37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real urmează a fi reexaminat

Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real urmează a fi reexaminat

05.01.2022458 views CNSM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Urmare a insistenței Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr.165/2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, care prevede reexaminarea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real. Astfel, începînd cu 1 februarie 2022, cuantumul minim se va stabili în mărime de 20,71 lei pe oră, sau 3 500 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună pentru toate  întreprinderile, organizațiile, instituțiile cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică.

Este necesar de menționat că în luna iulie 2021, Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova și Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova au semnat un Memorandum, prin care au convenit și asupra stabilirii unui nou cuantum minim garantat al salariului în sectorul real, în acest sens fiind expediată o adresare comună Guvernului. Această majorare este argumentată de necesitatea asigurării unei creșteri continue a garanțiilor minime în domeniul salarizării pentru a menține puterea de cumpărare a salariilor și a asigura un mediu concurențial echitabil la nivel regional și internațional, în ce privește utilizarea forței de muncă.

Acest subiect a fost pus în discuție și la ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective din 22 decembrie 2021. Astfel, după ce au fost purtate consultări și discuții între reprezentanții Guvernului, ai Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova și Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, s-a ajuns la o poziție comună pe acest subiect a partenerilor sociali, considerându-se oportun de a stabili cuantumul menționat în mărime de 3 500 de lei, de la 1 februarie 2022.

Reieșind din acest fapt, la 27 decembrie 2021, CNSM și CNPM au înaintat un demers în adresa Nataliei Gavriliță, primul-ministru al Republicii Moldova, solicitînd modificarea Hotărîrii Guvernului nr.165/2010, în vederea stabilirii cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real în mărime de 3 500 de lei, începînd cu 1 februarie 2022.

Stabilirea unui nou cuantum minim garantat al salariului în sectorul real se face luînd în considerare evoluția economică din Republica Moldova, inflația, procesele migraționale ale forței de muncă, necesitatea compensării veniturilor ratate ale salariaților pe parcursul pandemiei de Covid-19, precum și asigurarea unor garanții minime în domeniul salarizării corespunzătoare nevoilor salariaților.

Conform prevederilor alin. (4) al art. 12 din Legea salarizării nr. 847/2002, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real serveşte drept bază pentru diferenţierea salariilor de funcţie/salariilor tarifare în raport cu calificarea, gradul de pregătire profesională şi de competenţă al salariatului, precum şi cu gradul de răspundere pe care îl implică funcţiile/lucrările executate şi cu complexitatea lor.

De asemenea, în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real nu se includ salariul suplimentar și alte plăți de stimulare sau compensare.

Complimentar, conform art. 14 din lege, în cazul aplicării sistemului tarifar de salarizare, salariul tarifar pentru categoria I de calificare (de salarizare) în ramurile din sectorul real se stabilește prin negocieri colective la nivel de ramură, în mărime cel puţin egală sau care depăşeşte cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, stabilit anual prin hotărîre de Guvern, iar la nivel de unitate din ramurile respective – în mărime care să nu fie mai mică decît cuantumul stabilit la nivel de ramură.

În cazul aplicării sistemelor netarifare de salarizarizare, conform art. 3 din Legea nr.847/2002, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real servește drept limită și garanție a statului în cadrul sistemelor netarifare de salarizare.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...