37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Dările de seamă fiscale pentru rezidenții parcurilor IT: modificări și completări

Dările de seamă fiscale pentru rezidenții parcurilor IT: modificări și completări

03.05.2022262 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial din 29 aprilie a fost publicat Ordinul nr. 51/2022 cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.135/2017 și a dărilor de seamă pentru rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației.

Potrivit ordinului Anexa nr.2 cu privire la modul de completare a Declarației cu privire la impozitul unic se modifică după cum urmează:
a)La subpct.9 din pct.I, textul „vânzarea produselor (mărfurilor), prestarea serviciilor, executarea lucrărilor” a fost substituit cu„vânzări”, în contextul noilor prevederi la codul 010, în col.3 se reflectă suma totală a venitului din vânzări înregistrat în evidența contabilă, conform contului contabil „611” al clasei „Venituri”, în conformitate cu normele SNC sau IFRS, după caz, pe parcursul lunii gestionare, fără a ține cont de totalul cumulativ de la începutul anului.
b) La subpct.10 din pct.I, textul „(cel puţin 1 zi)” a fost substituit cu textul „(au lucrat ori s-au aflat în orice tip de concediu plătit sau altă situaţie în care, în regim standard de impozitare, ar fi realizat venit asigurat cel puţin o zi în baza unui contract individual de muncă încheiat cu rezidentul parcului pentru tehnologia informaţiei)”.
c) Pct.II după subpct.1 a fost completat cu subpunctul 11 cu următorul cuprins:
„11. În col.4 se vor reflecta indicatorii de la începutul anului calendaristic respectiv, dacă statutul de rezident al parcului a fost dobândit în anii calendaristici precedenți, sau de la aplicarea regimului special de impozitare, dacă statutul de rezident al parcului a fost dobândit în anul calendaristic curent.”

Totodată, într-o nouă redacție fost expus și pct.11 în cadrul anexei nr.4, după cum urmează: în coloana 4 se indică suma totală a plăților efectuate angajaţilor sau în folosul acestora de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei în baza legislaţiei muncii şi actelor normative ce conţin norme ale dreptului muncii.

Modificările aprobate prin ordin se aplică pentru perioadele fiscale de declarare începând cu luna mai 2022.

În Monitorul Oficial din 29 aprilie a fost publicat Ordinul nr. 51/2022 cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.135/2017 și a dărilor de seamă pentru rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației.

Potrivit ordinului Anexa nr.2 cu privire la modul de completare a Declarației cu privire la impozitul unic se modifică după cum urmează:
a)La subpct.9 din pct.I, textul „vânzarea produselor (mărfurilor), prestarea serviciilor, executarea lucrărilor” a fost substituit cu„vânzări”, în contextul noilor prevederi la codul 010, în col.3 se reflectă suma totală a venitului din vânzări înregistrat în evidența contabilă, conform contului contabil „611” al clasei „Venituri”, în conformitate cu normele SNC sau IFRS, după caz, pe parcursul lunii gestionare, fără a ține cont de totalul cumulativ de la începutul anului.
b) La subpct.10 din pct.I, textul „(cel puţin 1 zi)” a fost substituit cu textul „(au lucrat ori s-au aflat în orice tip de concediu plătit sau altă situaţie în care, în regim standard de impozitare, ar fi realizat venit asigurat cel puţin o zi în baza unui contract individual de muncă încheiat cu rezidentul parcului pentru tehnologia informaţiei)”.
c) Pct.II după subpct.1 a fost completat cu subpunctul 11 cu următorul cuprins:
„11. În col.4 se vor reflecta indicatorii de la începutul anului calendaristic respectiv, dacă statutul de rezident al parcului a fost dobândit în anii calendaristici precedenți, sau de la aplicarea regimului special de impozitare, dacă statutul de rezident al parcului a fost dobândit în anul calendaristic curent.”

Totodată, într-o nouă redacție fost expus și pct.11 în cadrul anexei nr.4, după cum urmează: în coloana 4 se indică suma totală a plăților efectuate angajaţilor sau în folosul acestora de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei în baza legislaţiei muncii şi actelor normative ce conţin norme ale dreptului muncii.

Modificările aprobate prin ordin se aplică pentru perioadele fiscale de declarare începând cu luna mai 2022.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...