37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Controlul de stat al respectării legislației muncii și SSM în trimestrul I al anului 2021

Controlul de stat al respectării legislației muncii și SSM în trimestrul I al anului 2021

27.04.2021261 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Activități de control

Sub aspectul respectării actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, securității și sănătății în muncă inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii pe parcursul trimestrului I al anului 2021 au efectuat 495 controale (484 în domeniul raporturilor de muncă, 4 – securității și sănătății în muncă și 7 – mixte, în domeniul raporturilor de muncă și securității și sănătății în muncă) la unități cu un număr de 32,4 mii salariaţi, din care 16,3 mii femei (inclusiv 3626 din mediul rural), 262 persoane cu dizabilități și 9 minori. Din numărul total – 361 constituie controale planificate (din care 123 în sectorul public și 238 în sectorul privat) şi 134 inopinate (din care 44 în sectorul public și 90 în sectorul privat). Cu deplasarea în teren la agentul economic au fost efectuate 144 controale (preponderent în sectorul public), iar 351 – din oficiu.

Ca rezultat al acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese–verbale de control, în care au fost stabilite și consemnate 3205 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative, din care 3155 în domeniul raporturilor de muncă și 50 – în domeniul securității și sănătății în muncă. Activităţile de inspecție întreprinse scot în evidenţă faptul, că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea salariului și respectarea termenilor de plată a acestuia. Pe parcursul perioadei de gestiune au parvenit 379 informații-răspuns de la unități, privind îndeplinirea prescripțiilor consemnate în procesele-verbale de control. Indicii operativi de activitate a Inspectoratului de Stat al Muncii sunt reprezentați în anexa la prezenta Informație.


Examinarea petițiilor

Pe parcursul perioadei de referință de către inspectorii de muncă au fost examinate şi întreprinse măsuri pentru soluţionare a 554 petiţii parvenite de la cetăţeni. Din numărul total de petiții examinate 63% - constituie probleme ce ţin de salarizare; 17% - concediere/reducere a personalului; câte 6% - semnalizări privind munca nedeclarată și abateri de la prevederile legale la încheierea contractelor individuale de muncă; 4% - constituie semnalizări privind producerea accidentelor de muncă; 2% - probleme ce ţin de neacordarea/neplata concediilor de odihnă; câte 1% - încălcări la stabilirea regimului de muncă și semnalizări privind comiterea încălcărilor la aplicarea de către angajator a sancțiunilor față de salariați și calcularea indemnizației în urma producerii accidentelor de muncă. Nu s-au confirmat argumentele invocate în 126 petiții examinate. De asemenea au fost examinate 2702 sesizări de la autorități publice și persoane juridice. Au fost repuse în drepturi 398 persoane. Concomitent, inspectorii de muncă, au acordat ajutor metodologic şi consultativ la mai mult de 4000 persoane.

Cercetarea accidentelor de muncă

În vederea conformării la prevederile legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, pe parcursul perioadei de gestiune au fost întreprinse acțiuni de consolidare a Inspectoratului de Stat al Muncii.

În lunile ianuarie – martie ale anului 2021, la Inspectoratul de Stat al Muncii au fost comunicate 144 evenimente de accidentare a lucrătorilor în câmpul muncii, în urma cărora au avut de suferit 156 persoane, inclusiv 27 mortal.

Au fost dispuse spre cercetare inspectorilor de muncă cu atribuții de control în domeniul securității și sănătății în muncă 42 cazuri de accidentare, inclusiv 26 mortale.

În perioada de gestuine inspectorii de muncă au cercetat 8 evenimente de accidentare:

- 4 accidente mortale, din care 1 de muncă și 3 în afara muncii;

- 3 accidente de muncă grave;

- 1 accident cu incapacitate de muncă.

De către comisiile întreprinderilor au fost cercetate 102 de cazuri de accidentare cu incapacitate temporară de muncă, în urma cărora au avut de suferit 111 persoane.

