37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Corectitudinea aplicării sancțiunilor în cazul neonorării obligațiilor în legătură cu defecțiunile tehnice a serviciilor fiscale electronice

Corectitudinea aplicării sancțiunilor în cazul neonorării obligațiilor în legătură cu defecțiunile tehnice a serviciilor fiscale electronice

07.10.2019494 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform secțiunii VIII din Instrucțiunea privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice, aprobată prin Ordinul SFS nr. 62 din 15.02.2019 (Monitorul Oficial 59-65/404, 22.02.2019), care reglementează programul de operare a serviciilor fiscale electronice, se stabilește că serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămîna, 365 de zile în an.

    Operatorul urmează să informeze prealabil, prin intermediul portalului www.raportare.gov.md și www.servicii.fisc.md, contribuabilul despre fiecare situație de întrerupere a posibilității accesării serviciilor fiscale electronice, care survin în urma lucrărilor de deservire tehnică, precum și despre reluarea activității serviciilor în cazul întreruperii funcționalității acestora (pct. 65 din Instrucțiune).

     Astfel, în cazul în care accesarea unor servicii fiscale electronice este imposibilă din condiții ce nu depind de contribuabil, dar de specificul accesării serviciilor care au fost concepute astfel inițial (spre exservicii.le nu pot fi accesate, chiar dacă contribuabilul are semnătura electronică eliberată în conformitate cu legislația în vigoare) sau din condiții ce depind de operator (IP Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe), IP Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe trebuie să informeze în prealabil, prin intermediul portalului www.raportare.gov.md și www.servicii.fisc.md, entitățile raportoare despre fiecare situație de întrerupere ce survine în urma lucrărilor de deservire tehnică, precum și reluarea activității serviciilor în cazul întreruperii funcționalității acestora.

     Ținând cont de cele expuse, Serviciul Fiscal de Stat informează că contribuabilii nu vor fi sancționați pentru situațiile în care nu și-au onorat obligațiile fiscale din motive de întrerupere a posibilității accesării serviciilor fiscale electronice sau imposibilității utilizării semnăturilor electronice din motive tehnice sau de altă natură, ce nu depind de utilizatori.

     Absolvirea de răspundere pentru situațiile în care nu și-au onorat obligațiile fiscale din motive de întrerupere a posibilității accesării serviciilor fiscale electronice urmează a fi verificată în cadrul controalelor fiscale pentru fiecare situație în parte.

     Totodată, în cazurile speciale, în care nu este cert din primele probe cine se face responsabil de neonorarea obligațiilor fiscale care urmau a fi executate prin intermediul serviciilor fiscale electronice, urmează să fie sesizată Comisia de soluționare a situațiilor litigioase a SFS în conformitate cu prevederile secțiunii VI a Instrucțiunii nominalizate.

     În funcție de rezultatul examinării Comisiei de soluționare a situațiilor litigioase SFS se va expune asupra corespunderii circumstanțelor condițiilor de absolvire de răspundere a contribuabililor pentru neonorarea obligațiilor fiscale care urmau a fi executate prin intermediul serviciilor fiscale electronice.

      Atragem atenția asupra faptului că utilizatorii serviciilor electronice sunt obligați să asigure onorarea obligațiilor corespunzătoare în termen de până la finele zilei următoare celei în care a fost restabilită funcționalitatea serviciilor electronice.

      Suplimentar la cele expuse, cu referință la eliberarea facturilor/facturilor fiscale electronice generate în SIA ,,e-Factura” în condițiile imposibilității utilizării acestuia, Serviciul Fiscal de Stat comunică următoarele.

      Potrivit completărilor operate în p.3 al Hotărârii Guvernului nr.294, din 17.03.1998, prin Hotărârea Guvernului nr.455 din 24.07.20015, cu referință la subiecții care sunt obligați să utilizeze în exclusivitate facturi fiscale electronice se specifică că „pentru situațiile în care, din motive obiective, nu este posibilă eliberarea facturilor fiscale electronice generate în SIA ,,e-Factura”, se admite utilizarea formularelor menționate imprimate pe suport de hârtie, cu respectarea cerințelor stabilite pentru modalitatea respectivă de documentare”.

     Astfel, în condițiile menționate în norma expusă se admite utilizarea formularelor de facturi fiscale pe suport de hârtie.

    Pentru informații suplimentare contribuabilii pot accesa pagina www.sfs.md sau telefona la Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat 08 000 1525

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...