37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Dările de seamă fiscale doar în format electronic

Dările de seamă fiscale doar în format electronic

08.02.2023576 views

1

(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Articolul 8 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal (CF) prevede că contribuabilul este obligat să întocmească şi să prezinte Serviciului Fiscal de Stat şi serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie, iar conform art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, să achite la buget, la timp şi integral, ținând cont de prevederile art.7 alin.(5), sumele calculate ale impozitelor şi taxelor, asigurând exactitatea şi veridicitatea dărilor de seamă fiscale prezentate.

În conformitate cu modificările operate la art.187 alin.(21) din Codul fiscal prin Legea nr.356 din 29 decembrie 2022 pentru modificarea unor acte normative, începând cu 1 ianuarie 2023, dările de seamă fiscală se prezintă utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică de către toți contribuabilii.

Excepție fac doar persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător pentru care prezentarea dărilor de seamă utilizând metodele automatizate de raportare electronică nu este obligatorie.

Respectiv, dările de seamă fiscale se prezintă prin metode automatizate de raportare electronică de către:

 • subiecţii înregistraţi în calitate de plătitori de TVA;
 • subiecţii care au, conform numărului scriptic de salariaţi înregistrat în anul precedent, mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte;
 • contribuabilii care la situaţia din 1 ianuarie 2016 aveau angajaţi mai mult de 5 salariaţi;
 • subiecţii care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei;
 • rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei;
 • contribuabilii care au 5 şi mai mulţi angajaţi;
 • de la data luării în evidenţă fiscală (atribuirii codului fiscal) – de către nerezidenții care desfăşoară activitate de întreprinzător fără deţinerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova şi care prestează servicii prin intermediul reţelelor electronice în adresa persoanelor fizice rezidente ale Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, indiferent de numărul de angajaţi.
 • de către toți contribuabilii subiecți ai impunerii conform art. 5 pct. 2), cu excepția persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător pentru care prezentarea dărilor de seamă utilizând metodele automatizate de raportare electronică nu este obligatorie.

Adițional, și persoanele menționate la art. 83 alin. (2) lit. b)* prezintă darea de seamă fiscală utilizând metodele automatizate de raportare electronică.

În conformitate cu art.187 alin.(3) din Codul fiscal, darea de seamă trebuie să conțină:

a)denumirea (numele, prenumele) contribuabilului;
b) codul fiscal al contribuabilului, după caz și codul subdiviziunii acestuia;
c) perioada fiscală pentru care se prezintă;
d) tipul impozitului, taxei, al primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, al contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;
e) obiectul impozabil/baza impozabilă;
f) cota impozitului, taxei, al primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, al contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;
g) facilitățile fiscale;
h) suma impozitului, taxei, al primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, al contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;
i) alte date și informații.
k) semnătura electronică, aplicată în modul stabilit de Guvern, sau semnătura electronică de autentificare, aplicată în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.

Depunerea declarațiilor fiscale în format electronic necesită pargurgerea următoarelor etape:

1.Autentificarea prin MPass în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”.
2.Accesarea serviciului „Declarație electronică”
3. Pentru a introduce o declaraţie nouă alegeţi opţiunea Declaraţie nouă. Din lista formularelor disponibile pentru a fi prezentate, se va selecta declarația necesară pentru completare, se vor introduce datele declaraţiei în câmpurile formularului, respectând instrucțiunile de completare;
4. Semnarea prin intermediul serviciului Msign și expedierea. Declaraţia va fi expediată atunci când contribuabilul va fi sigur de corectitudinea informaţiilor introduse.

Important: Totodată, pentru a prezenta declarațiile prin metode automatizate de raportare electronica este necesar să dețineți semnătura electronică, care poate fi obținută la unul dintre următorii prestatori de servicii de certificare:


* Articolul 83 alin. (2) lit. b) persoanele fizice rezidente (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi, inclusiv membri ai societăţilor şi acţionari ai fondurilor de investiţii) care direcţionează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget.

