37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Creșterea sau pierderea de capital: propuneri de revizuire a cadrului legal

Creșterea sau pierderea de capital: propuneri de revizuire a cadrului legal

11.06.2024122 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor propune pentru consultare publică proiectul de lege ce vizează politica bugetar-fiscală și vamală pentru anul 2025. Astfel, proiectul de lege propus vizează modificări în mai multe acte normative: Codul fiscal, Legea nr.1417/1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal, Legea nr.1056/2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, Codul de procedură civilă, Codul de executare, Legea nr.135/2007 privind societăţile cu răspundere limitată, Codul Contravențional, Codul vamal etc.

În acest sens, se propune modificarea și completarea prevederilor referitoarea la creșterea și pierderea de capital, reglementate la Capitolul 5 Titlul II Impozitul pe venit din Codul fiscal.

Astfel, se propune expunerea în redacție nouă a art. 39 alin.(1) lit. a) din Codul fiscal, care va defini activele de capital ca fiind titluri de participare, obligațiuni, și alte titluri de proprietate în activitatea de întreprinzător.

Adițional, modificările propuse vizează completarea art. 40 alin.(5) din Codul fiscal, în vederea extinderii dreptului la nerecunoașterea creșterii sau pierderii de capital în scopuri fiscale în cazul încheierii unui contract de donație și între rudele de gradul II. Respectiv, creşterea sau pierderea de capital nu va fi recunoscută în scopuri fiscal în cazul încheierii unui contract de donaţii între rude de gradul I, gradul II precum şi între soţi.

Concomitent, în vederea reglementării obligației persoanei fizice aferente determinării creșterii sau pierderii de capital în cazul tranzacțiilor cu titluri de participare dobândite în cadrul programului stock-options plan, se propune completarea aceluiași articol cu nou alin. (62), potrivit căruia creșterea sau pierderea de capital în cazul tranzacțiilor cu titluri de participare dobândite la preț preferențial sau gratuit, în cadrul „stock options plan”*, se determină ca diferență între prețul de vânzare (suma încasată/venitul obținut) a titlurilor de participare și baza valorică a acestor active.

Astfel, potrivit modificărilor propuse prin completarea art. 42 alin. (1) cu lit. j), baza valorică va reprezenta prețul preferențial de achiziție a titlurilor de participare, iar în cazul dobândirii titlurilor de participare cu titlu gratuit, baza valorică va fi egală cu zero.

De asemenea, referitor la alin.(1) al aceluiași articol se propune completarea acestuia cu litera l) cu urmatorul cuprins: valoarea contribuției exprimată în mijloace bănești, conform documentelor de fondare a agentului economic, a activelor de capital sub formă de acţiuni sau alte titluri de proprietate în activitatea de întreprinzător, obținută ca rezultat al contribuției la capitalul unui agent economic, efectuate după 1 ianuarie 1998.


*Potrivit proiectului de lege ”stock options plan” reprezintă un program inițiat în cadrul unei persoane juridice, aprobat de către adunarea generală a asociaților/acționarilor prin care se acordă angajaților rezidenți și administratorilor rezidenți acesteia, dreptul de a achiziționa la un preț preferențial sau de a primi cu titlu gratuit un număr determinat de titluri de participare, emise de entitatea respectivă, dar nu mai mult de 25% din capitalul social, în raport cu toți participanții la program. Pentru calificarea unui program ca fiind stock option plan, programul respectiv trebuie să cuprindă o perioadă minimă de 3 ani între momentul acordării dreptului și momentul exercitării acestuia (achiziționării/primirii titlurilor de participare).

Ministerul Finanțelor propune pentru consultare publică proiectul de lege ce vizează politica bugetar-fiscală și vamală pentru anul 2025. Astfel, proiectul de lege propus vizează modificări în mai multe acte normative: Codul fiscal, Legea nr.1417/1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal, Legea nr.1056/2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, Codul de procedură civilă, Codul de executare, Legea nr.135/2007 privind societăţile cu răspundere limitată, Codul Contravențional, Codul vamal etc.

În acest sens, se propune modificarea și completarea prevederilor referitoarea la creșterea și pierderea de capital, reglementate la Capitolul 5 Titlul II Impozitul pe venit din Codul fiscal.

Astfel, se propune expunerea în redacție nouă a art. 39 alin.(1) lit. a) din Codul fiscal, care va defini activele de capital ca fiind titluri de participare, obligațiuni, și alte titluri de proprietate în activitatea de întreprinzător.

Adițional, modificările propuse vizează completarea art. 40 alin.(5) din Codul fiscal, în vederea extinderii dreptului la nerecunoașterea creșterii sau pierderii de capital în scopuri fiscale în cazul încheierii unui contract de donație și între rudele de gradul II. Respectiv, creşterea sau pierderea de capital nu va fi recunoscută în scopuri fiscal în cazul încheierii unui contract de donaţii între rude de gradul I, gradul II precum şi între soţi.

Concomitent, în vederea reglementării obligației persoanei fizice aferente determinării creșterii sau pierderii de capital în cazul tranzacțiilor cu titluri de participare dobândite în cadrul programului stock-options plan, se propune completarea aceluiași articol cu nou alin. (62), potrivit căruia creșterea sau pierderea de capital în cazul tranzacțiilor cu titluri de participare dobândite la preț preferențial sau gratuit, în cadrul „stock options plan”*, se determină ca diferență între prețul de vânzare (suma încasată/venitul obținut) a titlurilor de participare și baza valorică a acestor active.

Astfel, potrivit modificărilor propuse prin completarea art. 42 alin. (1) cu lit. j), baza valorică va reprezenta prețul preferențial de achiziție a titlurilor de participare, iar în cazul dobândirii titlurilor de participare cu titlu gratuit, baza valorică va fi egală cu zero.

De asemenea, referitor la alin.(1) al aceluiași articol se propune completarea acestuia cu litera l) cu urmatorul cuprins: valoarea contribuției exprimată în mijloace bănești, conform documentelor de fondare a agentului economic, a activelor de capital sub formă de acţiuni sau alte titluri de proprietate în activitatea de întreprinzător, obținută ca rezultat al contribuției la capitalul unui agent economic, efectuate după 1 ianuarie 1998.


*Potrivit proiectului de lege ”stock options plan” reprezintă un program inițiat în cadrul unei persoane juridice, aprobat de către adunarea generală a asociaților/acționarilor prin care se acordă angajaților rezidenți și administratorilor rezidenți acesteia, dreptul de a achiziționa la un preț preferențial sau de a primi cu titlu gratuit un număr determinat de titluri de participare, emise de entitatea respectivă, dar nu mai mult de 25% din capitalul social, în raport cu toți participanții la program. Pentru calificarea unui program ca fiind stock option plan, programul respectiv trebuie să cuprindă o perioadă minimă de 3 ani între momentul acordării dreptului și momentul exercitării acestuia (achiziționării/primirii titlurilor de participare).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...