37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Contribuabilii care au admis restanțe față de BPN și aplicarea tratamentelor de conformare benevolă

Contribuabilii care au admis restanțe față de BPN și aplicarea tratamentelor de conformare benevolă

26.01.2023654 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În scopul analizei contribuabililor care au admis restanțe, rezultate din prezentarea dărilor de seamă și neonorarea obligațiilor fiscale calculate în baza lor, funcționarii responsabili din cadrul Direcției deservire fiscală (DDF), lunar, în termen de 3 zile de la data limită de prezentare a dărilor de seamă fiscale, vor selecta informația privind dinamica restanței față de bugetul public național (BPN), generată din SIA „Contul curent al contribuabilului”/compartimentul ,,pe contribuabili” din raportul ,,CC15C” ,,Dinamica restanței față de BPN aferente contribuabililor”.

La selectarea raportului „CC15 C” din SIA „Contul curent al contribuabilului” se vor indica următoarele date:

- perioada de timp evaluată (de la data de 24 a lunii curente până la data efectuării selectării iar în cazul Declarațiilor persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET) de la data de 29 aprilie pînă la data selectării);

- subdiviziunea SFS, se va bifa ,,Raza de deservire”;

- apartenența bugetară (obligatoriu se va efectua pe fiecare clasificație economică în parte la care în perioada fiscală curentă a parvenit termenul de prezentare a dărilor de seamă);

- din compartimentul Contribuabili/Categoria de contribuabili se va selecta boxa ,,4.Contribuabili mari” și se va bifa ,,Cu excepția categoriei selectate”;

- tipul plății „adițional” se va indica plăți de bază;

- unitatea de măsură ,,lei”;

- opțiuni aferente indicatorilor raportului ,,Coloana 8”, ,,Condiția >=”, ,,Valoarea 0.1”.

Lista selectată se va analiza în partea ce ține de mărimea restanței admise, tipul clasificației bugetare la care se înregistrează restanța și veridicitatea înscrierii în SI al SFS. Nu va fi supusă analizei restanța la plățile administrate de serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale conform Hotărârii Guvernului nr. 998/2003, având în vedere că potrivit art. 156 alin. (2) din Codul fiscal, atribuția de executare silită a acestor plăți revine serviciului menționat.

În cazul admiterii restanței reale, funcționarul fiscal responsabil din cadrul DDF va întreprinde următoarele acțiuni:

a) în cazul existenței adresei (adreselor) electronice a contribuabilului restanțier înregistrate în SISFS, se va remite la toate poștele electronice ale contribuabilului scrisoare de conformare privind restanța admisă la buget;

b) în cazul lipsei adresei (adreselor) electronice înregistrate în Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, se va sesiza contribuabilul/reprezentantul legal al acestuia telefonic (verbal), despre situația fiscală;

c) în cazul imposibilității de sesizare telefonică a contribuabilului, contribuabililor persoane juridice li se va remite scrisoarea de conformare, iar persoane fizice cetățeni, care se va remite prin intermediul ÎS ,,Poșta Moldovei” fără aviz recomandat;

Până la aplicarea acțiunilor de conformare față de contribuabilul restanțier, funcționarul fiscal urmează în mod obligatoriu să verifice informația privind plățile efectuate de către contribuabil în SIA ,,Dosarul electronic al contribuabilului”, compartimentul ,,Rapoarte”, sub compartimentul ,,Plăți operative”, programul TREZOR și/sau SIA ,,Gestionarea informației trezoreriile”.

După identificarea contribuabililor care au înregistrat majorare a restanței în rezultatul prezentării dărilor de seamă fiscale, se va efectua sumarea restanțelor admise la fiecare clasificație ECO conform codului fiscal al contribuabilului cu excluderea ulterioară a rândurilor dublate și contribuabililor care au înregistrat sumar majorare a restanței mai mică de 500 lei.

Acțiunile de conformare ale contribuabililor restanțieri urmează a fi aplicate față de toți contribuabilii care cumulativ întrunesc următoarele criterii:

1) la data aplicării acțiunilor de conformare înregistrează restanță mai mare de 500 lei în SIA ,,Contul curent al contribuabilului”;

2) la data de 24 a lunii în curs înregistrau restanță mai mică de 500 lei în SIA ,,Contul curent al contribuabilului” (restanța totală înregistrată de contribuabil), iar în cazul impozitului pe venit al persoanelor fizice cetățeni calculat conform declarației CET, la data de 29 aprilie;

3) în perioada fiscală precedentă nu au fost aplicate tratamente de conformare benevolă.

Tratamentele de conformare benevolă urmează a fi aplicate față de contribuabili în termen de până la închiderea perioadei fiscale în SIA ,,Contul curent al contribuabilului” pentru luna de gestiune în curs.

