37.9k
Home  »  Informaţii utile  »  Indicatori fiscali   »   Cotele accizelor

Cotele accizelor

Cotele accizelor

Poziţia tarifară

Denumirea mărfii

Unitatea de măsură

Cota accizului

2016

2017

2018

2019

2020

 

2021

 

2022      

160431000

Caviar

valoarea în lei

25%

25%

25%

25%

25%

25%    

25%

160432000

Înlocuitori de caviar

220300

Bere fabricată din malț

litru

2,38 lei

2,50 lei

2,50 lei

2,50 lei

2,63 lei

 2,76 lei

2,90  lei

2205

Vermuturi şi alte vinuri din struguri proaspeţi, aromatizate cu plante sau cu substanţe aromatizante

litru

12,34 lei

12,96 lei

13,61 lei

14,29 lei

15,00 lei

15,75 lei

16,54 lei

220600

Alte băuturi fermentate; amestecuri de băuturi fermentate și amestecuri de băuturi fermentate și băuturi nealcoolice, nedenumite și necuprinse în altă parte, cu excepția cidrului de mere, cidrului de pere

litru

12,34 lei

12,96 lei

13,61 lei

14,29 lei

15,00 lei

15,75 lei

16,54 lei

220600310

Cidru de mere și de pere, spumoase

litru

2,38 lei

2,50 lei

2,63 lei

2,76 lei

2,90 lei

3,05 lei

3,20 lei

220600510

Cidru de mere și de pere, nespumoase, prezentate în recipiente cu un conținut de maximum 2 l

litru

2,38 lei

2,50 lei

2,63 lei

2,76 lei

2,90 lei

3,05 lei

3,20 lei

220600810

Cidru de mere și de pere, nespumoase, prezentate în recipiente cu un conținut de peste 2 l

litru

2,38 lei

2,50 lei

2,63 lei

2,76 lei

2,90 lei

3,05 lei

3,20 lei

2207

Alcool etilic nedenaturat cu tărie alcoolică de minimum 80% vol.; alcool etilic și alte distilate denaturate, cu orice titru alcoolic volumic

litru alcool absolut

85,83 lei

90,12 lei

94,63 lei

99,36 lei

104,33 lei

109,55 lei

115,02 lei

2208

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic sub 80% vol; distilate, rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase

litru alcool absolut

85,83 lei

90,12 lei

94,63 lei

99,36 lei

104,33 lei

109,55 lei

115,02 lei

240210000

Țigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate) și trabucuri, care conțin tutun

1000 bucăți/valoarea în lei

40%

41%

41%

41%

41%

41%

41%, dar nu mai puțin de 959 lei

240220

Țigarete care conțin tutun - cu filtru

1000 bucăţi/valoarea în lei

300 lei + 12%, dar nu mai puțin de 400 lei

360 lei + 12%, dar nu mai puțin de 480 lei

410 lei + 12%, dar nu mai puțin de 540 lei

460 lei + 12%, dar nu mai puțin de 610 lei

540 lei + 13%, dar nu mai puțin de 700 lei

621 lei+13%,
dar nu mai
puţin de
834 lei

715 lei+13% dar nu mai puțin de 959

Țigarete care conțin tutun  fără filtru ovale cu lungimea de până la 70mm

1000 bucăţi/valoarea în lei

-

-

260 lei + 3%-

360 lei + 6%-

480 lei + 9%

621 lei+13%,
dar nu mai
puţin de
834 lei

715 lei+13% dar nu mai puțin de 959

Țigarete care conțin tutun  fără filtru cu muștiuc, altele

1000 bucăţi/valoarea în lei

-

-

300 lei + 3%

460 lei + 6%

540 lei + 9%

621 lei+13%,
dar nu mai
puţin de
834 lei

715 lei+13% dar nu mai puțin de 959

240290000

Alte țigări de foi, trabucuri și țigarete, conținînd înlocuitori de tutun

1000 bucăți/valoarea în lei

40%

41%

41%

41%

41%

41%

41%, dar nu mai puțin de 959 lei

2403

Tutun pentru fumat, alte tutunuri şi înlocuitori de tutun, prelucrate; tutunuri “omogenizate” sau “reconstituite”; extracte şi esenţe de tutun

