37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   De către cine se calculează taxa pentru folosirea subsolului?

De către cine se calculează taxa pentru folosirea subsolului?

29.09.2022271 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Resursele naturale potrivit art. 299 pct. 1) din Codul fiscal, sunt definite ca apa captată din orice surse (izvoare), mineralele utile (zăcămintele), lemnul eliberat pe picior. Sistemul taxelor pentru resursele naturale reglementate de legislația fiscală include: taxa pentru apă; taxa pentru extragerea mineralelor utile și taxa pentru folosirea subsolului.

Totodată, conform pct. 3) al aceluiași articol subsol este parte a scoarţei terestre aflată sub stratul de sol fertil, iar în lipsa acestuia, sub suprafaţa terestră şi fundul bazinelor de apă şi apelor curgătoare, care ajunge pînă la adîncimi accesibile pentru cercetare geologică şi valorificare.

Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru folosirea subsolului sunt beneficiarii subsolului – persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice care folosesc subsolul (art.311 din Codul fiscal).

Obiecte ale impunerii cu taxa, potrivit art. 312 alin. (1) lit. e) din CF, îl constituie spaţiile subterane folosite în scopul construcţiei obiectivelor subterane, precum şi construcţiile subterane exploatate de către subiecţii impunerii. Baza impozabilă o constituie:

a) valoarea contractuală (de deviz) a lucrărilor de construcţie a obiectivelor subterane;

b) valoarea contabilă a construcţiilor subterane.

În conformitate cu prevederile fiscale, cota taxei se stabileşte în mărime de: 3% din valoarea contractuală (de deviz) a lucrărilor de construcţie a obiectivelor subterane și 0,2% din valoarea contabilă a construcţiilor subterane.

În cazul construcţiei obiectivelor subterane, taxa pentru folosirea subsolului se calculează de către subiectul impunerii de sine stătător, pornind de la valoarea contractuală (de deviz) a lucrărilor de construcţie a obiectivelor subterane şi cota corespunzătoare de impunere. Taxa se achită până la iniţierea lucrărilor de construcţie. (art.314 alin. (1) CF)

Potrivit alin. (2) al aceluiași articol, în cazul exploatării construcţiilor subterane, taxa se calculează de către subiectul impunerii de sine stătător, trimestrial, pornind de la valoarea contabilă a construcţiilor subterane şi cota corespunzătoare de impunere. În cazul exploatării construcţiilor subterane, taxa se calculează de către subiectul impunerii pornind de la valoarea contabilă a construcţiilor subterane conform situaţiei din 1 ianuarie a anului în curs, iar în cazul construcţiilor subterane dobândite de către subiectul impunerii în cursul anului – pornind de la valoarea contabilă la data dobândirii acestora.

În temeiul art. 301 alin. (1) din CF, subiecții impunerii cu taxa pentru folosirea subsolului prezintă Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 21), aprobată prin Ordinul SFS nr. 376 din 27 iulie 2020 și achită în bugetul local de nivelul al doilea taxa pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune.

Dările de seamă aferente taxelor pentru resursele naturale se prezintă utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin. (21) din CF.

Resursele naturale potrivit art. 299 pct. 1) din Codul fiscal, sunt definite ca apa captată din orice surse (izvoare), mineralele utile (zăcămintele), lemnul eliberat pe picior. Sistemul taxelor pentru resursele naturale reglementate de legislația fiscală include: taxa pentru apă; taxa pentru extragerea mineralelor utile și taxa pentru folosirea subsolului.

Totodată, conform pct. 3) al aceluiași articol subsol este parte a scoarţei terestre aflată sub stratul de sol fertil, iar în lipsa acestuia, sub suprafaţa terestră şi fundul bazinelor de apă şi apelor curgătoare, care ajunge pînă la adîncimi accesibile pentru cercetare geologică şi valorificare.

Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru folosirea subsolului sunt beneficiarii subsolului – persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice care folosesc subsolul (art.311 din Codul fiscal).

Obiecte ale impunerii cu taxa, potrivit art. 312 alin. (1) lit. e) din CF, îl constituie spaţiile subterane folosite în scopul construcţiei obiectivelor subterane, precum şi construcţiile subterane exploatate de către subiecţii impunerii. Baza impozabilă o constituie:

a) valoarea contractuală (de deviz) a lucrărilor de construcţie a obiectivelor subterane;

b) valoarea contabilă a construcţiilor subterane.

În conformitate cu prevederile fiscale, cota taxei se stabileşte în mărime de: 3% din valoarea contractuală (de deviz) a lucrărilor de construcţie a obiectivelor subterane și 0,2% din valoarea contabilă a construcţiilor subterane.

În cazul construcţiei obiectivelor subterane, taxa pentru folosirea subsolului se calculează de către subiectul impunerii de sine stătător, pornind de la valoarea contractuală (de deviz) a lucrărilor de construcţie a obiectivelor subterane şi cota corespunzătoare de impunere. Taxa se achită până la iniţierea lucrărilor de construcţie. (art.314 alin. (1) CF)

Potrivit alin. (2) al aceluiași articol, în cazul exploatării construcţiilor subterane, taxa se calculează de către subiectul impunerii de sine stătător, trimestrial, pornind de la valoarea contabilă a construcţiilor subterane şi cota corespunzătoare de impunere. În cazul exploatării construcţiilor subterane, taxa se calculează de către subiectul impunerii pornind de la valoarea contabilă a construcţiilor subterane conform situaţiei din 1 ianuarie a anului în curs, iar în cazul construcţiilor subterane dobândite de către subiectul impunerii în cursul anului – pornind de la valoarea contabilă la data dobândirii acestora.

În temeiul art. 301 alin. (1) din CF, subiecții impunerii cu taxa pentru folosirea subsolului prezintă Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 21), aprobată prin Ordinul SFS nr. 376 din 27 iulie 2020 și achită în bugetul local de nivelul al doilea taxa pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune.

Dările de seamă aferente taxelor pentru resursele naturale se prezintă utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin. (21) din CF.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...