37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Contribuțiile de asigurări sociale de stat. Scutirea declarării și achitării pentru gospodăriile țărănești

Contribuțiile de asigurări sociale de stat. Scutirea declarării și achitării pentru gospodăriile țărănești

29.11.2021250 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

La data de 23 noiembrie 2021, în Parlament a fost înregistrat proiectul de lege privind instituirea unor măsuri de susținere a activității gospodăriilor țărănești (de fermier). Conform Sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat, sunt luate la evidență fiscală 116 495 gospodării țărănești (de fermier).

Potrivit proiectului din numărul total de gospodării țărănești (de fermier) înregistrate, restanță la BPN înregistrează 10 043 contribuabili, suma restanțelor constituind 20 744,5 mii lei (inclusiv: la bugetul de stat -15 001,2 mii lei (1152 GȚ); la bugetul local - 2 256,6 mii lei (9249 GȚ); la bugetul asigurărilor sociale de stat  - 2 935,5 mii lei (894 GȚ); la bugetul fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală - 551,1 mii lei (497 GȚ).

Este de menționat și caracterul imperativ al cadrului de reglementare (Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 255/2020 și Legea privind gospodăriile țărănești (de fermier)) cu privire la obligativitatea onorării, indiferent de practicarea sau nu a activității de către gospodăriile țărănești (de fermier), a obligațiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat sub forma de contribuție de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă. Acest aspect nemulțumește deținătorii de gospodării țărănești (de fermier), care refuză în mod categoric plata acestor obligații la buget, generând astfel restanțe la bugetul asigurărilor sociale.

Astfel, pentru a aplana situația creată dar și pentru a susține micul business din agricultură sunt prezentate următoarele măsuri:

Completarea Anexei nr.1 din Legea nr. 489 din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale, cu punctul 1.62, care va prevedea anularea sumelor reflectate în sistemul de evidență al Casei Naționale de Asigurări Sociale și anume, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii în taxă fixă, majorările de întârziere (penalitățile) și amenzile calculate. Anularea sumelor respective va avea loc doar în cazul în care fondatorii gospodăriilor țărănești (de fermier) nu au realizat venitul anual în mărime de peste 2 salarii medii lunare pe economie, prognozate pentru anul respectiv.

Totodată, proiectul respectiv prevede și procedura de radiere a gospodăriilor țărănești (de fermier), în cazul în care acestea nu corespund prevederilor din Legea nr.1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier) și a gospodăriilor țărănești inactive.

Conform proiectului, gospodărie țărănească inactivă se definește ca gospodărie țărănească (de fermier), care este înregistrată nu mai puțin de 3 ani și pe parcursul ultimilor 3 ani, nu a prezentat nici o dare de seamă fiscală prevăzută de legislație, nu a efectuat operațiuni pe nici un cont bancar și/sau de plăți, nu este fondator al unei alte persoane juridice, nu are sucursale, nu are restanțe la bugetul public național și nu este înregistrată în calitate de contribuabil plătitor al TVA.

La data de 23 noiembrie 2021, în Parlament a fost înregistrat proiectul de lege privind instituirea unor măsuri de susținere a activității gospodăriilor țărănești (de fermier). Conform Sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat, sunt luate la evidență fiscală 116 495 gospodării țărănești (de fermier).

Potrivit proiectului din numărul total de gospodării țărănești (de fermier) înregistrate, restanță la BPN înregistrează 10 043 contribuabili, suma restanțelor constituind 20 744,5 mii lei (inclusiv: la bugetul de stat -15 001,2 mii lei (1152 GȚ); la bugetul local - 2 256,6 mii lei (9249 GȚ); la bugetul asigurărilor sociale de stat  - 2 935,5 mii lei (894 GȚ); la bugetul fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală - 551,1 mii lei (497 GȚ).

Este de menționat și caracterul imperativ al cadrului de reglementare (Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 255/2020 și Legea privind gospodăriile țărănești (de fermier)) cu privire la obligativitatea onorării, indiferent de practicarea sau nu a activității de către gospodăriile țărănești (de fermier), a obligațiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat sub forma de contribuție de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă. Acest aspect nemulțumește deținătorii de gospodării țărănești (de fermier), care refuză în mod categoric plata acestor obligații la buget, generând astfel restanțe la bugetul asigurărilor sociale.

Astfel, pentru a aplana situația creată dar și pentru a susține micul business din agricultură sunt prezentate următoarele măsuri:

Completarea Anexei nr.1 din Legea nr. 489 din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale, cu punctul 1.62, care va prevedea anularea sumelor reflectate în sistemul de evidență al Casei Naționale de Asigurări Sociale și anume, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii în taxă fixă, majorările de întârziere (penalitățile) și amenzile calculate. Anularea sumelor respective va avea loc doar în cazul în care fondatorii gospodăriilor țărănești (de fermier) nu au realizat venitul anual în mărime de peste 2 salarii medii lunare pe economie, prognozate pentru anul respectiv.

Totodată, proiectul respectiv prevede și procedura de radiere a gospodăriilor țărănești (de fermier), în cazul în care acestea nu corespund prevederilor din Legea nr.1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier) și a gospodăriilor țărănești inactive.

Conform proiectului, gospodărie țărănească inactivă se definește ca gospodărie țărănească (de fermier), care este înregistrată nu mai puțin de 3 ani și pe parcursul ultimilor 3 ani, nu a prezentat nici o dare de seamă fiscală prevăzută de legislație, nu a efectuat operațiuni pe nici un cont bancar și/sau de plăți, nu este fondator al unei alte persoane juridice, nu are sucursale, nu are restanțe la bugetul public național și nu este înregistrată în calitate de contribuabil plătitor al TVA.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...