37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Cotele taxelor locale în mun. Chișinău pentru anul 2023

Cotele taxelor locale în mun. Chișinău pentru anul 2023

11.01.202317.655 views

2

(5 voturi, medie: 4,40 din 5)
Se încarcă...

Prin Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 21/10 din 14 decembrie 2022 cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2023, au fost stabilite:

 • taxele locale prevăzute de legislaţie, cotele şi înlesnirile fiscale,
 • cotele de taxe locale lunare pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători în raza municipiului Chişinău, pentru fiecare autovehicul (microbuz sau autobuz),
 • cota de taxă lunară în mărime de 370 lei pentru fiecare unitate de transport, pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători, în regim de taxi, pe teritoriul municipiului Chişinău;
 • cotele taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii.

Potrivit documentului, cotele taxelor locale în municipiul Chișinău pentru anul 2023 sunt:

Denumirea taxei Cota taxei în anul 2023
Taxa pentru amenajarea teritoriului 174 lei anual
Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul mun. Chișinău 0,27% din venitul din vânzări
Taxă de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) 5,5% din venitul din vânzări
Taxa de aplicare a simbolicii locale 0,27% din venitul din vânzări
Taxa pentru cazare 5% din venitul din vânzări
Taxa pentru parcare 33 lei anual
Taxa pentru posesorii de câini
120 lei anual
Taxa pentru dispozitivele publicitare
815 lei anual
Taxa pentru salubrizare
10 lei lunar

De asemenea, în cazul sistării activității agenților economici de către Comisia pentru situații excepționale în legătură cu declararea situației excepționale de COVID-19, pe perioada sistării activității subiecții impunerii se scutesc de plata taxei pentru amenajarea teritoriului, taxei de piață și taxei pentru unitățile comerciale sau de prestări servicii.

Decizia mai prevede că se scutesc de plata taxelor locale: beneficiarii programului municipal pilot „Start-up pentru tineri și migranți” precum și, unitățile comercial create în anul 2023, care activează în domeniul industriei și procesării (conform CAEM-2, activităților expuse în secțiunile B „Industria extractivă”, C „Industria prelucrativă” și D„Producția și furizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat”), cu un număr minim de 5 angajați.

 Începând cu 1 ianuarie 2023 taxa de piață constituie:

Denumirea taxei Cota pentru anul 2023
Taxa de piață 53 de lei anual pentru fiecare metru pătrat pentru piețele alimentare, agricole, nealimentare și mixte
16 lei anual pentru fiecare metru pătrat, pentru piețele auto amplasate la periferia orașului, cu regim scurt
de activitate de 1-3 zile
40 lei anual pentru fiecare metru pătrat, pentru piețele auto amplasate la periferia orașului, cu regim de activitate de 6-7 zile
76 lei anual pentru fiecare metru pătrat, pentru piețele auto amplasate în teritoriul orașului, cu regim scurt de activitate de 1-3 zile
91 lei anual pentru fiecare metru pătrat, pentru piețele auto amplasate în teritoriul orașului, cu regim de activitate de 6-7 zile
914 lei anual pentru fiecare metru pătrat, pentru piețele de
flori amplasate în perimetrul parcurilor de cultură și odihnă, cu regim de activitate non-stop
77 lei anual pentru fiecare metru pătrat, pentru celelalte piețe de flori cu regim de activitate non-stop
20 lei anual pentru fiecare metru pătrat, pentru piețele de tip „second hand

Totodată, cotele taxelor locale pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul mun. Chișinău (anexa nr. 2 la decizia CMC nr. 21/10 din 14.12.2022) se mențin la nivelul anului 2022. 

Decizia mai conține și modificări la cotele taxelor pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii (anexa nr. 3 la decizia CMC nr. 21/10 din 14.12.2022). Spre exemplu, taxa anuală pentru unitățile comerciale, centre comerciale, case de comerț, magazine universale cu suprafața comercială până la 1000 mp - 27 lei/mp iar de la 1001 mp- 22 lei/mp. Pentru mai multe detalii cu privire la cotele taxelor pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii, accesați aici.

