cu anexarea copiilor autentificate a actelor menționate mai sus.

Declararea bunurilor în regim vamal de import de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente, se va realiza condițiile art. 5 alin. (6) din Legea nr.1569/2002 ”Cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice” și al art. 696, Cod fiscal.

Astfel, bunurile destinate activităţii în domeniul comerţului cu amănuntul pot fi declarate în regim vamal de import numai de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente, conform art. 5 pct. 361) din Codul fiscal, înregistrate în modul stabilit. La importul acestor bunuri se vor achita drepturile de import. Importul se va permite doar pentru mărfurile care fac obiectul activității desfăşurate în comerţul cu amănuntul(cu excepţia mărfurilor supuse accizelor) de către persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente.

Determinarea valorii în vamă a mărfurilor care fac obiectul activității independente, se va realiza în conformitate cu actele normative în vigoare și particularitățile prevăzute în anexa la prezentul Ordin., care stipulează că, în procesul verificării corectitudinii determinării valorii în vamă a mărfurilor, funcționarii vamali vor acționa în strictă corespundere cu prevederile Legii nr.1380-XIII din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal, Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 974 din 15.08.2016.

În procesul perfectării tranzacțiilor comerciale de import realizate de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente, funcționarul vamal în vederea verificării corectitudinii determinării valorii în vamă va ține cont de următoarele aspecte:

În cazul în care valoarea în vamă declarată de persoana fizică ce desfășoară activități independente se acceptă, funcționarul vamal înscrie în rubrica „Notă de serviciu” din declarația vamală DV-6 „VV acceptată în baza valorii tranzacției”, autentificînd această consemnare prin semnătură și ștampilă personală, cu anexarea la Formularul tipizat TV-14 a actelor comerciale autentificate prin semnătura persoanei fizice ce desfășoară activități independente.

În cazul în care se stabilește necesitatea modificării valorii în vamă declarată și mențiunile privind procedura de verificare necesită mai mult spațiu, acestea se reflectă pe Anexă la DV-6, consemnîndu-le sub titlul “Mențiunile biroului (postului) vamal”, cu aplicarea ștampilei și semnăturii personale a funcționarului vamal.

Direcția Dezvoltare și Securitate Informațională va asigura crearea unei rubrici în varianta electronică a Formularului tipizat TV-14 cu descrierea ”PFAI”, care va fi bifată de către funcționarul vamal în cazul declarării mărfurilor de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente.

Declararea mărfurilor de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente se va efectua în baza următoarelor acte:

- Confirmarea privind luarea la evidența fiscală a persoanelor fizice ce desfășoară activități independente (eliberată de către Serviciul Fiscal de Stat);

- Actele comerciale pentru marfa declarată (contract de vînzare-cumpărare, factură, invoice, bon de casă etc.);

- Formularul tipizat DV-6 al declarației vamale, prevăzut de Ordinul Serviciului Vamal nr. 56-O din 21.02.2008 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane fizice şi a unor formulare tipizate”, completat de către persoana fizică ce desfășoară activități independente.

Prevederile respective, sunt stipulate în Ordinul cu privire la procedura de declarare a mărfurilor de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente nr. 484-O din 9 noiembrie 2018., publicat în ediția de astăzi Monitorului Oficial.

La vămuirea mărfurilor de către subiecții menționați, organul vamal va elibera Formularul tipizat TV-14, prevăzut de Ordinul Serviciului Vamal nr. 56-O din 21.02.2008 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane fizice şi a unor formulare tipizate”, cu anexarea copiilor autentificate a actelor menționate mai sus.

Declararea bunurilor în regim vamal de import de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente, se va realiza condițiile art. 5 alin. (6) din Legea nr.1569/2002 ”Cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice” și al art. 696, Cod fiscal.

Astfel, bunurile destinate activităţii în domeniul comerţului cu amănuntul pot fi declarate în regim vamal de import numai de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente, conform art. 5 pct. 361) din Codul fiscal, înregistrate în modul stabilit. La importul acestor bunuri se vor achita drepturile de import. Importul se va permite doar pentru mărfurile care fac obiectul activității desfăşurate în comerţul cu amănuntul(cu excepţia mărfurilor supuse accizelor) de către persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente.

Determinarea valorii în vamă a mărfurilor care fac obiectul activității independente, se va realiza în conformitate cu actele normative în vigoare și particularitățile prevăzute în anexa la prezentul Ordin., care stipulează că, în procesul verificării corectitudinii determinării valorii în vamă a mărfurilor, funcționarii vamali vor acționa în strictă corespundere cu prevederile Legii nr.1380-XIII din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal, Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 974 din 15.08.2016.

În procesul perfectării tranzacțiilor comerciale de import realizate de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente, funcționarul vamal în vederea verificării corectitudinii determinării valorii în vamă va ține cont de următoarele aspecte:

În cazul în care valoarea în vamă declarată de persoana fizică ce desfășoară activități independente se acceptă, funcționarul vamal înscrie în rubrica „Notă de serviciu” din declarația vamală DV-6 „VV acceptată în baza valorii tranzacției”, autentificînd această consemnare prin semnătură și ștampilă personală, cu anexarea la Formularul tipizat TV-14 a actelor comerciale autentificate prin semnătura persoanei fizice ce desfășoară activități independente.

În cazul în care se stabilește necesitatea modificării valorii în vamă declarată și mențiunile privind procedura de verificare necesită mai mult spațiu, acestea se reflectă pe Anexă la DV-6, consemnîndu-le sub titlul “Mențiunile biroului (postului) vamal”, cu aplicarea ștampilei și semnăturii personale a funcționarului vamal.

Direcția Dezvoltare și Securitate Informațională va asigura crearea unei rubrici în varianta electronică a Formularului tipizat TV-14 cu descrierea ”PFAI”, care va fi bifată de către funcționarul vamal în cazul declarării mărfurilor de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...