37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Cum deosebim un inspector fiscal de un escroc?

Cum deosebim un inspector fiscal de un escroc?

29.12.2020339 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal de Stat vine cu un mesaj informativ către toți contribuabilii. Astfel, autoritatea fiscală își propune să informeze cu referire la acțiunile legale ale unui inspector fiscal în cazul interacțiunii cu contribuabilul. 

Acest comunicat are drept scop evitarea cazurilor de escrocherie din partea unor persoane care se prezintă drept inspectori fiscali și manifestă tentative ilegale de verificare a agenților economici pentru a obține foloase financiare. 

Astfel, SFS vine cu detalii referitor la unele aspecte ce vizează procedura de efectuare a controalelor fiscale. 

La iniţierea controlului fiscal la faţa locului sau la inițierea procesului de constatare a faptei contravenționale, funcţionarul este obligat să prezinte contribuabilului Decizia de iniţiere a controlului şi legitimaţia de serviciu. 

Controalele fiscale se vor efectua numai în temeiul Deciziei de iniţiere a controlului. Decizia privind iniţierea controlului se întocmește și în cadrul inițierii procesului de constatare a faptei contravenționale. Decizia de inițiere a controlului va conține numele, prenumele, funcția, semnătura persoanei cu funcție de conducere a SFS care patronează subdiviziunea SFS care a inițiat controlul și ștampila subdiviziunii care a inițiat controlul. 

Concomitent, la finalizarea controlului fiscal la faţa locului, inspectorul fiscal întocmeşte un act de control fiscal în conformitate cu prevederile Codului fiscal. În actul de control fiscal se consemnează rezultatele controlului, specificându-se încălcările depistate. Acest act este semnat de ambele părți participante la control, iar un exemplar este prezentat agentului economic supus verificării. În cadrul procesului de constatare a faptei contravenționale, la depistarea faptei contravenționale se întocmește procesul-verbal cu privire la contravenție.

Un instrument de administrare fiscală cu scop de asigurare a conformării voluntare prin acordarea consultațiilor, analiza activității, acumularea unor date despre activitatea contribuabilului, îl reprezintă vizita fiscală. 

Modalitatea de efectuare a vizitei fiscale este reglementată în Indicațiile metodice privind efectuarea vizitelor fiscale, aprobat prin Ordinul SFS nr. 388 din 09.09.2019 și publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 290-294 din 20.09.2019. 

Vizita fiscală se efectuează în temeiul unei delegări în vizită fiscală, care atestă împuternicirea funcţionarului fiscal şi este semnată de către șeful Direcției deservire fiscală din cadrul Direcției generale administrare fiscală. 

Delegarea în vizită fiscală se întocmeşte într-un exemplar, care se anexează la raportul de efectuare a vizitei fiscale. 

La solicitarea contribuabilului, funcționarul fiscal va elibera acestuia o copie a delegării în vizită fiscală.

În cazul în care contribuabilul supus verificării are dubii cu privire la legalitatea controlului sau identitatea persoanei ce se prezintă a fi funcționar fiscal, Serviciul Fiscal de Stat solicită insistent să fie sesizat la numărul de telefon 0 8000 1525, tasta 4, sau la numerele de telefon: 0 22 82 34 06, 0 684 33 990 - Direcția securitate internă și anticorupție a SFS.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...