37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Contabilizarea activității profesionale în sectorul justiție

Contabilizarea activității profesionale în sectorul justiție

12.10.20181.691 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor a remis spre consultare publică Proiectul ”Indicaţii metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției”.

Necesitatea elaborării Indicaţiilor metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției este generată de prevederile art. 5 alin. (6) al Legii contabilității și raportării financiare nr.287 din 15.12.2017 (care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019).

Documentul stabilește regulile de ținere a contabilității pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției, care aplică metoda de casă și se încadrează în următoarele categorii:

 • notari, care activează în baza Legii nr. 69 din 14.04.2016 cu privire la organizarea activității notarilor;
 • avocați, care activează în baza Legii nr. 1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatură;
 • executori judecătorești, care activează în baza Legii nr. 113 din 17.06.2010 privind executorii judecătorești;
 • mediatori, care activează în baza Legii nr. 137 din 03.07.2015 cu privire la mediere;
 • administratori autorizați, care activează în baza Legii nr. 161 din 18.07.2014 cu privire la administratorii autorizați.

Atenție! Indicaţiile metodice nu se aplică de către persoanele fizice/juridice care țin contabilitatea în partidă dublă, în baza contabilității de angajamente conform standardelor de contabilitate, inclusiv birourile asociate de avocați, organizațiile de mediere.

Actul normativ înglobează prevederi referitor la:

 • regulile de ținere a contabilității;
 • documentarea operațiunilor economice;
 • contabilitatea veniturilor și cheltuielilor;
 • contabilitatea proprietății pentru care se calculează amortizarea;
 • contabilitatea stocurilor;
 • contabilitatea numerarului;
 • inventarierea patrimoniului și rapoartele persoanei fizice.

Indicațiile metodice conțin de asemenea exemple practice de contabilizare a operațiunilor economice specifice sectorului justiției.

Subiecții menționați vor ține contabilitatea în partidă simplă conform Legii contabilității și raportării financiare, Codului fiscal şi a prezentelor indicaţii metodice.

Contabilitatea activităţii persoanei fizice poate fi ţinută:

 • nemijlocit de către persoana fizică;
 • de serviciul de contabilitate (contabil titular);
 • de o firmă de consultanţă, societate de audit.

Persoana fizică va fi obligată să întocmească documente primare, registre contabile, dări de seamă fiscale şi alte rapoarte prevăzute de legislaţie. Documentele primare aferente veniturilor şi cheltuielilor se vor întocmi în timpul efectuării (producerii) faptelor economice, iar dacă acest lucru este imposibil - nemijlocit după efectuarea (producerea) faptelor respective, conform formularelor tipizate şi/sau formularelor elaborate de sine stătător, care vor conţine elementele obligatorii prevăzute la art. 11 din Legea contabilităţii și raportării financiare.

Cât privește calculul amortizării, contabilitatea mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale se ţine pe fiecare obiect de evidenţă destinat utilizării în mod individual sau complexul de componente, destinate utilizării în ansamblu.

Proprietatea pentru care se calculează amortizarea se înregistrează în Borderoul de evidenţă a mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale care include următoarele elemente: denumirea borderoului, denumirea persoanei fizice, denumirea obiectului, data recepţionării (data începerii creării), data punerii în funcţiune (exploatare, utilizare), costul de intrare, suma amortizării acumulate până la începutul perioadei de gestiune, suma amortizării calculate în perioada de gestiune, data ieşirii obiectului şi alte informaţii relevante.

Proiectul menționat poate fi consultat suplimentar aici: Proiectul de Indicații metodice și Nota informativă.
Prezentele indicații metodice urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2019.

Ministerul Finanțelor a remis spre consultare publică Proiectul ”Indicaţii metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției”.

Necesitatea elaborării Indicaţiilor metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției este generată de prevederile art. 5 alin. (6) al Legii contabilității și raportării financiare nr.287 din 15.12.2017 (care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019).

Documentul stabilește regulile de ținere a contabilității pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției, care aplică metoda de casă și se încadrează în următoarele categorii:

 • notari, care activează în baza Legii nr. 69 din 14.04.2016 cu privire la organizarea activității notarilor;
 • avocați, care activează în baza Legii nr. 1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatură;
 • executori judecătorești, care activează în baza Legii nr. 113 din 17.06.2010 privind executorii judecătorești;
 • mediatori, care activează în baza Legii nr. 137 din 03.07.2015 cu privire la mediere;
 • administratori autorizați, care activează în baza Legii nr. 161 din 18.07.2014 cu privire la administratorii autorizați.

Atenție! Indicaţiile metodice nu se aplică de către persoanele fizice/juridice care țin contabilitatea în partidă dublă, în baza contabilității de angajamente conform standardelor de contabilitate, inclusiv birourile asociate de avocați, organizațiile de mediere.

Actul normativ înglobează prevederi referitor la:

 • regulile de ținere a contabilității;
 • documentarea operațiunilor economice;
 • contabilitatea veniturilor și cheltuielilor;
 • contabilitatea proprietății pentru care se calculează amortizarea;
 • contabilitatea stocurilor;
 • contabilitatea numerarului;
 • inventarierea patrimoniului și rapoartele persoanei fizice.

Indicațiile metodice conțin de asemenea exemple practice de contabilizare a operațiunilor economice specifice sectorului justiției.

Subiecții menționați vor ține contabilitatea în partidă simplă conform Legii contabilității și raportării financiare, Codului fiscal şi a prezentelor indicaţii metodice.

Contabilitatea activităţii persoanei fizice poate fi ţinută:

 • nemijlocit de către persoana fizică;
 • de serviciul de contabilitate (contabil titular);
 • de o firmă de consultanţă, societate de audit.

Persoana fizică va fi obligată să întocmească documente primare, registre contabile, dări de seamă fiscale şi alte rapoarte prevăzute de legislaţie. Documentele primare aferente veniturilor şi cheltuielilor se vor întocmi în timpul efectuării (producerii) faptelor economice, iar dacă acest lucru este imposibil - nemijlocit după efectuarea (producerea) faptelor respective, conform formularelor tipizate şi/sau formularelor elaborate de sine stătător, care vor conţine elementele obligatorii prevăzute la art. 11 din Legea contabilităţii și raportării financiare.

Cât privește calculul amortizării, contabilitatea mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale se ţine pe fiecare obiect de evidenţă destinat utilizării în mod individual sau complexul de componente, destinate utilizării în ansamblu.

Proprietatea pentru care se calculează amortizarea se înregistrează în Borderoul de evidenţă a mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale care include următoarele elemente: denumirea borderoului, denumirea persoanei fizice, denumirea obiectului, data recepţionării (data începerii creării), data punerii în funcţiune (exploatare, utilizare), costul de intrare, suma amortizării acumulate până la începutul perioadei de gestiune, suma amortizării calculate în perioada de gestiune, data ieşirii obiectului şi alte informaţii relevante.

Proiectul menționat poate fi consultat suplimentar aici: Proiectul de Indicații metodice și Nota informativă.
Prezentele indicații metodice urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2019.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...