37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Darea de seamă IPC18, modificată

Darea de seamă IPC18, modificată

03.02.20207.211 views

1

(4 voturi, medie: 3,50 din 5)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 31 ianuarie 2020, prin Ordinul nr.19 din 28.01.2020 s-a modificat Ordinul MF nr.126 din 04.10.2017.

Ordinul Ministerului Finanţelor nr.126 din 4 octombrie 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.383-388, art.1947) se modifică după cum urmează:

În Darea de seamă (forma IPC18):

 • La rândul 41, „Veniturile obținute de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător de la transmiterea în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății mobiliare și imobiliare, cu excepția terenurilor agricole, art.901 alin.(3) din Codul fiscal”, a fost adăugată superficia.
 • La rândul 45 se vor înregistra „Câștigurile de la jocurile de noroc și câștigurile la loterii și pariuri sportive,  art.901 alin.(33) din Codul fiscal”, iar în rândul 46 vor fi înregistrate doar „Câștigurile de la campaniile promoționale”. Totodată, în rândul 46 col.4 se vor înregistra câștigurile de la campaniile promoționale în partea în care valoarea fiecărui câștig depășește mărimea scutirii personale stabilite la art.33 alin.(1) din Codul fiscal.
 • S-au adăugat 2 surse de venit noi:
  49. Donații a mijloacelor bănești efectuate de către agenții economici în folosul persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, conform art. 901 alin.( 31) din CF. Codul sursei de venit - DON pf), în col.6 -„x”.” Menționăm că la codul 49 col.4, se va înregistra suma donațiilor efectuată de către agenții economici în folosul persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător (art. 901 alin.( 31) din Codul fiscal, iar în col. 5impozitul pe venit reținut din veniturile menționate în col.4;
 • 491. Plăți efectuate în folosul persoanelor fizice care livrează produse agricole din horticultură și fitotehnie și obiecte ale regnului vegetal, conform art. 6918 alin. (2) din CF. Codul sursei de venit AGRAC, în col.6 - „x”.” Menționăm că la codul 491 col.4, se vor înregistra plățile efectuate în folosul persoanelor fizice care livrează produse agricole din horticultură și fitotehnie și obiecte ale regnului vegetal (art. 6918 alin. (2) din Codul fiscal, iar în col.5impozitul pe venit reținut din plățile menționate în col.4.

În Informația privind repartizarea impozitului pe venit calculat din salarii pe subdiviziuni s-au adăugat următoarele concretizări:

Contribuabilii înregistrați cu sediul în mun. Chișinău (cu excepția satelor (comunelor)), care au amplasate subdiviziuni în mun. Chișinău (cu excepția celor amplasate în sate (comune)), urmează să declare și să stingă prin achitare obligațiile fiscale privind impozitul pe venit aferent subdiviziunilor, corespunzător codului statistic al localității sediului contribuabilului.
În cazul contribuabililor înregistrați cu sediul în afara mun. Chișinău sau în satele (comunele) din raza mun. Chișinău, care au amplasate două sau mai multe subdiviziuni în raza mun. Chișinău (cu excepția celor amplasate în sate (comune)), urmează să declare și să stingă obligațiile fiscale privind impozitul pe venit aferente subdiviziunilor, corespunzător

codului statistic al localității uneia dintre subdiviziuni”.

A fost modificat și Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate.

Modificările în acest Ordin s-au făcut în legătură cu executarea modificările operate prin Legea nr. 171/2019 cu privire la modificarea unor acte legislative.

Prezentul Ordin a intrat în vigoare la data de 31.01.2020, iar prima perioadă fiscală pentru care se declară impozitul pe venit la sursa de plată potrivit formularului (forma IPC18) completat conform prezentului ordin este luna ianuarie 2020.

Conform Monitorului Oficial din 31 ianuarie 2020, prin Ordinul nr.19 din 28.01.2020 s-a modificat Ordinul MF nr.126 din 04.10.2017.

Ordinul Ministerului Finanţelor nr.126 din 4 octombrie 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.383-388, art.1947) se modifică după cum urmează:

În Darea de seamă (forma IPC18):

 • La rândul 41, „Veniturile obținute de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător de la transmiterea în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății mobiliare și imobiliare, cu excepția terenurilor agricole, art.901 alin.(3) din Codul fiscal”, a fost adăugată superficia.
 • La rândul 45 se vor înregistra „Câștigurile de la jocurile de noroc și câștigurile la loterii și pariuri sportive,  art.901 alin.(33) din Codul fiscal”, iar în rândul 46 vor fi înregistrate doar „Câștigurile de la campaniile promoționale”. Totodată, în rândul 46 col.4 se vor înregistra câștigurile de la campaniile promoționale în partea în care valoarea fiecărui câștig depășește mărimea scutirii personale stabilite la art.33 alin.(1) din Codul fiscal.
 • S-au adăugat 2 surse de venit noi:
  49. Donații a mijloacelor bănești efectuate de către agenții economici în folosul persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, conform art. 901 alin.( 31) din CF. Codul sursei de venit - DON pf), în col.6 -„x”.” Menționăm că la codul 49 col.4, se va înregistra suma donațiilor efectuată de către agenții economici în folosul persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător (art. 901 alin.( 31) din Codul fiscal, iar în col. 5impozitul pe venit reținut din veniturile menționate în col.4;
 • 491. Plăți efectuate în folosul persoanelor fizice care livrează produse agricole din horticultură și fitotehnie și obiecte ale regnului vegetal, conform art. 6918 alin. (2) din CF. Codul sursei de venit AGRAC, în col.6 - „x”.” Menționăm că la codul 491 col.4, se vor înregistra plățile efectuate în folosul persoanelor fizice care livrează produse agricole din horticultură și fitotehnie și obiecte ale regnului vegetal (art. 6918 alin. (2) din Codul fiscal, iar în col.5impozitul pe venit reținut din plățile menționate în col.4.

În Informația privind repartizarea impozitului pe venit calculat din salarii pe subdiviziuni s-au adăugat următoarele concretizări:

Contribuabilii înregistrați cu sediul în mun. Chișinău (cu excepția satelor (comunelor)), care au amplasate subdiviziuni în mun. Chișinău (cu excepția celor amplasate în sate (comune)), urmează să declare și să stingă prin achitare obligațiile fiscale privind impozitul pe venit aferent subdiviziunilor, corespunzător codului statistic al localității sediului contribuabilului.
În cazul contribuabililor înregistrați cu sediul în afara mun. Chișinău sau în satele (comunele) din raza mun. Chișinău, care au amplasate două sau mai multe subdiviziuni în raza mun. Chișinău (cu excepția celor amplasate în sate (comune)), urmează să declare și să stingă obligațiile fiscale privind impozitul pe venit aferente subdiviziunilor, corespunzător

codului statistic al localității uneia dintre subdiviziuni”.

A fost modificat și Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate.

Modificările în acest Ordin s-au făcut în legătură cu executarea modificările operate prin Legea nr. 171/2019 cu privire la modificarea unor acte legislative.

Prezentul Ordin a intrat în vigoare la data de 31.01.2020, iar prima perioadă fiscală pentru care se declară impozitul pe venit la sursa de plată potrivit formularului (forma IPC18) completat conform prezentului ordin este luna ianuarie 2020.

Comentarii

 1. Samira S spune:

  Buna ziua! Cum aratam in IPC premiu ,daca un angajat era o luna pe buletin de boala si in acest timp a beneficiat de un premiu? Va multumesc

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...