37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Dacă persoana pleacă a treia oară consecutiv în concediul pentru îngrijirea copilului

Dacă persoana pleacă a treia oară consecutiv în concediul pentru îngrijirea copilului

17.09.2019855 views Monitorul Fiscal
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În cazul în care angajata iese în concediu de maternitate și, ulterior, de îngrijire a copilului cu al treilea copil consecutiv (deci, în total au trecut deja 6 ani, perioadă în care angajata este în concediu) și acum iarăși a ieșit în concediu de maternitate (cu 2 zile înainte de expirarea concediului de îngrijire a copilului până la 3 ani), este posibil să fie concediată? Din câte cunosc, angajatorul nu are dreptul sa o concedieze, dar mi s-a zis că, după 6 ani apare acest drept.

Răspunsul la această întrebare este reglementat de alin. (2) din art. 86 și art. 251 din Codul Muncii (CM). Astfel, este stabilit că nu se admite concedierea salariatului în perioada aflării lui în concediu medical, în concediile de odihnă anual, de studii, de maternitate, cel parţial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, în concediul suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de la 3 la 4 ani, în perioada îndeplinirii obligaţiilor de stat sau obşteşti, precum şi în perioada detaşării, cu excepţia cazurilor de lichidare a unităţii.

În contextul acestor norme juridice, dacă salariatul se găsește în concediile numite, el nu poate fi concediat, indiferent de numărul de ani, pe parcursul cărora acesta, legal, a fost în concediul respectiv.

În art. 251 al CM este stabilit că, se interzice concedierea femeilor gravide, a femeilor care au copii în vârstă de până la 4 ani şi a persoanelor care folosesc concediile pentru îngrijirea copilului prevăzute la art.124, 126 şi 127, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 86 alin. (1) lit. b), g) – k), care prevăd:

• b) lichidarea unităţii sau încetarea activităţii angajatorului persoană fizică;
• g) încălcarea repetată, pe parcursul unui an, a obligaţiilor de muncă, dacă anterior salariatul a fost sancționat disciplinar;

• i) prezentarea la lucru în stare de ebrietate alcoolică, în stare cauzată de substanțe stupefiante sau toxice, stabilită în modul prevăzut la art.76 lit.k)

• j) săvârșirea unei contravenții sau infracțiuni contra patrimoniului unității, stabilită prin hotărîrea instanţei de judecată sau prin actul organului de competenţa căruia ţine aplicarea sancţiunilor contravenționale

• k) comiterea de către salariatul care gestionează nemijlocit mijloace băneşti sau valori materiale ori care are acces la sistemele informaționale ale angajatorului (sisteme de colectare și gestiune a informației) sau la cele administrate de angajator a unor acţiuni culpabile, dacă aceste acţiuni pot servi drept temei pentru pierderea încrederii angajatorului faţă de salariatul respectiv.


Respectiv, doar în aceste cazuri persoanele enumerate în art.251 pot fi eliberare. Respectiv, afirmarea că, după 6 ani de concediu pentru îngrijirea copilului, salariatul poate fi concediat contravine legislației în vigoare.

Totodată, dat fiind faptul că persoana vizată în întrebare nu activează deja de 6 ani,baza de calcul a indemnizației va constitui același cuantum ca și pentru copii precedenți.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...