37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Crearea unei noi versiuni SIA „Registrul de stat al actelor juridice”

Crearea unei noi versiuni SIA „Registrul de stat al actelor juridice”

16.11.2021423 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Implementarea tehnologiilor informaționale în procesul de creație legislativă asigură îmbunătățirea transparenței, publicității și accesibilității actelor juridice, iar odată cu dezvoltarea infrastructurii informaționale naționale și a adoptării Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, a apărut necesitatea creării versiunii noi a Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova”, în care informația trebuie să parvină nu doar pe suport de hârtie, ci și prin intermediul Sistemului de evidență, monitorizare și circulație a documentelor în format electronic.

Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al actelor juridice” (în continuare – SIA RSAJ) a fost elaborat în scopul optimizării bazei de date a actelor normative și sporirii accesului publicului la aceasta.

Principalele prevederi ale proiectului Hotărîrii de Guvern se conțin în 2 anexe. În prima a fost inclus Conceptul SIA RSAJ, iar în a doua – Regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat al actelor juridice.

Astfel, Conceptul SIA RSAJ stabilește mecanismul de funcționare a SIA RSAJ, precum și modul de organizare a conținutului său informațional. SIA RSAJ reprezintă o soluție informatică creată în scopul asigurării pentru toate persoanele fizice și juridice (utilizatori) a accesului liber și gratuit prin rețeaua Internet la toate actele juridice publicate din Republica Moldova, cu un impact imediat în domeniul reglementării prin utilizarea domeniului tehnologiilor informației și comunicațiilor, ce se înscrie perfect în procesul de reformare a justiției, conform cerințelor unui stat de drept și permite îmbunătățirea actului de guvernare, generînd beneficii directe și indirecte pentru cetățeni și societate.

Cât despre Regulamentul SIA RSAJ, acesta reglementează modul de ținere a Registrului, modul de colectare a informației, de completare, de actualizare a Registrului, precum și modul de securizare a informației.

În proiect se propune diferențierea temeiurilor de difuzare a informației din Registru în dependență de scopul urmărit de solicitant. În consecință, dacă solicitantul urmărește un scop necomercial, difuzarea informației din Registru se va efectua în baza cererii scrise a acestuia, iar dacă solicitantul are un scop comercial/editorial, atunci difuzarea și editarea va avea loc doar cu acordul ARIJ, în bază de contract.

De asemenea, proiectul prevede stabilirea răspunderii pentru oricare acțiuni ilegale întreprinse asupra informației din Registru, precum și asupra mijloacelor software și hardware.

Implementarea tehnologiilor informaționale în procesul de creație legislativă asigură îmbunătățirea transparenței, publicității și accesibilității actelor juridice, iar odată cu dezvoltarea infrastructurii informaționale naționale și a adoptării Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, a apărut necesitatea creării versiunii noi a Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova”, în care informația trebuie să parvină nu doar pe suport de hârtie, ci și prin intermediul Sistemului de evidență, monitorizare și circulație a documentelor în format electronic.

Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al actelor juridice” (în continuare – SIA RSAJ) a fost elaborat în scopul optimizării bazei de date a actelor normative și sporirii accesului publicului la aceasta.

Principalele prevederi ale proiectului Hotărîrii de Guvern se conțin în 2 anexe. În prima a fost inclus Conceptul SIA RSAJ, iar în a doua – Regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat al actelor juridice.

Astfel, Conceptul SIA RSAJ stabilește mecanismul de funcționare a SIA RSAJ, precum și modul de organizare a conținutului său informațional. SIA RSAJ reprezintă o soluție informatică creată în scopul asigurării pentru toate persoanele fizice și juridice (utilizatori) a accesului liber și gratuit prin rețeaua Internet la toate actele juridice publicate din Republica Moldova, cu un impact imediat în domeniul reglementării prin utilizarea domeniului tehnologiilor informației și comunicațiilor, ce se înscrie perfect în procesul de reformare a justiției, conform cerințelor unui stat de drept și permite îmbunătățirea actului de guvernare, generînd beneficii directe și indirecte pentru cetățeni și societate.

Cât despre Regulamentul SIA RSAJ, acesta reglementează modul de ținere a Registrului, modul de colectare a informației, de completare, de actualizare a Registrului, precum și modul de securizare a informației.

În proiect se propune diferențierea temeiurilor de difuzare a informației din Registru în dependență de scopul urmărit de solicitant. În consecință, dacă solicitantul urmărește un scop necomercial, difuzarea informației din Registru se va efectua în baza cererii scrise a acestuia, iar dacă solicitantul are un scop comercial/editorial, atunci difuzarea și editarea va avea loc doar cu acordul ARIJ, în bază de contract.

De asemenea, proiectul prevede stabilirea răspunderii pentru oricare acțiuni ilegale întreprinse asupra informației din Registru, precum și asupra mijloacelor software și hardware.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...