Acțiunile de conformare vor fi întreprinse doar față de contribuabilii care își au sediul în raza administrativ teritorială administrată de DDF.

Nu se vor aplica acțiuni de conformare față de contribuabilii aflați în procedura de insolvabilitate/lichidare, cu excepția contribuabililor aflați în procedură de restructurare și înregistrează obligații fiscale curente.

Toate măsurile de conformare întreprinse față de contribuabilul restanțier, urmează a fi scanate și plasate în Dosarul electronic al contribuabilului, conform Regulamentului privind digitizarea documentelor aferente contribuabilului prin intermediul SIA ,,Digitizarea documentelor aferente contribuabililor”, aprobat prin Ordinul SFS nr. 617 din 09.11.2018, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea termenului stabilit la pct. 2.3 din Regulamentul menționat.

În cazul contribuabililor care își au sediul în mun. Chișinău și au admis majorare a restanței față de bugetul public național în sumă de la 500 lei pînă la 1000 lei, acțiunile de conformare vor fi aplicate prin intermediul apelului telefonic și nu necesită a fi plasate în Dosarul electronic al contribuabilului conform Regulamentului privind digitizarea documentelor aferente contribuabilului prin intermediul SIA ,,Digitizarea documentelor aferente contribuabililor.

Prin derogare de la prevederile pct. 2.3.1.2, acțiunile de conformare față de contribuabilii persoane fizice cetățeni care au admis majorare a restanței în rezultatul prezentării Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET) se vor aplica pînă la închiderea perioadei în SIA ,,Contul curent al contribuabilului” pentru luna iunie a anului de gestiune.

Acțiunile de conformare față de contribuabilii care au admis majorare a restanței la impozitul pe avere se vor aplica pînă la închiderea perioadei în SIA ,,Contul curent al contribuabilului” pentru luna februarie a anului următor anului de gestiune”.

În cazul în care, după aplicarea tratamentelor de conformare față de contribuabilii restanțieri, funcționarul fiscal responsabil din cadrul DDF obține informația despre achitarea restanțelor față de BPN a contribuabilului restanțieri (prin telefon sau în rezultatul prezentării la sediul DDF a contribuabilului), imediat urmează a fi remis mesaj informativ la adresa de e-mail a Direcției generală recuperare creanțe, recuperarecreante@sfs.md cu indicarea contribuabilului restanțier, codului fiscal al acestuia și suma restanței achitate.

În scopul analizei contribuabililor care au admis restanțe, rezultate din prezentarea dărilor de seamă și neonorarea obligațiilor fiscale calculate în baza lor, funcționarii responsabili din cadrul Direcției deservire fiscală (DDF), lunar, în termen de 3 zile de la data limită de prezentare a dărilor de seamă fiscale, vor selecta informația privind dinamica restanței față de bugetul public național (BPN), generată din SIA „Contul curent al contribuabilului”/compartimentul ,,pe contribuabili” din raportul ,,CC15C” ,,Dinamica restanței față de BPN aferente contribuabililor”.

La selectarea raportului „CC15 C” din SIA „Contul curent al contribuabilului” se vor indica următoarele date:

- perioada de timp evaluată (de la data de 24 a lunii curente până la data efectuării selectării iar în cazul Declarațiilor persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET) de la data de 29 aprilie pînă la data selectării);

- subdiviziunea SFS, se va bifa ,,Raza de deservire”;

- apartenența bugetară (obligatoriu se va efectua pe fiecare clasificație economică în parte la care în perioada fiscală curentă a parvenit termenul de prezentare a dărilor de seamă);

- din compartimentul Contribuabili/Categoria de contribuabili se va selecta boxa ,,4.Contribuabili mari” și se va bifa ,,Cu excepția categoriei selectate”;

- tipul plății „adițional” se va indica plăți de bază;

- unitatea de măsură ,,lei”;

- opțiuni aferente indicatorilor raportului ,,Coloana 8”, ,,Condiția >=”, ,,Valoarea 0.1”.

Lista selectată se va analiza în partea ce ține de mărimea restanței admise, tipul clasificației bugetare la care se înregistrează restanța și veridicitatea înscrierii în SI al SFS. Nu va fi supusă analizei restanța la plățile administrate de serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale conform Hotărârii Guvernului nr. 998/2003, având în vedere că potrivit art. 156 alin. (2) din Codul fiscal, atribuția de executare silită a acestor plăți revine serviciului menționat.