Adițional, în conformitate cu Decizia CMC nr.23/2 din 27 decembrie 2022 pentru anul 2023 au fost stabilite următoarele cote pentru impozitul funciar și cel pe bunurile imobiliare:

Cotele impozitului funciar în mun. Chișinău pentru anul 2023

Denumirea Cota pentru anul 2023
Terenurile cu destinaţie agricolă
Toate terenurile, altele decât cele destinate fânețelor şi păşunilor:
care au indici cadastrali 1,15 lei pentru 1 grad-hectar
care nu au indici 110 lei pentru 1 hectar
Terenurile destinate fânețelor şi păşunilor:
care au indici cadastrali 0,75 lei pentru 1 grad-hectar
care nu au indici cadastrali 55 lei pentru 1 hectar
terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri etc.) 115 pentru 1 hectar de suprafață acvatică
Terenurile din intravilan
Terenurile destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate 30 lei pentru 100 m.p.
Terenurile atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale ca loturi de pe lângă domiciliu şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate 10 lei pentru 100 m.p.
Terenurile din extravilan
Terenurile din extravilan pe care sunt amplasate clădiri şi construcţii, carierele şi pământurile distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate 350 lei pentru 1 hectar
Terenurile din extravilan, altele decât pe care sunt amplasate clădiri şi construcţii, carierele şi pământurile distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate 70 lei pentru 1 hectar

Cotele impozitului pe bunuri imobiliare în mun. Chișinău pentru anul 2023

Denumirea Cota pentru anul 2023
Pentru bunurile evaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării
Pentru bunurile imobiliare cu destinație locativă (apartamente și case de locuit individuale, terenuri aferente acestora) 0,185% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare
Pentru garajele și terenurile pe care acestea sunt amplasate 0,185% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare
Pentru loturile întovărășirilor pomicole cu sau fără construcții amplasate pe ele 0,185% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare
Pentru loturile agricole cu construcții amplasate pe ele 0,1% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare
Pentru bunurile imobiliare cu altă destinație decât cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptând garajele și terenurile pe care acestea sunt amplasate și loturile întovărășilor pomicole cu sau fără construcșii pe ele 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare
Pentru bunurile neevaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării
Pentru clădirele și construcțiile cu destinație agricolă, precum și pe alte bunuri imobiliare, cu excepția celor prevăzute la punctul 5 neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, inclusiv:
pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitatea de întreprinzător 0,1% din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală
pentru persoanele fizice, altele decât cele care desfăşoară activitate de întreprinzător 0,1% din costul bunurilor imobiliare 
Pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptând garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, inclusiv:
pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitatea de întreprinzător 0,1% din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală
pentru persoanele fizice, altele decât cele care desfăşoară activitate de întreprinzător 0,1% din costul bunurilor imobiliare

Prin Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 21/10 din 14 decembrie 2022 cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2023, au fost stabilite:

 • taxele locale prevăzute de legislaţie, cotele şi înlesnirile fiscale,
 • cotele de taxe locale lunare pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători în raza municipiului Chişinău, pentru fiecare autovehicul (microbuz sau autobuz),
 • cota de taxă lunară în mărime de 370 lei pentru fiecare unitate de transport, pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători, în regim de taxi, pe teritoriul municipiului Chişinău;
 • cotele taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii.

Potrivit documentului, cotele taxelor locale în municipiul Chișinău pentru anul 2023 sunt:

Denumirea taxei Cota taxei în anul 2023
Taxa pentru amenajarea teritoriului 174 lei anual
Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul mun. Chișinău 0,27% din venitul din vânzări
Taxă de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) 5,5% din venitul din vânzări
Taxa de aplicare a simbolicii locale 0,27% din venitul din vânzări
Taxa pentru cazare 5% din venitul din vânzări
Taxa pentru parcare 33 lei anual
Taxa pentru posesorii de câini
120 lei anual
Taxa pentru dispozitivele publicitare
815 lei anual
Taxa pentru salubrizare
10 lei lunar

De asemenea, în cazul sistării activității agenților economici de către Comisia pentru situații excepționale în legătură cu declararea situației excepționale de COVID-19, pe perioada sistării activității subiecții impunerii se scutesc de plata taxei pentru amenajarea teritoriului, taxei de piață și taxei pentru unitățile comerciale sau de prestări servicii.

Decizia mai prevede că se scutesc de plata taxelor locale: beneficiarii programului municipal pilot „Start-up pentru tineri și migranți” precum și, unitățile comercial create în anul 2023, care activează în domeniul industriei și procesării (conform CAEM-2, activităților expuse în secțiunile B „Industria extractivă”, C „Industria prelucrativă” și D„Producția și furizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat”), cu un număr minim de 5 angajați.