kilogram

122,63 lei

130 lei

136,41 lei

143,17 lei

150,33 lei

157,80 lei

165,70 lei

ex. 240319

Tutun tăiat fin destinat rulării în ţigarete

kilogram

-

-

-

1000 lei

1200 lei

1260 lei

1323 lei

ex. 240399900

Rezerve din tutun pentru dispozitive de încălzire a tutunului

1000 bucăţi

-

-

-

610 lei

700 lei

834 lei

 959 lei

ex. 270710000

Benzoli destinați utilizării drept carburanți sau combustibili

tonă

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

5960 lei

6496 lei

 7082 lei

ex. 270720000

Toluoli destinați utilizării drept carburanți sau combustibili

tonă

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

5960 lei

6496 lei

 7082 lei

ex. 270730000

Xiloli destinați utilizării drept carburanți sau combustibili

tonă

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

5960 lei

6496 lei

 7082 lei

270750000

Alte amestecuri de hidrocarburi aromatice, care distilează în proporție de minimum 65% (inclusiv pierderile) la 250 C după metoda  ISO 3405 (echivalentă cu metoda ASTM D 86)

tona

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

5960 lei

6496 lei

 7082 lei

270900100

Condensate de gaz natural

tonă

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

5960 lei

6496 lei

 7082 lei

271012110-271019290

Uleiuri (distilate) ușoare și medii

tonă

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

5960 lei

6496 lei

7082 lei

271019310-271019480

Motorină, inclusiv combustibil (carburant) diesel și combustibil pentru cuptoare

tonă

1720 lei

1926 lei

2092 lei

2280 lei

2508 lei

2734 lei

2980 lei

271019510

Păcură destinată a fi supusă unui tratament specific

tonă

348 lei

409 lei

409 lei

409 lei

409 lei

409 lei

409 lei

271019620-271019680

Păcură cu un conținut de sulf
(Păcură destinată altor utilizări)