În cazul admiterii restanței reale, funcționarul fiscal responsabil din cadrul DDF va întreprinde următoarele acțiuni:

a) în cazul existenței adresei (adreselor) electronice a contribuabilului restanțier înregistrate în SISFS, se va remite la toate poștele electronice ale contribuabilului scrisoare de conformare privind restanța admisă la buget;

b) în cazul lipsei adresei (adreselor) electronice înregistrate în Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, se va sesiza contribuabilul/reprezentantul legal al acestuia telefonic (verbal), despre situația fiscală;

c) în cazul imposibilității de sesizare telefonică a contribuabilului, contribuabililor persoane juridice li se va remite scrisoarea de conformare, iar persoane fizice cetățeni, care se va remite prin intermediul ÎS ,,Poșta Moldovei” fără aviz recomandat;

Până la aplicarea acțiunilor de conformare față de contribuabilul restanțier, funcționarul fiscal urmează în mod obligatoriu să verifice informația privind plățile efectuate de către contribuabil în SIA ,,Dosarul electronic al contribuabilului”, compartimentul ,,Rapoarte”, sub compartimentul ,,Plăți operative”, programul TREZOR și/sau SIA ,,Gestionarea informației trezoreriile”.

După identificarea contribuabililor care au înregistrat majorare a restanței în rezultatul prezentării dărilor de seamă fiscale, se va efectua sumarea restanțelor admise la fiecare clasificație ECO conform codului fiscal al contribuabilului cu excluderea ulterioară a rândurilor dublate și contribuabililor care au înregistrat sumar majorare a restanței mai mică de 500 lei.

Acțiunile de conformare ale contribuabililor restanțieri urmează a fi aplicate față de toți contribuabilii care cumulativ întrunesc următoarele criterii:

1) la data aplicării acțiunilor de conformare înregistrează restanță mai mare de 500 lei în SIA ,,Contul curent al contribuabilului”;

2) la data de 24 a lunii în curs înregistrau restanță mai mică de 500 lei în SIA ,,Contul curent al contribuabilului” (restanța totală înregistrată de contribuabil), iar în cazul impozitului pe venit al persoanelor fizice cetățeni calculat conform declarației CET, la data de 29 aprilie;

3) în perioada fiscală precedentă nu au fost aplicate tratamente de conformare benevolă.

Tratamentele de conformare benevolă urmează a fi aplicate față de contribuabili în termen de până la închiderea perioadei fiscale în SIA ,,Contul curent al contribuabilului” pentru luna de gestiune în curs.

Acțiunile de conformare vor fi întreprinse doar față de contribuabilii care își au sediul în raza administrativ teritorială administrată de DDF.

Nu se vor aplica acțiuni de conformare față de contribuabilii aflați în procedura de insolvabilitate/lichidare, cu excepția contribuabililor aflați în procedură de restructurare și înregistrează obligații fiscale curente.

Toate măsurile de conformare întreprinse față de contribuabilul restanțier, urmează a fi scanate și plasate în Dosarul electronic al contribuabilului, conform Regulamentului privind digitizarea documentelor aferente contribuabilului prin intermediul SIA ,,Digitizarea documentelor aferente contribuabililor”, aprobat prin Ordinul SFS nr. 617 din 09.11.2018, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea termenului stabilit la pct. 2.3 din Regulamentul menționat.

În cazul contribuabililor care își au sediul în mun. Chișinău și au admis majorare a restanței față de bugetul public național în sumă de la 500 lei pînă la 1000 lei, acțiunile de conformare vor fi aplicate prin intermediul apelului telefonic și nu necesită a fi plasate în Dosarul electronic al contribuabilului conform Regulamentului privind digitizarea documentelor aferente contribuabilului prin intermediul SIA ,,Digitizarea documentelor aferente contribuabililor.

Prin derogare de la prevederile pct. 2.3.1.2, acțiunile de conformare față de contribuabilii persoane fizice cetățeni care au admis majorare a restanței în rezultatul prezentării Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET) se vor aplica pînă la închiderea perioadei în SIA ,,Contul curent al contribuabilului” pentru luna iunie a anului de gestiune.

Acțiunile de conformare față de contribuabilii care au admis majorare a restanței la impozitul pe avere se vor aplica pînă la închiderea perioadei în SIA ,,Contul curent al contribuabilului” pentru luna februarie a anului următor anului de gestiune”.

În cazul în care, după aplicarea tratamentelor de conformare față de contribuabilii restanțieri, funcționarul fiscal responsabil din cadrul DDF obține informația despre achitarea restanțelor față de BPN a contribuabilului restanțieri (prin telefon sau în rezultatul prezentării la sediul DDF a contribuabilului), imediat urmează a fi remis mesaj informativ la adresa de e-mail a Direcției generală recuperare creanțe, recuperarecreante@sfs.md cu indicarea contribuabilului restanțier, codului fiscal al acestuia și suma restanței achitate.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...