37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Contabilitatea în organizațiile necomerciale și asupra reprezentanțelor entităților nerezidente. Ce se va modifica?

Contabilitatea în organizațiile necomerciale și asupra reprezentanțelor entităților nerezidente. Ce se va modifica?

13.06.20191.424 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor a prezentat spre consultare publică Proiectul ordinului Ministrului Finanțelor „Cu privire la aprobarea modificărilor la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 188/2014.

Proiectul actului normativ a fost elaborat în vederea extinderii prevederilor Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale și asupra reprezentanțelor entităților nerezidente, conform art. 2 lit.d) al Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017.

Principalele prevederi ale proiectului referitor la reprezentanțele entităților nerezidente

1. Introducerea noțiunilor privind semnificația activității de bază, cheltuielilor, veniturilor, precum și mijloacelor cu destinație specială.

Activitate de bază a reprezentanței entității nerezidente – gen de activitate cu caracter pregătitor, auxiliar sau de alt caracter stabilit în regulamentul aprobat de către entitatea nerezidentă care a înregistrat reprezentanța în Republica Moldova.

Cheltuieli ale reprezentanței entității nerezidente – cheltuieli suportate în procesul realizării activității de bază prevăzute în regulamentul aprobat de către entitatea nerezidentă care a înregistrat reprezentanța în Republica Moldova.

Mijloace cu destinație specială ale reprezentanței entității nerezidente – active și asistență financiară primite sau care urmează să fie primite de la entitatea nerezidentă care a înregistrat reprezentanța în Republica Moldova, a căror utilizare este condiționată de realizarea activității de bază prevăzute în regulament.

Venituri ale reprezentanței entității nerezidente – venituri obținute din utilizarea mijloacelor cu destinație specială, precum și din activitatea prevăzută la art.5 pct. 20 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997.

Rapoarte ale organizației necomerciale/ reprezentanței entității nerezidente – situații financiare, rapoarte statistice, dări de seamă fiscale și de alt gen care caracterizează activitatea acestora.

2. Reglementarea răspunderii pentru ținerea contabilității și raportarea financiară:

Potrivit noii redacții a pct. 8 din Indicațiile metodice aprobate conform OMF nr. 118/2014, răspunderea pentru ținerea contabilității și raportarea financiară a organizației necomerciale revine conducătorului (organului executiv), iar a reprezentanței entității nerezidente revine administratorului.

3. Descrierea particularităţilor contabilităţii privind mijloacele cu destinaţie specială, alte venituri şi cheltuieli, venituri și cheltuieli aferente activităților prevăzute în regulament, imobilizările necorporale şi corporale, stocurile şi alte active circulante, precum și capitalul propriu.

4. Stabilirea particularităților privind modul de întocmire și prezentare a situațiilor finaciare.

De asemenea, proiectul prevede contabilitatea mijloacelor financiare primite în urma desemnării procentuale de către organizațiile necomerciale:

Astfel, mijloacele financiare primite în urma desemnării procentuale pot fi utilizate într-un termen ce nu depăşeşte două perioade fiscale după perioada fiscală, în care a fost efectuată desemnarea procentuală. Sumele neutilizate în această perioadă urmează a fi restituite la buget pînă la data-limită de depunere a raportului privind modul de utilizare a sumelor de desemnare procentuală.

Rambursarea mijloacelor financiare neutilizate în urma desemnării procentuale se vor înregistra:

- calcularea datoriei - ca diminuare a  veniturilor anticipate și majorare a datoriilor față de buget;
- achitarea datoriei - ca diminuare concomitentă a datoriilor față de buget și a numerarului.

Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli financiare de la bugetul de stat și nici nu va apărea necesitatea modificării sau abrogării unor acte normative.

Documentul integral ce conține modificările la Indicațiile metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.188/2014 poate fi consultat aici.

Modificările urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2020.