La data de 31 martie se aflau în proces de cercetare 34 evenimente de accidentare, inclusiv 4 – produse în anul 2020.

Activități de control

Sub aspectul respectării actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, securității și sănătății în muncă inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii pe parcursul trimestrului I al anului 2021 au efectuat 495 controale (484 în domeniul raporturilor de muncă, 4 – securității și sănătății în muncă și 7 – mixte, în domeniul raporturilor de muncă și securității și sănătății în muncă) la unități cu un număr de 32,4 mii salariaţi, din care 16,3 mii femei (inclusiv 3626 din mediul rural), 262 persoane cu dizabilități și 9 minori. Din numărul total – 361 constituie controale planificate (din care 123 în sectorul public și 238 în sectorul privat) şi 134 inopinate (din care 44 în sectorul public și 90 în sectorul privat). Cu deplasarea în teren la agentul economic au fost efectuate 144 controale (preponderent în sectorul public), iar 351 – din oficiu.

Ca rezultat al acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese–verbale de control, în care au fost stabilite și consemnate 3205 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative, din care 3155 în domeniul raporturilor de muncă și 50 – în domeniul securității și sănătății în muncă. Activităţile de inspecție întreprinse scot în evidenţă faptul, că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea salariului și respectarea termenilor de plată a acestuia. Pe parcursul perioadei de gestiune au parvenit 379 informații-răspuns de la unități, privind îndeplinirea prescripțiilor consemnate în procesele-verbale de control.Indicii operativi de activitate a Inspectoratului de Stat al Muncii sunt reprezentați în anexa la prezenta Informație.


Examinarea petițiilor

Pe parcursul perioadei de referință de către inspectorii de muncă au fost examinate şi întreprinse măsuri pentru soluţionare a 554 petiţii parvenite de la cetăţeni. Din numărul total de petiții examinate 63% - constituie probleme ce ţin de salarizare; 17% - concediere/reducere a personalului; câte 6% - semnalizări privind munca nedeclarată și abateri de la prevederile legale la încheierea contractelor individuale de muncă; 4% - constituie semnalizări privind producerea accidentelor de muncă; 2% - probleme ce ţin de neacordarea/neplata concediilor de odihnă; câte 1% - încălcări la stabilirea regimului de muncă și semnalizări privind comiterea încălcărilor la aplicarea de către angajator a sancțiunilor față de salariați și calcularea indemnizației în urma producerii accidentelor de muncă. Nu s-au confirmat argumentele invocate în 126 petiții examinate. De asemenea au fost examinate 2702 sesizări de la autorități publice și persoane juridice. Au fost repuse în drepturi 398 persoane. Concomitent, inspectorii de muncă, au acordat ajutor metodologic şi consultativ la mai mult de 4000 persoane.

Cercetarea accidentelor de muncă

În vederea conformării la prevederile legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, pe parcursul perioadei de gestiune au fost întreprinse acțiuni de consolidare a Inspectoratului de Stat al Muncii.

În lunile ianuarie – martie ale anului 2021, la Inspectoratul de Stat al Muncii au fost comunicate 144 evenimente de accidentare a lucrătorilor în câmpul muncii, în urma cărora au avut de suferit 156 persoane, inclusiv 27 mortal.

Au fost dispuse spre cercetare inspectorilor de muncă cu atribuții de control în domeniul securității și sănătății în muncă 42 cazuri de accidentare, inclusiv 26 mortale.

În perioada de gestuine inspectorii de muncă au cercetat 8 evenimente de accidentare:

- 4 accidente mortale, din care 1 de muncă și 3 în afara muncii;

- 3 accidente de muncă grave;

- 1 accident cu incapacitate de muncă.

De către comisiile întreprinderilor au fost cercetate 102 de cazuri de accidentare cu incapacitate temporară de muncă, în urma cărora au avut de suferit 111 persoane.

La data de 31 martie se aflau în proces de cercetare 34 evenimente de accidentare, inclusiv 4 – produse în anul 2020.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...