37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Criteriile de desemnare a membrilor consiliului de administrație al întreprinderilor de stat

Criteriile de desemnare a membrilor consiliului de administrație al întreprinderilor de stat

08.02.202399 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Economiei propune spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului de selectare și numire a membrilor consiliului întreprinderilor de stat și societăților cu capital majoritar de stat și condițiile de remunerare a acestora, care va stabili modul de organizare, desfășurare şi totalizare a rezultatelor concursului de selectare și evaluare a candidaților la funcția de membru al consiliului companiei de stat.

Potrivit proiectului, selectarea candidaților la funcția de membru al consiliului companiei de stat se efectuează prin concurs organizat de entitatea care acționează în calitate de Fondator. Astfel, selectarea membrilor independenți se va realiza de către un Comitet de nominalizare care asigură transparența și respectarea corespunzătoare a procedurii de evaluare și nominalizare a candidaților.

Documentul prevede că, Comitetul de nominalizare va publica un anunț privind selecția membrilor independenți cu cel puțin 20 de zile înainte de data limită pentru depunerea cererii de participare la concurs și a dosarului complet.

Evaluarea candidaților se va realiza în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare după data limită de depunere a dosarelor și va consta din 2 etape: etapa de evaluare a dosarelor și cea a interviului. În prima etapă, vor fi verificate condițiile de eligibilitate și criteriile de evaluare în baza documentației depuse de candidat, precum și, la necesitate, în baza altor informații relevante.

Criteriile de evaluare sunt stabilite pentru 3 dimensiuni, și anume: competențe (cunoștințe teoretice specifice funcției, experiență profesională, cunoașterea limbilor străine), reputație (existența/lipsa antecedentelor penale, afilierea politică, conflicte de interese) și comportament financiar (interese de afaceri, restanțe financiare).

La cea de a doua etapă, Comitetul de nominalizare evaluează candidații selectați după prima etapă, în baza unui interviu care va determina: calitățile profesionale și personale ale candidatului, abilitățile manageriale, strategice și de cunoaștere a stilurilor de conducere și a metodelor de lucru în echipă, capacitățile de comunicare etc.

Câștigătorul concursului va fi declarată persoana care a obținut cea mai mare notă finală, care va fi calculată ca media aritmetică a rezultatelor celor două etape. După finalizarea interviurilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea concursului, Comitetul de nominalizare va întocmi raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea evaluării specifice pentru fiecare candidat.

Ministerul Economiei propune spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului de selectare și numire a membrilor consiliului întreprinderilor de stat și societăților cu capital majoritar de stat și condițiile de remunerare a acestora, care va stabili modul de organizare, desfășurare şi totalizare a rezultatelor concursului de selectare și evaluare a candidaților la funcția de membru al consiliului companiei de stat.

Potrivit proiectului, selectarea candidaților la funcția de membru al consiliului companiei de stat se efectuează prin concurs organizat de entitatea care acționează în calitate de Fondator. Astfel, selectarea membrilor independenți se va realiza de către un Comitet de nominalizare care asigură transparența și respectarea corespunzătoare a procedurii de evaluare și nominalizare a candidaților.

Documentul prevede că, Comitetul de nominalizare va publica un anunț privind selecția membrilor independenți cu cel puțin 20 de zile înainte de data limită pentru depunerea cererii de participare la concurs și a dosarului complet.

Evaluarea candidaților se va realiza în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare după data limită de depunere a dosarelor și va consta din 2 etape: etapa de evaluare a dosarelor și cea a interviului. În prima etapă, vor fi verificate condițiile de eligibilitate și criteriile de evaluare în baza documentației depuse de candidat, precum și, la necesitate, în baza altor informații relevante.

Criteriile de evaluare sunt stabilite pentru 3 dimensiuni, și anume: competențe (cunoștințe teoretice specifice funcției, experiență profesională, cunoașterea limbilor străine), reputație (existența/lipsa antecedentelor penale, afilierea politică, conflicte de interese) și comportament financiar (interese de afaceri, restanțe financiare).

La cea de a doua etapă, Comitetul de nominalizare evaluează candidații selectați după prima etapă, în baza unui interviu care va determina: calitățile profesionale și personale ale candidatului, abilitățile manageriale, strategice și de cunoaștere a stilurilor de conducere și a metodelor de lucru în echipă, capacitățile de comunicare etc.

Câștigătorul concursului va fi declarată persoana care a obținut cea mai mare notă finală, care va fi calculată ca media aritmetică a rezultatelor celor două etape. După finalizarea interviurilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea concursului, Comitetul de nominalizare va întocmi raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea evaluării specifice pentru fiecare candidat.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...