tonă

348 lei

409 lei

409 lei

409 lei

409 lei

409 lei

409 lei

271020110-271020190

Motorină

tonă

1720 lei

1926 lei

2092 lei

2280 lei

2508 lei

2734 lei

2980 lei

271020310-271020390

Păcură

tonă

348 lei

409 lei

409 lei

409 lei

409 lei

409 lei

409 lei

271112

Propan

tonă

2577 lei

2875 lei

3124 lei

3406 lei

3580 lei

3759 lei

3947 lei

271113

Butan

tonă

2577 lei

2875 lei

3124 lei

3406 lei

3580 lei

3759 lei

3947 lei

271114000

Etilenă, propilenă, butilenă şi butadienă

tonă

2577 lei

2875 lei

3124 lei

3406 lei

3580 lei

3759 lei

3947 lei

271119000

Alte lichefiate

tonă

2577 lei

2875 lei

3124 lei

3406 lei

3580 lei

3759 lei

3947 lei

280430000

Azot

tonă

128,74 euro

3006 lei

3156 lei

3314 lei

3480 lei

3654 lei

3837 lei

280440000

Oxigen

tonă

142,26 euro

3322 lei

3488 lei

3662 lei

3845 lei

4037 lei

4239 lei

290110000

Hidrocarburi aciclice saturate

tonă

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

5960 lei

6496 lei

7082 lei

ex. 290124000

Buta-1,3-dienă

tonă

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

5960 lei

6496 lei

7082 lei

290129000

Alte hidrocarburi aciclice nesaturate

tona

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

5960 lei

6496 lei

7082 lei

290211000

Ciclohexan

tona

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

5960 lei

6496 lei

7082 lei

290219000

Alte hidrocarburi ciclanice, ciclenice şi cicloterpenice

tona

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

5960 lei

6496 lei

7082 lei

ex. 290220000

Benzen destinat a fi utilizat drept carburant sau combustibil

tona

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

5960 lei

6496 lei

7082 lei

290230000

Toluen

tona

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

5960 lei

6496 lei

7082 lei

290244000

Amestec de izomeri ai xilenului

tona

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

5960 lei

6496 lei

7082 lei

290290000

Alte hidrocarburi ciclice

tona

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

5960 lei

6496 lei

7082 lei

290511000-290513000

Alcooli monohidroxilici (metanol, propan-1-ol, propan-2-ol, butan-1-ol)

tona

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

5960 lei

6496 lei

7082 lei

290514

Alţi butanoli

tona

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

5960 lei

6496 lei

7082 lei

290516

Octanol (alcool octilic) şi izomerii lui

tona

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

5960 lei

6496 lei

7082 lei

ex. 290519000

Pentanol (alcool amelic)

tona

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

5960 lei

6496 lei

7082 lei

2909

Eteri, eteri-alcooli, eteri-fenoli, eteri-alcooli-fenoli, peroxizi ai alcoolilor, peroxizi ai eterilor, peroxizi ai cetonelor (cu compoziție chimică definită sau nu) și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

tona

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

5960 lei

6496 lei

7082 lei

330300

Parfumuri şi ape de toaletă

valoarea în lei

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

381400900

Alți solvenți și diluanți organici compuși nedenumiți și necuprinși în altă parte; preparate pentru îndepărtarea vopselelor sau lacurilor

tona

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

5960 lei

6496 lei

7082 lei

381700500

Achilbenzeni lineari

tona

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

5960 lei

6496 lei

7082 lei

381700800

Alţi achilbenzeni (Altele)

tona

4137 lei

4560 lei

4961 lei

5414 lei

5960 lei

6496 lei

7082 lei

ex. 382499960

 

Cartușe și rezerve pentru țigarete electronice; preparate destinate utilizării în cartușe și rezerve pentru țigarete electronice

litru

-

-

-

-

-

-

1957 lei

ex.430310

Îmbrăcăminte din blană (de nurcă, vulpe polară, vulpe, samur)

valoarea în lei

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

711311000

Articole de bijuterie sau de giuvaiergerie și părți ale acestora din argint, chiar acoperite, placate sau dublate cu alte metale prețioase

gram

2,59 lei

2,59 lei

2,59 lei

2,59 lei

exclus

exclus

exclus

711319000

Articole de bijuterie sau de giuvaiergerie și părți ale acestora din alte metale prețioase, chiar acoperite, placate sau dublate cu metale prețioase

gram

39,27 lei

39,27 lei

39,27 lei

39,27 lei

exclus

exclus

exclus

711320000

Articole de bijuterie sau de giuvaiergerie și părți ale acestora din metale comune placate sau dublate cu metale prețioase

gram

39,27 lei

39,27 lei

39,27 lei

39,27 lei

exclus

exclus

exclus

8519

Aparate de înregistrare a sunetului; aparate de reproducere a sunetului; aparate de înregistrare și reproducere a sunetului

valoarea în lei

15%

exclus

exclus

exclus

exclus

exclus

exclus

852110

Aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporând un receptor de semnale videofonice cu bandă magnetică

valoarea în lei

5%

exclus

exclus

exclus

exclus

exclus

exclus

852190000

Alte aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporând un receptor de semnale videofonice

valoarea în lei

5%

exclus

exclus

exclus

exclus

exclus

exclus

8527

Aparate de recepție pentru radiodifuziune, chiar combinate, în același corp, cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau cu un ceas

