37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Controlul de stat asupra activității de întreprinzător va fi eficientizat

Controlul de stat asupra activității de întreprinzător va fi eficientizat

02.08.2018715 views MEI
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința de ieri, două Metodologii, pentru eficientizarea controlului și supravegherii de stat a activității de întreprinzător potrivit domeniilor de competență ale Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP) și ale Agenției pentru Supraveghere Tehnică (AST).

Potrivit ministrului Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, Metodologiile controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor au drept scop stabilirea cadrului organizatoric şi metodologic de planificare a activităților de control de stat asupra activităților şi/sau lucrărilor desfășurate în domeniile de competență ale Agențiilor, în funcție de riscul pe care acestea le prezintă pentru viața şi sănătatea persoanelor, precum şi de impactul asupra mediului înconjurător.

Astfel, domeniile de competență pentru APCSP sunt: supravegherea pieței privind produsele nealimentare și conformitatea serviciilor (inclusiv turistice); protecția consumatorilor; metrologia; supravegherea și controlul de stat al activităților în domeniul jocurilor de noroc; siguranța ocupațională. Totodată, AST va avea competențe în domeniile: siguranța obiectelor industriale periculoase; construcții şi urbanism; supravegherea pieței privind materialele de construcție şi utilajele/obiectele industriale periculoase; siguranța antiincendiară; protecția civilă; geodezie şi cartografie.

„În conformitate cu atribuțiile conferite prin lege organelor de control, pentru planificarea activităților de control asupra persoanelor care practică activitatea de întreprinzător au fost identificate criterii de risc obligatorii și specifice relevante fiecărei autorități în parte”, a explicat ministrul Chiril Gaburici.

APCSP și AST Agenția, vor aplica analiza riscurilor în baza criteriilor de risc în următoarele situații:

- la planificarea anuală a controalelor;
- la luarea deciziei privind efectuarea unui control inopinat;|
- la identificarea soluției optime cu privire la petiția depusă la Agenție sau la informațiile privind încălcarea legislației care au devenit cunoscute Agenției;
- la elaborarea listelor de verificare și stabilirea cerințelor de reglementare care ar trebui incluse în lista de verificare;
- în cazul planificării strategice a activității sale de control;
- în alte situații referitoare la decizii în domeniul controlului asupra activității de întreprinzător.

Conform documentelor, criteriul de risc însumează un set de circumstanțe sau însușiri ale subiectului şi/sau obiectului pasibil controlului sau de circumstanțe sau şi/sau raporturilor anterioare ale persoanei supuse controlului cu Agenția, existența şi intensitatea cărora pot indica probabilitatea cauzării de daune vieții şi sănătății, eredității sau securității oamenilor, ori să le prejudicieze drepturile şi interesele legitime în urma activității persoanei/obiectului supuse controlului și gradul acestor daune.

 Odată cu aprobarea Metodologiilor, mai multe hotărâri de Guvern vor fi abrogate.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...