37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Declararea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2019

Declararea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2019

25.01.20193.447 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform particularițăților calculării și achitării contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2019, aprobate de către CNAS prin Dispoziția nr. II-03/10-749 din 22 ianuarie 2019, categoriile de plătitori specificaţi la punctele 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale vor declara contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii utilizând Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18), aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 126 din 04.10.2017 şi indicatorii aferenţi acestora se regăsesc în tabelul nr. 3 al Dării de seamă prenotate.

Categoria de plătitori specificată la pct. 1.5 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale prezintă Declaraţia cu privire la impozitul unic (Forma IU17), aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 135 din 06.11.2017, şi datele privind evidenţa nominală a persoanelor asigurate se declară în tabelul nr. 3 al Formei IPC18.

Categoriile de plătitori specificaţi la pct. 1.7 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, în cazul în care nu au persoane angajate, declară contribuţiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii utilizând Darea de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidența nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN), aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 71 din 26.03.2018.

În cazul în care plătitorii specificaţi au persoane angajate, aceştia prezintă Forma IPC18. 

Categoria de plătitori specificaţi la pct. 1.9 din anexa nr. 1  la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale prezintă Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru angajaţii conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim taxi (Forma TAXI18), aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 154 din 12.09.2018.

Forma IPC18 şi forma IU17 se prezintă, lunar, în termen de pînă la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune.
Forma CAS18-AN se prezintă o dată pe an, pînă la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune.
Forma TAXI18 se prezintă lunar, pînă la data de 25 a lunii premergătoare lunii de gestiune. Formele menţionate se prezintă Serviciul Fiscal de Stat, pe suport de hîrtie sau utilizînd metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii electronice.

Totodată, angajatorii, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, sînt obligaţi să prezinte, pe suport de hîrtie sau utilizînd metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, informaţia privind stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale (forma DSA19) la data emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului, ordinului de acordare a concediului paternal, ordinului de eliberare din cîmpul muncii.

Particularităţi privind calcularea majorărilor de întîrziere

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 300/2018 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii atrage calcularea unei majorări de întîrziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere, inclusiv pentru ziua de transfer al sumei datorate. Calcularea majorării de întîrziere se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale lunar, fără emiterea unei decizii speciale.

Pentru plătitorii, care au obligaţia declarării şi achitării lunare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, majorările de întîrziere se calculează de Casa Naţională de Asigurări Sociale lunar. În cazul în care plătitorii au obligaţia declarării contribuţiilor anual (persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, întreprinzătorii individuali, notarii, avocaţii, executoriii judecătoreşti, administratorii autorizaţi – care nu au persoane angajate) şi achitării acestora lunar majorările de întărziere se calculează odată pe an pentru perioada întregului an şi lunar pentru restanţele formate la începutul anului 2019 pînă la achitarea acestora.

Pentru angajatorii din agricultură, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare, majorarea de întîrziere pentru neplata în termen a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru anul 2019 se aplică cu începere de la 1 noiembrie 2019, iar pentru restanţele înregistrate la situaţia de 01.01.2019 se calculează lunar pe parcursul întregului an pînă la achitarea acestora.

Conform particularițăților calculării și achitării contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2019, aprobate de către CNAS prin Dispoziția nr. II-03/10-749 din 22 ianuarie 2019, categoriile de plătitori specificaţi la punctele 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale vor declara contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii utilizând Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18), aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 126 din 04.10.2017 şi indicatorii aferenţi acestora se regăsesc în tabelul nr. 3 al Dării de seamă prenotate.

Categoria de plătitori specificată la pct. 1.5 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale prezintă Declaraţia cu privire la impozitul unic (Forma IU17), aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 135 din 06.11.2017, şi datele privind evidenţa nominală a persoanelor asigurate se declară în tabelul nr. 3 al Formei IPC18.

Categoriile de plătitori specificaţi la pct. 1.7 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, în cazul în care nu au persoane angajate, declară contribuţiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii utilizând Darea de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidența nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN), aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 71 din 26.03.2018.

În cazul în care plătitorii specificaţi au persoane angajate, aceştia prezintă Forma IPC18. 

Categoria de plătitori specificaţi la pct. 1.9 din anexa nr. 1  la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale prezintă Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru angajaţii conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim taxi (Forma TAXI18), aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 154 din 12.09.2018.

Forma IPC18 şi forma IU17 se prezintă, lunar, în termen de pînă la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune.
Forma CAS18-AN se prezintă o dată pe an, pînă la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune.
Forma TAXI18 se prezintă lunar, pînă la data de 25 a lunii premergătoare lunii de gestiune. Formele menţionate se prezintă Serviciul Fiscal de Stat, pe suport de hîrtie sau utilizînd metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii electronice.

Totodată, angajatorii, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, sînt obligaţi să prezinte, pe suport de hîrtie sau utilizînd metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, informaţia privind stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale (forma DSA19) la data emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului, ordinului de acordare a concediului paternal, ordinului de eliberare din cîmpul muncii.

Particularităţi privind calcularea majorărilor de întîrziere

În conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 300/2018 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii atrage calcularea unei majorări de întîrziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere, inclusiv pentru ziua de transfer al sumei datorate. Calcularea majorării de întîrziere se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale lunar, fără emiterea unei decizii speciale.

Pentru plătitorii, care au obligaţia declarării şi achitării lunare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, majorările de întîrziere se calculează de Casa Naţională de Asigurări Sociale lunar. În cazul în care plătitorii au obligaţia declarării contribuţiilor anual (persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, întreprinzătorii individuali, notarii, avocaţii, executoriii judecătoreşti, administratorii autorizaţi – care nu au persoane angajate) şi achitării acestora lunar majorările de întărziere se calculează odată pe an pentru perioada întregului an şi lunar pentru restanţele formate la începutul anului 2019 pînă la achitarea acestora.

Pentru angajatorii din agricultură, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare, majorarea de întîrziere pentru neplata în termen a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru anul 2019 se aplică cu începere de la 1 noiembrie 2019, iar pentru restanţele înregistrate la situaţia de 01.01.2019 se calculează lunar pe parcursul întregului an pînă la achitarea acestora.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...