valoarea în lei

5%

exclus

exclus

exclus

exclus

exclus

exclus

Cota accizului pentru mijloacele de transport anul 2022

Poziţia tarifară

Denumirea mărfii

Unita-
tea de
măsură

Cota accizei în funcţie de termenul de exploatare a mijlocului de transport, lei

de la 0 la 2 ani inclusiv

de la 3 la 4 ani inclusiv

de la 5 la 6 ani inclusiv

de 7
ani

de 8
ani

de 9
ani

de 10
ani

de 11
ani

de 12
ani

de 13
ani

de 14
ani

de 15 ani

de 16
ani

de 17
ani

de 18
ani

de 19
ani

de 20
ani şi
mai
mult

8703

Autoturisme şi alte autovehicule, proiectate în principal pentru transportul persoanelor (altele decât cele de la poziţia 8702), inclusiv maşinile de tip "break" şi maşinile de curse:

 

– Alte vehicule cu motor cu piston alternativ cu aprindere prin scânteie:

870321

– – Cu capacitatea cilindrică de maximum 1000 cm3

cm3

9,56

10,00

10,23

11,25

12,38

13,62

16,34

21,24

26,24

31,24

36,24

41,24

46,24

51,24

56,24

61,24

66,24

870322

– – Cu capacitatea cilindrică de peste 1000 cm3, dar de maximum 1500 cm3

cm3

12,23

12,67

12,90

14,19

15,61

17,17

20,60

26,79

31,79

36,79

41,79

46,79

51,79

56,79

61,79

66,79

71,79

870323

– – Cu capacitatea cilindrică de peste 1500 cm3, dar de maximum 2000 cm3

cm3

18,90

19,34

19,57

21,53

23,68

26,05

31,26

40,63

45,63

50,63

55,63

60,63

65,63

70,63

75,63

80,63

85,63

870323

– – Cu capacitatea cilindrică de peste 2000 cm3, dar de maximum 3000 cm3

cm3

31,14

31,58

31,81

34,99

38,49

42,34

50,81

66,05

71,05

76,05

81,05

86,05

91,05

96,05

101,05

106,05

111,05

870324

– – Cu capacitatea cilindrică de peste 3000 cm3

cm3

55,60

56,04

56,27

61,90

68,09

74,90

89,87

116,84

121,84

126,84

131,84

136,84

141,84

146,84

151,84

156,84

161,84

 

– Alte vehicule, având doar motor cu pistoane cu combustie internă cu aprindere prin compresie (diesel sau semidiesel):

870331

– – Cu capacitatea cilindrică de maximum 1500 cm3

cm3

12,23

12,67

12,90

14,19

15,61

17,17

20,60

26,79

31,79

36,79

41,79

46,79

51,79

56,79

61,79

66,79

71,79

870332

– – Cu capacitatea cilindrică de peste 1500 cm3, dar de maximum 2500 cm3

cm3

31,14

31,58

31,81

34,99

38,49

42,34

50,81

66,05

71,05

76,05

81,05

86,05

91,05

96,05

101,05

106,05

111,05

870333

– – Cu capacitatea cilindrică de peste 2500 cm3

cm3

55,60

56,04

56,27

61,90

68,09

74,90

89,87

116,84

121,84

126,84

131,84

136,84

141,84

146,84

151,84

156,84

161,84

870340

– Alte vehicule având atât motor cu pistoane alternative cu combustie internă cu aprindere prin scânteie, cât şi motor electric ca motoare pentru propulsie, altele decât cele care pot fi încărcate prin conectarea la o sursă externă de energie electrică

cm3

Cota accizei se stabileşte similar poziţiilor tarifare 870321–870324, în funcţie de termenul de exploatare şi capacitatea cilindrică, în condiţiile art.124 alin.(18)

870350000

– Alte vehicule având atât motor cu pistoane cu combustie internă cu aprindere prin compresie (diesel sau semidiesel), cât şi motor electric ca motoare pentru propulsie, altele decât cele care pot fi încărcate prin conectarea la o sursă externă de energie electrică

cm3

Cota accizei se stabileşte similar poziţiilor tarifare 870331–870333, în funcţie de termenul de exploatare şi capacitatea cilindrică, în condiţiile art.124 alin.(18)

