37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Conturile personale ale contribuabilului și perfectarea rapoartelor asupra obligațiilor fiscale

Conturile personale ale contribuabilului și perfectarea rapoartelor asupra obligațiilor fiscale

12.01.2021947 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Regulamentul privind modul de efectuare a înscrierilor în conturile personale ale contribuabilului și perfectarea rapoartelor asupra obligațiilor fiscale, inclusiv asupra restanțelor, aprobat prin Ordinul nr.103/2005  al Ministerului Finanțelor, a fost modificat și prevede modul de completare a informației solicitate în anexele la documentul prenotat (privind analiza veniturilor la BPN corespunzător clasificaţiei bugetare de venituri; a încasărilor corespunzător apartenenţei bugetare, specificată pe UAT; a calculelor la BPN; a soldurilor restante la BPN aferente clasificaţiei veniturilor bugetare, administrate de SFS, cu excepţia obligaţiilor fiscale din evidenţa specială aferente contribuabililor aflaţi în procedură de insolvabilitate, procedura falimentului sau procedura simplificată a falimentului etc.) 

Astfel, autoritatea fiscală va perfecta și va prezenta suplimentar la prevederile anterioare informaţia privind dinamica restanţei faţă de bugetul public naţional corespunzător clasificaţiei veniturilor bugetare cu excepţia obligaţiilor fiscale din evidenţa specială aferente contribuabililor aflaţi în procedură de insolvabilitate, procedura falimentului sau procedura simplificată a falimentului (până la data de 20 a lunii imediat următoare lunii de gestiune), precum și informația privind soldurile restante față de BPN specificată pe unităţi administrativ-teritoriale, aferentă obligațiilor fiscale luate la evidenţa specială pentru contribuabilii aflați în procedură de insolvabilitate, procedura falimentului sau procedura simplificată a falimentului, fiind aprobate formularele aferente raportării și modul de completare a acestora.

Ordinul nr.165 din 22 decembrie 2020 și anexele modificate la acesta sunt publicate de Ministerul Finanțelor în MO din 8 ianuarie curent și sunt disponibile pentru examinare. Documentul a fost perfecționat în scopul actualizării informațiilor privind veniturile și restanțele administrate de Serviciul Fiscal de Stat ce sunt prezentate Ministerului Finanțelor.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...