Articolul 8 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal (CF) prevede că contribuabilul este obligat să întocmească şi să prezinte Serviciului Fiscal de Stat şi serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie, iar conform art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, să achite la buget, la timp şi integral, ținând cont de prevederile art.7 alin.(5), sumele calculate ale impozitelor şi taxelor, asigurând exactitatea şi veridicitatea dărilor de seamă fiscale prezentate.

În conformitate cu modificările operate la art.187 alin.(21) din Codul fiscal prin Legea nr.356 din 29 decembrie 2022 pentru modificarea unor acte normative, începând cu 1 ianuarie 2023, dările de seamă fiscală se prezintă utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică de către toți contribuabilii.

Excepție fac doar persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător pentru care prezentarea dărilor de seamă utilizând metodele automatizate de raportare electronică nu este obligatorie.

Respectiv, dările de seamă fiscale se prezintă prin metode automatizate de raportare electronică de către:

 • subiecţii înregistraţi în calitate de plătitori de TVA;
 • subiecţii care au, conform numărului scriptic de salariaţi înregistrat în anul precedent, mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte;
 • contribuabilii care la situaţia din 1 ianuarie 2016 aveau angajaţi mai mult de 5 salariaţi;
 • subiecţii care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei;
 • rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei;
 • contribuabilii care au 5 şi mai mulţi angajaţi;
 • de la data luării în evidenţă fiscală (atribuirii codului fiscal) – de către nerezidenții care desfăşoară activitate de întreprinzător fără deţinerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova şi care prestează servicii prin intermediul reţelelor electronice în adresa persoanelor fizice rezidente ale Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, indiferent de numărul de angajaţi.
 • de către toți contribuabilii subiecți ai impunerii conform art. 5 pct. 2), cu excepția persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător pentru care prezentarea dărilor de seamă utilizând metodele automatizate de raportare electronică nu este obligatorie.

Adițional, și persoanele menționate la art. 83 alin. (2) lit. b)* prezintă darea de seamă fiscală utilizând metodele automatizate de raportare electronică.

În conformitate cu art.187 alin.(3) din Codul fiscal, darea de seamă trebuie să conțină:

a)denumirea (numele, prenumele) contribuabilului;
b) codul fiscal al contribuabilului, după caz și codul subdiviziunii acestuia;
c) perioada fiscală pentru care se prezintă;
d) tipul impozitului, taxei, al primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, al contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;
e) obiectul impozabil/baza impozabilă;
f) cota impozitului, taxei, al primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, al contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;
g) facilitățile fiscale;
h) suma impozitului, taxei, al primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, al contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;
i) alte date și informații.
k) semnătura electronică, aplicată în modul stabilit de Guvern, sau semnătura electronică de autentificare, aplicată în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.

Depunerea declarațiilor fiscale în format electronic necesită pargurgerea următoarelor etape:

1.Autentificarea prin MPass în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”.
2.Accesarea serviciului „Declarație electronică”
3. Pentru a introduce o declaraţie nouă alegeţi opţiunea Declaraţie nouă. Din lista formularelor disponibile pentru a fi prezentate, se va selecta declarația necesară pentru completare, se vor introduce datele declaraţiei în câmpurile formularului, respectând instrucțiunile de completare;
4. Semnarea prin intermediul serviciului Msign și expedierea. Declaraţia va fi expediată atunci când contribuabilul va fi sigur de corectitudinea informaţiilor introduse.

Important: Totodată, pentru a prezenta declarațiile prin metode automatizate de raportare electronica este necesar să dețineți semnătura electronică, care poate fi obținută la unul dintre următorii prestatori de servicii de certificare:


* Articolul 83 alin. (2) lit. b) persoanele fizice rezidente (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi, inclusiv membri ai societăţilor şi acţionari ai fondurilor de investiţii) care direcţionează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget.

Comentarii

 1. Anonim spune:

  Daca SRL nu este activa acum 5 ani, este nevoie de depus darea de seama electronic, daca nu detinem semnatura electronica?

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...