37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Controlul de stat asupra activității de întreprinzător va avea indicatori de performanță

Controlul de stat asupra activității de întreprinzător va avea indicatori de performanță

26.09.2019693 views Monitorul Fiscal
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Pentru anul 2020, autorităţile publice centrale cu competenţe în domeniul de control și organele de control subordonate direct Guvernului vor asigura elaborarea și aprobarea obiectivelor și valorilor-țintă ale indicatorilor de performanță pentru organele din subordine și, respectiv, pentru propria activitate, conform Metodologiei de stabilire a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă a organelor de control de stat asupra activității de întreprinzător.

Proiectul hotărârii cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă a organelor de control de stat asupra activității de întreprinzător a fost elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

Documentul nu înlocuiește și nu anulează indicatorii de performanță urmăriți de organele de control de stat în celelalte domenii de care acestea sunt responsabile în afara activității de control propriu-zisă. Astfel, indicatorii stabiliți pentru funcționari publici, conducătorii organelor de administrație publică, indicatori tehnici specifici activității, stabiliți prin alte acte normative și regulamentele organelor respective rămân valabile.

Respectiv, sistemul indicatorilor de performanță este constituit din indicatori universali de performanță (comuni tuturor organelor de control) și din indicatori individuali de performanță (specifici fiecărui organ de control în parte).

Evaluarea anuală a performanței activității organelor de control se realizează cu utilizarea obligatorie a sistemului de indicatori, fiind evaluat gradul de realizare a obiectivelor şi activităţilor prevăzute în Planul anual de acţiuni la nivel de organ de control şi în Planul anual de acţiuni la nivel de subdiviziune structurală a organului de control.

Planul anual de acţiuni la nivel de organ de control se aprobă până la 1 decembrie a anului curent pentru anul următor de activitate, iar cel la nivel de subdiviziune structurală – până la 25 decembrie a anului curent pentru anul următor de activitate.

Potrivit notei informativeprevederile proiectului vor crea un sistem de orientare și motivare a activității acestor organe către obiectivele strategice trasate în reforma controlului de stat asupra activității de întreprinzător, transparent și eficient din punct de vedere instituțional.

Evaluarea performanţei se va efectua pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...