37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Curtea de Arbitraj pe lângă CCI a examinat 128 de litigii pe parcursul anului 2020

Curtea de Arbitraj pe lângă CCI a examinat 128 de litigii pe parcursul anului 2020

02.02.2021223 views CCI a RM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Pe parcursul anului 2020 Curtea de Arbitraj pe lângă CCI a RM a examinat 128 de dosare. Astfel, chiar în condițiile complicate legate de situația epidemiologică, Arbitrajul și-a demonstrat flexibilitate, a adaptat procedurile și a oferit antreprenorilor posibilitatea soluționării litigiilor pe calea arbitrală.

Arbitrajului comercial i-au fost încredințate spre soluționare litigii care acoperă o gamă largă de sectoare ale economiei, inclusiv comerțul, transport, alimentație, locațiune, servicii de construcții și inginerie, etc. Totodată, livrarea de bunuri, au generat, ca și în anii precedenți, cele mai multe cazuri de arbitraj, reprezentând 66 % din numărul total de litigii.

Conform competențelor în Curtea de Arbitraj pot fi examinate atât litigii naționale cât și cele internaționale cu participarea antreprenorilor din străinătate. Astfel, pe parcursul anului 2020  au fost soluționate 10 litigii internaționale, care au implicat părți din țări precum România, Bulgaria, Polonia, Ucraina, Federația Rusă, Letonia,Cote D’Iviore, SUA.

În majoritatea cazurilor părțile optează pentru examinarea litigiului de către un singur arbitru. Totodată, în 17 cazuri părțile au recurs la un tribunal constituit din 3 arbitri, selectați din lista arbitrilor CCI.

După cum se cunoaște, rapiditatea soluționării litigiului este unul din avantajele procedurii arbitrare. Astfel, în anul precedent în 55% din cazuri hotărârea finală a fost aprobată în maximul 3 luni, iar în alte 20% în termen de 4 -6 luni.

Din numărul total de litigii examinate 45% s-au finalizat cu aprobarea unei tranzacției de împăcare, fapt salutat de către CCI, care pune prioritate pe soluționarea litigiului pe baza înțelegerii părților.  Curtea de Arbitraj facilitează asemenea înțelegeri dintre părțile aflate într-un conflict și susține soluţionarea amiabilă a litigiilor. Semnarea tranzacției de împăcare asigură părților examinarea rapidă a litigiului, reducerea cheltuielilor și timpului dar și restabilirea între părţi a relaţiilor de parteneriat.

Nota: Menționăm că Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova  organizează și administrează soluționarea prin arbitraj a litigiilor comerciale și civile interne și internaționale în condițiile prevăzute de

Legea nr.23-XVI din 22.02.08 cu privire la arbitraj, Legea nr.24-XVI din 22.02.08 cu privire la arbitrajul comercial internațional, de Codul de procedură civilă al Republicii Moldova și de Convențiile internaționale în speță la care Republica Moldova este parte, dacă părțile litigiului au încheiat în acest sens o convenție de arbitraj. Mai multă informați, precum și Convenția de arbitraj -Model, recomandat pentru a fi inclusă în contractele comerciale poate fi accesată AICIhttps://arbitraj.chamber.md/clauza-compromisorie-model/

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...