37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Contracararea fenomenului muncii „la negru” și a practicii de achitare a salariilor „în plic”

Contracararea fenomenului muncii „la negru” și a practicii de achitare a salariilor „în plic”

27.10.2021427 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În rezultatul activităților desfășurate de către Serviciul Fiscal de Stat, pentru 9 luni ale anului 2021, au fost stabilite încălcări ale legislației în domeniul raporturilor de muncă (diminuarea fondului de salarizare, impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale și primelor de asigurare obligatorie de asistența medicală) ca rezultat fiind adoptate 285 de decizii asupra cazului de încălcare a legislației, inclusiv referitor la încălcările ce vizează corectitudinea calculării și achitării plăților salariale, impozitelor și defalcărilor aferente acestora au fost calculate suplimentar la buget încasări aferente plăților salariale: impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale, prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, penalități și amenzi în sumă totală de 20 959 171 lei din ele achitate 4 990 692 lei.

Pentru încălcarea prevederilor legislației în vigoare aferente raporturilor de muncă, conform deciziilor adoptate s-a calculat suplimentar pentru plata la buget:

  • impozit pe venit reținut din plățile salariale în sumă de 2 808 924 lei;
  • contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă de 6 308 874 lei;
  • prime de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă de 2 263 251 lei;
  • penalități şi amenzi aplicate 9 578 122 lei.

Calculările considerabile sunt datorate în mare parte aplicării metodelor și surselor indirecte de estimare în cadrul controalelor fiscale efectuate la contribuabili, având ca bază nereflectarea în deplină măsură/integrale, în evidența contabilă, documentele de evidentă şi în dările de seamă a salariilor real achitate angajaților.

Raportul publicat m-ai sublinează că, veniturile în BPN administrate de SFS din impozitul pe venit din salariu au înregistrat o creștere cu 23,13% comparativ cu perioada similară a anului precedent, iar la BASS și FAOAM încasările au sporit cu câte 15,8 %.

Pentru combaterea fenomenului utilizării muncii nedeclarate, trimestrial, în baza criteriilor de risc, sunt selectați și monitorizați contribuabilii înregistrați în calitate de plătitori TVA care declară salarii mai mici decât salariul minim garantat și care raportează livrări considerabile fără declararea salariaților. Așadar, pentru 9 luni ale anului 2021 au fost dispuse/efectuate 220 de vizite fiscale la agenți economici care au declarat livrări considerabile fără declararea angajaților și 1050 de contribuabili care au declarat salarii mai joase decât salariul minim garantat pentru remiterea scrisorilor de sensibilizare .

Concomitent, SFS a organizat un șir de acțiuni informative cu privire la sporirea promovării politicilor de educație juridică şi civică a salariaților, informarea şi consultarea celor interesați în aplicarea corectă şi eficientă a legislației în domeniul relațiilor de muncă, precum şi pentru asigurarea transparenței activității.

După cum se menționează în raport, în procesul de planificare și efectuare a controalelor fiscale pentru 9 luni ale anului 2021 au fost examinate riscurile aferente comportamentului fiscal și nivelul de conformare voluntară a contribuabililor, inclusiv celor aferente corectitudinii declarării plăților salariale.


În rezultatul activităților desfășurate de către Serviciul Fiscal de Stat, pentru 9 luni ale anului 2021, au fost stabilite încălcări ale legislației în domeniul raporturilor de muncă (diminuarea fondului de salarizare, impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale și primelor de asigurare obligatorie de asistența medicală) ca rezultat fiind adoptate 285 de decizii asupra cazului de încălcare a legislației, inclusiv referitor la încălcările ce vizează corectitudinea calculării și achitării plăților salariale, impozitelor și defalcărilor aferente acestora au fost calculate suplimentar la buget încasări aferente plăților salariale: impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale, prime de asigurare obligatorie de asistență medicală, penalități și amenzi în sumă totală de 20 959 171 lei din ele achitate 4 990 692 lei.

Pentru încălcarea prevederilor legislației în vigoare aferente raporturilor de muncă, conform deciziilor adoptate s-a calculat suplimentar pentru plata la buget:

  • impozit pe venit reținut din plățile salariale în sumă de 2 808 924 lei;
  • contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă de 6 308 874 lei;
  • prime de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă de 2 263 251 lei;
  • penalități şi amenzi aplicate 9 578 122 lei.

Calculările considerabile sunt datorate în mare parte aplicării metodelor și surselor indirecte de estimare în cadrul controalelor fiscale efectuate la contribuabili, având ca bază nereflectarea în deplină măsură/integrale, în evidența contabilă, documentele de evidentă şi în dările de seamă a salariilor real achitate angajaților.

Raportul publicat m-ai sublinează că, veniturile în BPN administrate de SFS din impozitul pe venit din salariu au înregistrat o creștere cu 23,13% comparativ cu perioada similară a anului precedent, iar la BASS și FAOAM încasările au sporit cu câte 15,8 %.

Pentru combaterea fenomenului utilizării muncii nedeclarate, trimestrial, în baza criteriilor de risc, sunt selectați și monitorizați contribuabilii înregistrați în calitate de plătitori TVA care declară salarii mai mici decât salariul minim garantat și care raportează livrări considerabile fără declararea salariaților. Așadar, pentru 9 luni ale anului 2021 au fost dispuse/efectuate 220 de vizite fiscale la agenți economici care au declarat livrări considerabile fără declararea angajaților și 1050 de contribuabili care au declarat salarii mai joase decât salariul minim garantat pentru remiterea scrisorilor de sensibilizare .

Concomitent, SFS a organizat un șir de acțiuni informative cu privire la sporirea promovării politicilor de educație juridică şi civică a salariaților, informarea şi consultarea celor interesați în aplicarea corectă şi eficientă a legislației în domeniul relațiilor de muncă, precum şi pentru asigurarea transparenței activității.

După cum se menționează în raport, în procesul de planificare și efectuare a controalelor fiscale pentru 9 luni ale anului 2021 au fost examinate riscurile aferente comportamentului fiscal și nivelul de conformare voluntară a contribuabililor, inclusiv celor aferente corectitudinii declarării plăților salariale.


Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...