 Începând cu 1 ianuarie 2023 taxa de piață constituie:

Denumirea taxei Cota pentru anul 2023
Taxa de piață 53 de lei anual pentru fiecare metru pătrat pentru piețele alimentare, agricole, nealimentare și mixte
16 lei anual pentru fiecare metru pătrat, pentru piețele auto amplasate la periferia orașului, cu regim scurt
de activitate de 1-3 zile
40 lei anual pentru fiecare metru pătrat, pentru piețele auto amplasate la periferia orașului, cu regim de activitate de 6-7 zile
76 lei anual pentru fiecare metru pătrat, pentru piețele auto amplasate în teritoriul orașului, cu regim scurt de activitate de 1-3 zile
91 lei anual pentru fiecare metru pătrat, pentru piețele auto amplasate în teritoriul orașului, cu regim de activitate de 6-7 zile
914 lei anual pentru fiecare metru pătrat, pentru piețele de
flori amplasate în perimetrul parcurilor de cultură și odihnă, cu regim de activitate non-stop
77 lei anual pentru fiecare metru pătrat, pentru celelalte piețe de flori cu regim de activitate non-stop
20 lei anual pentru fiecare metru pătrat, pentru piețele de tip „second hand

Totodată, cotele taxelor locale pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul mun. Chișinău (anexa nr. 2 la decizia CMC nr. 21/10 din 14.12.2022) se mențin la nivelul anului 2022. 

Decizia mai conține și modificări la cotele taxelor pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii (anexa nr. 3 la decizia CMC nr. 21/10 din 14.12.2022). Spre exemplu, taxa anuală pentru unitățile comerciale, centre comerciale, case de comerț, magazine universale cu suprafața comercială până la 1000 mp - 27 lei/mp iar de la 1001 mp- 22 lei/mp. Pentru mai multe detalii cu privire la cotele taxelor pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii, accesați aici.

Adițional, în conformitate cu Decizia CMC nr.23/2 din 27 decembrie 2022 pentru anul 2023 au fost stabilite următoarele cote pentru impozitul funciar și cel pe bunurile imobiliare:

Cotele impozitului funciar în mun. Chișinău pentru anul 2023

Denumirea Cota pentru anul 2023
Terenurile cu destinaţie agricolă
Toate terenurile, altele decât cele destinate fânețelor şi păşunilor:
care au indici cadastrali 1,15 lei pentru 1 grad-hectar
care nu au indici 110 lei pentru 1 hectar
Terenurile destinate fânețelor şi păşunilor:
care au indici cadastrali 0,75 lei pentru 1 grad-hectar
care nu au indici cadastrali 55 lei pentru 1 hectar
terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri etc.) 115 pentru 1 hectar de suprafață acvatică
Terenurile din intravilan
Terenurile destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate 30 lei pentru 100 m.p.
Terenurile atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale ca loturi de pe lângă domiciliu şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate 10 lei pentru 100 m.p.
Terenurile din extravilan
Terenurile din extravilan pe care sunt amplasate clădiri şi construcţii, carierele şi pământurile distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate 350 lei pentru 1 hectar
Terenurile din extravilan, altele decât pe care sunt amplasate clădiri şi construcţii, carierele şi pământurile distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate 70 lei pentru 1 hectar

Cotele impozitului pe bunuri imobiliare în mun. Chișinău pentru anul 2023

Denumirea Cota pentru anul 2023
Pentru bunurile evaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării
Pentru bunurile imobiliare cu destinație locativă (apartamente și case de locuit individuale, terenuri aferente acestora) 0,185% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare
Pentru garajele și terenurile pe care acestea sunt amplasate 0,185% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare
Pentru loturile întovărășirilor pomicole cu sau fără construcții amplasate pe ele 0,185% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare
Pentru loturile agricole cu construcții amplasate pe ele 0,1% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare
Pentru bunurile imobiliare cu altă destinație decât cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptând garajele și terenurile pe care acestea sunt amplasate și loturile întovărășilor pomicole cu sau fără construcșii pe ele 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare
Pentru bunurile neevaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării
Pentru clădirele și construcțiile cu destinație agricolă, precum și pe alte bunuri imobiliare, cu excepția celor prevăzute la punctul 5 neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, inclusiv:
pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitatea de întreprinzător 0,1% din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală
pentru persoanele fizice, altele decât cele care desfăşoară activitate de întreprinzător 0,1% din costul bunurilor imobiliare 
Pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptând garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, inclusiv:
pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitatea de întreprinzător 0,1% din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală
pentru persoanele fizice, altele decât cele care desfăşoară activitate de întreprinzător 0,1% din costul bunurilor imobiliare

Comentarii

 1. Anonim spune:

  Nu pot raporta forma TL, exista schimbari?

  1. Contabilsef.md spune:

   La moment se fac ajustari la aceasta forma, in curind va fi functionala, urmariti pagina SFS

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...