870360

– Alte vehicule având atât motor cu pistoane alternative cu combustie internă cu aprindere prin scânteie, cât şi motor electric ca motoare pentru propulsie, care pot fi încărcate prin conectarea la o sursă externă de energie electrică

cm3

Cota accizei se stabileşte similar poziţiilor tarifare 870321–870324, în funcţie de termenul de exploatare şi capacitatea cilindrică, în condiţiile art.124 alin.(18)

870370000

– Alte vehicule având atât motor cu pistoane cu combustie internă cu aprindere prin compresie (diesel sau semidiesel), cât şi motor electric ca motoare pentru propulsie, care pot fi încărcate prin conectarea la o sursă externă de energie electrică

cm3

Cota accizei se stabileşte similar poziţiilor tarifare 870331–870333, în funcţie de termenul de exploatare şi capacitatea cilindrică, în condiţiile art.124 alin.(18)

8711

Motociclete (inclusiv mopede) şi biciclete, triciclete sau similare, echipate cu pedale şi cu motor auxiliar, cu sau fără ataş; ataşe

cm3

0

0

0

0

0

0

0

21,24

26,24

31,24

36,24

41,24

46,24

51,24

56,24

61,24

66,24

9705

Autovehicul de colecţie de interes istoric sau etnografic

De la 30 de ani până la 39 de ani inclusiv – 40000 de lei.

De la 40 de ani până la 49 de ani inclusiv – 30000 de lei.

De la 50 de ani – 20000 de lei

8703

Autoturism de lux

Suma cotei accizei suplimentare, aplicată la valoarea în vamă, după cum urmează:

Valoarea în vamă a autoturismelor (lei)

Cota accizei suplimentare (%)

Minimum

Maximum

 

600000

700000

2%

700001

800000

3%

800001

900000

4%

900001

1000000

5%

1000001

1200000

6%

1200001

1400000

7%

1400001

1600000

8%

1600001

1800000

9%

1800001

 

10%

Poziţia tarifară

Cate-
goria
vehi-
culului

Vârsta

Acciza
specială
lei/cm3

Tractoare clasificate la poziţiile tarifare 870110 000, 870120, 870130000, 870191900, 870192900, 870193900, 870194900, 870195900

N

până la 12 ani inclusiv

0

de la 13 la 15 ani inclusiv

10

de la 16 la 18 ani inclusiv

20

de la 19 ani

60

Tractoare clasificate la poziţiile tarifare 870191100, 870192100, 870193100, 870194100, 870195100

N

până la 20 ani inclusiv

0

de la 21 la 23 ani inclusiv

10

de la 24 la 26 ani inclusiv

20

de la 27 ani

60

Autovehicule clasificate la poziţia tarifară 8702

M2

până la 7 ani inclusiv

0

de la 8 la 10 ani inclusiv

8

de la 11 la 12 ani inclusiv

16

de la 13 la 15 ani inclusiv

30

de la 16 ani

80

M3

până la 10 ani inclusiv

0

de la 11 la 12 ani inclusiv

5

de la 13 la 15 ani inclusiv

10

de la 16 ani

60

Autovehicule clasificate la poziţiile tarifare 8704 şi 8705

N1

până la 10 ani inclusiv

0

de la 11 la 12 ani inclusiv

13

de la 13 la 15 ani inclusiv

17

de la 16 ani

80

N2

până la 10 ani inclusiv

0

de la 11 la 12 ani inclusiv

11

de la 13 la 15 ani inclusiv

16

de la 16 ani

60

N3

până la 10 ani inclusiv

0

de la 11 la 12 ani inclusiv

6

de la 13 la 15 ani inclusiv

11

de la 16 ani

60

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...