Data limită pentru comentarii este 24.06.2019.
Persoane responsabile:
Cemertan Silvia – consultant principal al Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ,
Tel. 022-26-27-61, adresa de e-mail: silvia.cemertan@mf.gov.md.

Ministerul Finanțelor a prezentat spre consultare publică Proiectul ordinului Ministrului Finanțelor „Cu privire la aprobarea modificărilor la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 188/2014.

Proiectul actului normativ a fost elaborat în vederea extinderii prevederilor Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale și asupra reprezentanțelor entităților nerezidente, conform art. 2 lit.d) al Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017.

Principalele prevederi ale proiectului referitor la reprezentanțele entităților nerezidente

1. Introducerea noțiunilor privind semnificația activității de bază, cheltuielilor, veniturilor, precum și mijloacelor cu destinație specială.

Activitate de bază a reprezentanței entității nerezidente – gen de activitate cu caracter pregătitor, auxiliar sau de alt caracter stabilit în regulamentul aprobat de către entitatea nerezidentă care a înregistrat reprezentanța în Republica Moldova.

Cheltuieli ale reprezentanței entității nerezidentecheltuieli suportate în procesul realizării activității de bază prevăzute în regulamentul aprobat de către entitatea nerezidentă care a înregistrat reprezentanța în Republica Moldova.

Mijloace cu destinație specială ale reprezentanței entității nerezidente – active și asistență financiară primite sau care urmează să fie primite de la entitatea nerezidentă care a înregistrat reprezentanța în Republica Moldova, a căror utilizare este condiționată de realizarea activității de bază prevăzute în regulament.

Venituri ale reprezentanței entității nerezidente venituri obținute din utilizarea mijloacelor cu destinație specială, precum și din activitatea prevăzută la art.5 pct. 20 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997.

Rapoarte ale organizației necomerciale/ reprezentanței entității nerezidente – situații financiare, rapoarte statistice, dări de seamă fiscale și de alt gen care caracterizează activitatea acestora.

2. Reglementarea răspunderii pentru ținerea contabilității și raportarea financiară:

Potrivit noii redacții a pct. 8 din Indicațiile metodice aprobate conform OMF nr. 118/2014, răspunderea pentru ținerea contabilității și raportarea financiară a organizației necomerciale revine conducătorului (organului executiv), iar a reprezentanței entității nerezidente revine administratorului.

3. Descrierea particularităţilor contabilităţii privind mijloacele cu destinaţie specială, alte venituri şi cheltuieli, venituri și cheltuieli aferente activităților prevăzute în regulament, imobilizările necorporale şi corporale, stocurile şi alte active circulante, precum și capitalul propriu.

4. Stabilirea particularităților privind modul de întocmire și prezentare a situațiilor finaciare.

De asemenea, proiectul prevede contabilitatea mijloacelor financiare primite în urma desemnării procentuale de către organizațiile necomerciale:

Astfel, mijloacele financiare primite în urma desemnării procentuale pot fi utilizate într-un termen ce nu depăşeşte două perioade fiscale după perioada fiscală, în care a fost efectuată desemnarea procentuală. Sumele neutilizate în această perioadă urmează a fi restituite la buget pînă la data-limită de depunere a raportului privind modul de utilizare a sumelor de desemnare procentuală.

Rambursarea mijloacelor financiare neutilizate în urma desemnării procentuale se vor înregistra:

- calcularea datoriei - ca diminuare a  veniturilor anticipate și majorare a datoriilor față de buget;
- achitarea datoriei - ca diminuare concomitentă a datoriilor față de buget și a numerarului.

Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli financiare de la bugetul de stat și nici nu va apărea necesitatea modificării sau abrogării unor acte normative.

Documentul integral ce conține modificările la Indicațiile metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.188/2014 poate fi consultat aici.

Modificările urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2020.

Data limită pentru comentarii este 24.06.2019.
Persoane responsabile:
Cemertan Silvia – consultant principal al Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ,
Tel. 022-26-27-61, adresa de e-mail: silvia.cemertan@mf.gov.md.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...