37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  Indicatori fiscali   »   Cotele impozitului pe bunurile imobiliare şi a impozitului funciar

Cotele impozitului pe bunurile imobiliare şi a impozitului funciar

Obiectul

Cote maxime

2017

2018

2019

2020

2021

Terenurile cu destinaţie agricolă

toate terenurile, altele decât cele destinate fânețelor şi păşunilor:

- care au indici cadastrali

1,5 lei pentru 1 grad-hectar

1,5 lei pentru 1 grad-hectar

1,5 lei pentru 1 grad-hectar

1,5 lei pentru 1 grad-hectar

1,5 lei pentru 1 grad-hectar

- care nu au indici

110 lei pentru 1 hectar

110 lei pentru 1 hectar

110 lei pentru 1 hectar

110 lei pentru 1 hectar

110 lei pentru 1 hectar

terenurile destinate fânețelor şi păşunilor:

- care au indici cadastrali

0,75 lei pentru 1 grad-hectar

0,75 lei pentru 1 grad-hectar

0,75 lei pentru 1 grad-hectar

0,75 lei pentru 1 grad-hectar

0,75 lei pentru 1 grad-hectar

- care nu au indici

55 lei pentru 1 hectar

55 lei pentru 1 hectar

55 lei pentru 1 hectar

55 lei pentru 1 hectar

55 lei pentru 1 hectar

- terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri etc.)

115 lei pentru 1 hectar de suprafaţă acvatică

115 lei pentru 1 hectar de suprafaţă acvatică

115 lei pentru 1 hectar de suprafaţă acvatică

115 lei pentru 1 hectar de suprafaţă acvatică

115 lei pentru 1 hectar de suprafaţă acvatică

Terenurile din intravilan

terenurile pe care sunt amplasate fondul de locuinţe, loturile de pe lângă domiciliu (inclusiv terenurile atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale ca loturi de pe lângă domiciliu şi distribuite în extravilan, din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan):

- în localităţile rurale

1 leu pentru 100 m2

1 leu pentru 100 m2

1 leu pentru 100 m2

1 leu pentru 100 m2

1 leu pentru 100 m2

terenurile atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale ca loturi de pe lângă domiciliu şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate:

- în oraşe

2 lei pentru 100 m2

2 lei pentru 100 m2

2 lei pentru 100 m2

2 lei pentru 100 m2

2 lei pentru 100 m2

- în municipiile Chişinău şi Bălţi

10 lei pentru 100 m2

10 lei pentru 100 m2

10 lei pentru 100 m2

10 lei pentru 100 m2

10 lei pentru 100 m2

- în celelalte municipii şi în oraşele-reşedinţă

4 lei pentru 100 m2

4 lei pentru 100 m2

4 lei pentru 100 m2

4 lei pentru 100 m2

4 lei pentru 100 m2

terenurile destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate:

- în oraşe şi în localităţile rurale

10 lei pentru 100 m2

10 lei pentru 100 m2

10 lei pentru 100 m2

10 lei pentru 100 m2

10 lei pentru 100 m2

- în municipiile Chişinău şi Bălţi

30 lei pentru 100 m2

30 lei pentru 100 m2

30 lei pentru 100 m2

30 lei pentru 100 m2

30 lei pentru 100 m2

- în celelalte municipii şi în oraşele-reşedinţă

10 lei pentru 100 m2

10 lei pentru 100 m2

10 lei pentru 100 m2

10 lei pentru 100 m2

10 lei pentru 100 m2

Terenurile din extravilan:

Terenurile din extravilan, altele decât pe care sunt amplasate clădiri şi construcţii, carierele şi pământurile distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

70 lei pentru 1 hectar

70 lei pentru 1 hectar

70 lei pentru 1 hectar

70 lei pentru 1 hectar

70 lei pentru 1 hectar

Terenurile din extravilan pe care sunt amplasate clădiri şi construcţii, carierele şi pământurile distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

350 lei pentru 1 hectar

350 lei pentru 1 hectar

350 lei pentru 1 hectar

350 lei pentru 1 hectar

350 lei pentru 1 hectar

Impozitul pe clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă, precum şi pe alte bunuri imobiliare, cu excepția celor prevăzute la punctele 11 şi 2 neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate:

- pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător

0,1 la sută din valoarea de bilanţ a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală

0,1 la sută din valoarea de bilanţ a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală

0,1 la sută din valoarea de bilanţ a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală

0,1 la sută din valoarea de bilanţ a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală

0,1 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală

- pentru persoanele fizice, altele decât cele specificate la prima liniuţă

0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare

0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare

0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare

0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare

0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare

Impozitul pe bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptând garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

- pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător

0,3 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală

0,3 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală

0,3 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală

0,3 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală

0,3 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală

- pentru persoanele fizice altele decât cele specificate la prima liniuţă

0,3 la sută din costul bunurilor imobiliare

0,3 la sută din costul bunurilor imobiliare

0,3 la sută din costul bunurilor imobiliare

0,3 la sută din costul bunurilor imobiliare

0,3 la sută din costul bunurilor imobiliare

Impozitului pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri); pentru garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate, loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele

cota maximă din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

cota minimă din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

Impozitul pe bunurile imobiliare pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele

cota maximă din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

cota minimă din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

Impozitul pe bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptând garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele

0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

Impozitul pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale) din localităţile rurale

- pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător

0,1 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală

0,1 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală

0,1 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală

0,1 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală

0,05–0,4 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală

- pentru persoanele fizice, altele decât cele care desfăşoară activitate de întreprinzător

0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare

0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare

0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare

0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare

0,05–0,4 la sută din costul bunurilor imobiliare

În cazurile în care suprafaţa totală a locuinţelor şi a construcţiilor principale, ale persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător înregistrate cu drept de proprietate, depăşeşte 100 m2 inclusiv, cotele concrete stabilite ale impozitului pe bunurile imobiliare se majorează în funcţie de suprafaţa totală

- de la 100 la 150 m2 inclusiv

de 1,5 ori

de 1,5 ori

de 1,5 ori

de 1,5 ori

de 1,5 ori

- de la 150 la 200 m2 inclusiv

de 2 ori

de 2 ori

de 2 ori

de 2 ori

de 2 ori

- de la 200 la 300 m2 inclusiv

de 10 ori

de 10 ori

de 10 ori

de 10 ori

de 10 ori

- peste 300 m2

 

de 15 ori

de 15 ori

de 15 ori

de 15 ori

de 15 ori

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...