37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Contul curent de asigurări sociale ca sursă de informare la completarea declarațiilor de avere și interese personale

Contul curent de asigurări sociale ca sursă de informare la completarea declarațiilor de avere și interese personale

23.02.2022665 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Casa Națională de Asigurări Sociale vine să informeze,  persoanele care dețin o funcție publică și urmează să prezinte declarațiile de avere și interese personale, despre posibilitatea consultării în mod electronic a datelor cu privire la veniturile obținute pe parcursul anului din bugetul asigurărilor sociale de stat, sub formă de prestații sociale.

Verificarea informației menționate poate fi realizată prin intermediul contului personal curent de asigurări sociale, pus la dispoziția persoanelor asigurate online, prin intermediul sistemului informațional " Acces CPAS" de pe pagina-web oficială a CNAS www.cnas.gov.md.

SI "Acces CPAS" poate fi accesat cu ajutorul  unei parole de acces, eliberate de către CNAS prin subdiviziunile sale structural (CTAS), sau cu ajutorul semnăturii electronice/mobile, prin intermediul serviciului guvernamental MPass.

Totodată, informația din contul personal de asigurări sociale poate fi vizualizată de către deținătorii semnăturii electronice sau mobile și prin intermediul Portalului Guvernamental al Cetățeanului www.mcabinet.gov.md.

Suplimentar autoritățile menționează că, contul curent al persoanelor asigurate conține atât informația cu privire la contribuțiile calculate și achitate la bugetul asigurărilor sociale de stat din baza de calcul, cât și informația cu privire la prestațiile de asigurări sociale stabilite și plătite de către CNAS direct beneficiarului.

Astfel, informația cu privire la drepturile sociale (pensii, indemnizații, inclusiv indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă), reflectate în contul personal de asigurări sociale, la necesitate, pot fi utilizate de către persoanele care sunt subiecţi ai declarării averii și intereselor personale în conformitate cu prevederile Legii 133/2019 privind declararea averii și intereselor personale.

Pentru vizualizarea datelor menționate, la generarea extrasului din contul curent, se va bifa opțiunea „Cu reflectarea prestațiilor de asigurări sociale”.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...