Propunerile de modificare a Codului Muncii, oferite de către asociațiile de business la finele anului 2020, au fost discutate în cadrul unei ședințe a Grupului de lucru 4 al Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru.

De asemenea, a fost discutat subiectul privind  onorarea obligațiunilor de achitare a impozitelor salariale și a altor obligațiuni în cazul muncii la distanță, dar și unele propuneri adiționale aferente reglementării raporturilor de muncă. 

În cadrul ședinței a fost prezentată o succintă informație despre rezultatele negocierilor tripartite la prevederile Codului Muncii, realizate de către Grupul de Lucru instituit în acest scop. În perioada de referință, membrii Grupului de Lucru s-au întrunit în mai mult de 10 ședințe în care au fost discutate propunerile de modificare a Codului Muncii recepționate de la diferite părți interesate și sintetizate de către Ministerul de resort.

Printre acestea se regăsesc: Registrul Electronic al Salariaților, contractul individual de muncă pe perioada determinată, particularitățile relațiilor de muncă ale persoanelor cu dizabilități, clauza de neconcurență, programarea concediilor ș.a.

La subiectul privind  onorarea obligațiunilor de achitare a impozitelor salariale și a altor obligațiuni în cazul muncii la distanță a fost prezentată problematica angajării persoanelor nerezidente, care sunt angajate preponderent în sectorul TIC, prestând munca la distanță.

Subiectul discuțiilor s-a axat pe următoarele aspecte: documentarea persoanelor angajate, care trebuie să fie diferită de metoda clasică aplicată la moment; asigurarea socială și medicală a persoanelor care sunt angajați ai companiilor autohtone, dar care fizic se află în afara țării.

Participanții la ședință și-au exprimat opinia că acest mecanism de angajare este unul benefic pentru toate părțile. Normele care urmează a fi elaborate însă trebuie să fie egale și să nu permită anumite scutiri pentru asemenea tip de activitate.

Urmare a discuțiilor s-a decis să fie organizată o ședință de lucru dedicată în exclusivitate acestui subiect la care vor participa instituțiile statului cu atribuții în reglementarea acestui domeniu, între timp se va elabora un proiect de modificare a legislației, care va fi dezbătut în cadrul ședinței.