37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Consultări publice cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.622/2018

Consultări publice cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.622/2018

09.12.2020775 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Proiectul ordinului SFS cu privire la modificarea ordinului SFS nr.622 din 13 noiembrie 2018 a fost plasat pe www.sfs.md la data de 04.12.2020.

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare proiectul Ordinului Serviciului Fiscal de Stat Privind modificarea Ordinului SFS nr.622 din 13 noiembrie 2018 privind particularitățile administrării prevederilor
art.901 alin.(34) din Codul fiscal*.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 08 decembrie 2020 , inclusiv.

Persoana responsabilă:
Alina Vragaleva-Platița, inspector principal al Direcției generale metodologia impozitelor și taxelor (Direcția impozite directe ),
Tel: 82-34-38,
E-mail: alina.platita@sfs.md


Articolul 901. Reţinerea finală a impozitului din unele tipuri de venit
(34) Subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art.54, precum şi altor persoane decît cele specificate la art.90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului. Persoanele menţionate sînt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat. Acest impozit se achită lunar cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs sau în avans, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) după data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget. În cazul neînregistrării contractului de locaţiune, arendă, uzufruct, superficie privind proprietatea imobiliară şi al neachitării impozitului din venitul obţinut, Serviciul Fiscal de Stat va estima venitul persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător prin metode şi surse indirecte, în conformitate cu prevederile art.189 şi 225.

Proiectul ordinului SFS cu privire la modificarea ordinului SFS nr.622 din 13 noiembrie 2018 a fost plasat pe www.sfs.md la data de 04.12.2020.

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare proiectul Ordinului Serviciului Fiscal de Stat Privind modificarea Ordinului SFS nr.622 din 13 noiembrie 2018 privind particularitățile administrării prevederilor
art.901 alin.(34) din Codul fiscal*.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 08 decembrie 2020 , inclusiv.

Persoana responsabilă:
Alina Vragaleva-Platița, inspector principal al Direcției generale metodologia impozitelor și taxelor (Direcția impozite directe ),
Tel: 82-34-38,
E-mail: alina.platita@sfs.md


Articolul 901. Reţinerea finală a impozitului din unele tipuri de venit
(34) Subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art.54, precum şi altor persoane decît cele specificate la art.90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului. Persoanele menţionate sînt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat. Acest impozit se achită lunar cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs sau în avans, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) după data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget. În cazul neînregistrării contractului de locaţiune, arendă, uzufruct, superficie privind proprietatea imobiliară şi al neachitării impozitului din venitul obţinut, Serviciul Fiscal de Stat va estima venitul persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător prin metode şi surse indirecte, în conformitate cu prevederile art.189 şi 225.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...