37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Curtea de Conturi: impactul nedeclarării salariilor și plăților la buget

Curtea de Conturi: impactul nedeclarării salariilor și plăților la buget

06.02.2019796 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Deși autoritățile publice și-au realizat competențele aferente controlului asupra declarării muncii salariaților de către angajatori în domeniul investițiilor și reparațiilor capitale, există unele rezerve de îmbunătățire, iar cadrul de reglementare necesită ajustări.

În Monitorul Oficial din 1 februarie curent a fost publicată Hotărârea Curții de Conturi privind Raportul auditului conformității „Declarările salariale și plăților la Bugetul Public Național și impactul asupra drepturilor sociale ale cetățenilor”.

Constatările menționate în Raportul de audit denotă admiterea neconformităților de către agenții economici, prin nerespectarea legislației în domeniu, nedeclararea cuantumului real al salariului, ceea ce are impact negativ asupra drepturilor și beneficiilor sociale ale angajaților acordate de stat, precum și prezența indicilor de fraudă.

Astfel, insuficiența activităților de control din partea agenților economici ce realizează lucrări de investiții și reparații capitale a condus la nedeclararea muncii reale a angajaților (9,9 mil. lei) și, respectiv, necalcularea și neachitarea la buget a sumei de 5,6 mil. lei, reieșind din eșantionul verificat, ceea ce afectează, pe termen scurt și termen lung, drepturile, interesele și beneficiile sociale ale 458 de angajați.

Impactul nedeclarării salariilor și plăților la buget, calculate din totalul investițiilor și reparațiilor efectuate în perioada auditată, a dus la diminuarea veniturilor pentru bugetul public național cu 827,7 mil. lei.

Misiunea de audit a mai constatat lipsa reglementărilor privind obligativitatea descifrării cheltuielilor aferente lucrărilor de investiții și reparații capitale în cazurile de transmitere a acestora spre executare subantreprenorilor, ce a creat condiții favorabile de nedeclarare conformă a muncii și de neurmărire a utilizării banilor publici de către agenții economic.

Curtea de Conturi recomandă Serviciului Fiscal de Stat, Inspectoratului de Stat al Muncii, conform competențelor și riscurilor stabilite, să asigure organizarea și desfășurarea activităților de control la agenții economici ce realizează lucrări de investiții și reparații aferente cheltuielilor nedeclarate pentru remunerarea muncii, în special a contractelor de subantrepriză.

De asemenea, Curtea recomandă SFS să asigure controale la 7 agenți economici care au diminuat baza de calcul a veniturilor salariale și, respectiv, a impozitului pe venit, contribuțiile la BASS, FAOAM.

Totodată, Ministerul Economiei și Infrastructurii trebuie să asigure elaborarea cadrului normativ pentru lucrările de investiții și reparații capitale transmise spre executare subantreprenorilor, în special cerințele privind obligativitatea descifrării cheltuielilor.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...