37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Consultări publice cu privire la protecție autorilor și titularilor de drepturi de autor și conexe

Consultări publice cu privire la protecție autorilor și titularilor de drepturi de autor și conexe

02.11.2021173 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În conformitate cu prevederile art. 11 și 12 din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală lansează consultările publice pe marginea  proiectului Legii privind dreptul de autor și drepturile conexeelaborat întru necesitatea armonizării prevederilor legislației din acest domeniu la reglementările acquis-ului comunitar relevant, având menirea de a oferi un grad ridicat de protecție autorilor și titularilor de drepturi de autor și conexe, prin instituirea unui cadru legal care oferă posibilitatea valorificării operelor și altor obiecte protejate de aceste drepturi, de la stabili un mecanism clar de colectare, repartizare și achitare a remunerației de către organizațiile de gestiune colectivă și responsabilizarea tuturor părților implicate în acest proces, precum și de a spori gradul de transparență în activitatea organizațiilor de gestiune colectivă.

În context, prin proiectul Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe se propun a se reglementa următoarele aspecte:

 • Cadrul juridic aplicabil dreptului de autor și drepturilor conexe;
 • Atribuțiile AGEPI în domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe;
 • Condițiile de protecție a operelor și obiectelor drepturilor conexe;
 • Excepțiile și limitările exercitării dreptului de autor și drepturilor conexe;
 • Instituirea normelor privind utilizarea anumitor opere și a altor obiecte ale protecției fără autorizarea titularilor de drepturi și fără plata vreunei remunerații, în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate;
 • Revizuirea sistemului de gestiune a dreptului de autor și a drepturilor conexe;
 • Gestiunea drepturilor de autor și a drepturilor conexe;
 • Statutul organizațiilor de gestiune colectivă;
 • Transparența activității organizațiilor de gestiune colectivă și Raportul anual de transparență;
 • Regulile în baza cărora se exercită gestiunea colectivă;
 • Comisionul de gestiune colectivă;
 • Negocierea metodologiilor;
 • Colectorul și structura comună de colectare;
 • Drepturile și obligațiile utilizatorilor;
 • Controlul activității organizațiilor de gestiune colectivă.

Data limită pentru comentarii : 15.11.2021

Persoane responsabile:
Morari Daniela (șef adjunct Direcție juridică) 
Tel . 022 400 652/ Email : daniela.morari@agepi.gov.md

Antoci Dina (șef Cabinet Director general)

Tel .022 400 590/ Email : dina.antoci@agepi.gov.md

În conformitate cu prevederile art. 11 și 12 din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală lansează consultările publice pe marginea  proiectului Legii privind dreptul de autor și drepturile conexeelaborat întru necesitatea armonizării prevederilor legislației din acest domeniu la reglementările acquis-ului comunitar relevant, având menirea de a oferi un grad ridicat de protecție autorilor și titularilor de drepturi de autor și conexe, prin instituirea unui cadru legal care oferă posibilitatea valorificării operelor și altor obiecte protejate de aceste drepturi, de la stabili un mecanism clar de colectare, repartizare și achitare a remunerației de către organizațiile de gestiune colectivă și responsabilizarea tuturor părților implicate în acest proces, precum și de a spori gradul de transparență în activitatea organizațiilor de gestiune colectivă.

În context, prin proiectul Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe se propun a se reglementa următoarele aspecte:

 • Cadrul juridic aplicabil dreptului de autor și drepturilor conexe;
 • Atribuțiile AGEPI în domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe;
 • Condițiile de protecție a operelor și obiectelor drepturilor conexe;
 • Excepțiile și limitările exercitării dreptului de autor și drepturilor conexe;
 • Instituirea normelor privind utilizarea anumitor opere și a altor obiecte ale protecției fără autorizarea titularilor de drepturi și fără plata vreunei remunerații, în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate;
 • Revizuirea sistemului de gestiune a dreptului de autor și a drepturilor conexe;
 • Gestiunea drepturilor de autor și a drepturilor conexe;
 • Statutul organizațiilor de gestiune colectivă;
 • Transparența activității organizațiilor de gestiune colectivă și Raportul anual de transparență;
 • Regulile în baza cărora se exercită gestiunea colectivă;
 • Comisionul de gestiune colectivă;
 • Negocierea metodologiilor;
 • Colectorul și structura comună de colectare;
 • Drepturile și obligațiile utilizatorilor;
 • Controlul activității organizațiilor de gestiune colectivă.

Data limită pentru comentarii : 15.11.2021

Persoane responsabile:
Morari Daniela (șef adjunct Direcție juridică) 
Tel . 022 400 652/ Email : daniela.morari@agepi.gov.md

Antoci Dina (șef Cabinet Director general)

Tel .022 400 590/ Email : dina.antoci@agepi.gov.md

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...