37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Controalele oficiale în domeniul agroalimentar: noua lege a fost publicată

Controalele oficiale în domeniul agroalimentar: noua lege a fost publicată

10.05.2024259 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr.82 din 12 aprilie 2024 privind controalele oficiale în domeniul agroalimentar. Documentul stabilește norme cu privire la efectuarea controalelor oficiale în domeniul agroalimentar precum și instituirea unui sistem informațional centralizat de date cu privire la controalele oficiale în domeniu.

Noile prevederi se vor aplica controalelor oficiale efectuate pentru verificarea conformității în vederea aplicării legislației în domeniile referitoare la:

  • produsele alimentare și siguranța, integritatea și igiena în orice etapă de producție, prelucrării și distribuției, inclusiv pentru verificarea repectării cerințelor care să asigure practici corecte în domeniul comerțului și să protejeze interesele și informațiilor consumatorilor, precum și fabricarea și utilizarea materialelor și a obiectelor destinate să vină în contact cu alimentele;
  • diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (OMG) pentru producerea de alimente și hrană pentru animale;
  • cerințele cu privire la sănătatea animalelor;
  • cerințele privind introducerea pe piață și utilizarea produselor de protecție a plantelor și utilizarea durabilă a pesticidelor, cu excepția echipamentelor de aplicare a pesticidelor;
  • fabricarea și circulația produselor vitivinicole, alcoolului etilic și a producției alcoolice, etc.

Conform legii, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) va fi autoritatea competentă care va organiza și efectua controlul oficial. Totodată, ANSA va putea delega anumite atribuții aferente controalelor oficiale sau altor activități oficiale ale autorității de control ecologic.

Metodele și tehnicele de control oficiale vor include, după caz:

1) o examinare a controalelor pe care operatorii le dețin și a rezultatelor obținute;
2) o inspecție;
3) controale privind condițiile de igienă la sediile operatorilor;
4) interviuri cu operatorii și cu personalul acestora;
5) verificarea măsurătorilor efectuate de operator și a altor rezultate ale testării;
6) eșantionare, prelevare, analiză, diagnosticare și teste;
7) audituri ale operatorilor etc.

Potrivit noilor prevederi, autoritatea competentă se va asigura că operatorii ale căror animale sau bunuri fac obiectul prelevării de eșantioane, analizării, testării sau diagnosticării în contextul controalelor oficiale au dreptul la o a doua expertiză pe cheltuiala proprie a operatorului. Dreptul la o a doua expertiză va permite operatorului să solicite o examinare a documentelor privind prelevarea de probe, analizarea, testarea de către un alt expert recunoscut și calificat corespunzător.

O altă noutatea se referă la instituirea unui document sanitar comun de intrare (DSCI), care va fi utilizat de către operatori pentru notificarea prealabilă obligatorie privind sosirea transporturilor de animale și mărfuri,precum și de către autoritățile competente pentru a înregistra controalele asupra transporturilor respective și toate deciziile luate.

Noua lege va intra în vigoare la expirarea a 24 de luni de la publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. La data intrării în vigoare a acestei legi va fi abrogată Legea nr.50/2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și de bunăstare a animalelor.

În Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr.82 din 12 aprilie 2024 privind controalele oficiale în domeniul agroalimentar. Documentul stabilește norme cu privire la efectuarea controalelor oficiale în domeniul agroalimentar precum și instituirea unui sistem informațional centralizat de date cu privire la controalele oficiale în domeniu.

Noile prevederi se vor aplica controalelor oficiale efectuate pentru verificarea conformității în vederea aplicării legislației în domeniile referitoare la:

  • produsele alimentare și siguranța, integritatea și igiena în orice etapă de producție, prelucrării și distribuției, inclusiv pentru verificarea repectării cerințelor care să asigure practici corecte în domeniul comerțului și să protejeze interesele și informațiilor consumatorilor, precum și fabricarea și utilizarea materialelor și a obiectelor destinate să vină în contact cu alimentele;
  • diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (OMG) pentru producerea de alimente și hrană pentru animale;
  • cerințele cu privire la sănătatea animalelor;
  • cerințele privind introducerea pe piață și utilizarea produselor de protecție a plantelor și utilizarea durabilă a pesticidelor, cu excepția echipamentelor de aplicare a pesticidelor;
  • fabricarea și circulația produselor vitivinicole, alcoolului etilic și a producției alcoolice, etc.

Conform legii, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) va fi autoritatea competentă care va organiza și efectua controlul oficial. Totodată, ANSA va putea delega anumite atribuții aferente controalelor oficiale sau altor activități oficiale ale autorității de control ecologic.

Metodele și tehnicele de control oficiale vor include, după caz:

1) o examinare a controalelor pe care operatorii le dețin și a rezultatelor obținute;
2) o inspecție;
3) controale privind condițiile de igienă la sediile operatorilor;
4) interviuri cu operatorii și cu personalul acestora;
5) verificarea măsurătorilor efectuate de operator și a altor rezultate ale testării;
6) eșantionare, prelevare, analiză, diagnosticare și teste;
7) audituri ale operatorilor etc.

Potrivit noilor prevederi, autoritatea competentă se va asigura că operatorii ale căror animale sau bunuri fac obiectul prelevării de eșantioane, analizării, testării sau diagnosticării în contextul controalelor oficiale au dreptul la o a doua expertiză pe cheltuiala proprie a operatorului. Dreptul la o a doua expertiză va permite operatorului să solicite o examinare a documentelor privind prelevarea de probe, analizarea, testarea de către un alt expert recunoscut și calificat corespunzător.

O altă noutatea se referă la instituirea unui document sanitar comun de intrare (DSCI), care va fi utilizat de către operatori pentru notificarea prealabilă obligatorie privind sosirea transporturilor de animale și mărfuri,precum și de către autoritățile competente pentru a înregistra controalele asupra transporturilor respective și toate deciziile luate.

Noua lege va intra în vigoare la expirarea a 24 de luni de la publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. La data intrării în vigoare a acestei legi va fi abrogată Legea nr.50/2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și de bunăstare a animalelor.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...