37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Consultări publice cu privire la formularul IPC21

Consultări publice cu privire la formularul IPC21

28.12.2020766 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului MF nr.94 din 30 iulie 2020 este elaborat de către Ministerul Finanțelor.

Proiectul Ordinului nominalizat este elaborat urmare a completării operate la art 901 din Codul fiscal cu prevederi ce vizează impozitarea dobânzilor achitate în folosul persoanelor fizice rezidente (modificări operate pin Legea nr.257/2020).

Potrivit completării operate la art 901 din Codul fiscal, băncile, asociațiile de economii și împrumut, precum și emitenții de valori mobiliare corporative rețin, începînd cu 1 ianuarie 2021, un impozit în mărime de 3% din dobănzile achitate în folosul persoanelor fzice rezidente.

Astfel, în vederea oferirii posibilității contribuabililor de ași onora obligațiile fiscale de declarare (conform art.92 din Codul fiscal), prin proiectul în cauză se propune modificarea formularului dării de seamă IPC21, prin completarea tabelului nr.1 cu rîndul 22 cu următoarea redacție: „Dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente (art.901 alin.(37) din CF)”.

Concomitent, prin proiectul nominalizat se propune completarea Instrucțiunii aprobate prin anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.94/2020, cu denumirea și codul clasificațiilor economice la care urmează a fi achitat impozitul pe venit pentru tipurile sursei de venit indicate în tabelul nr. 1 al dării de seamă respective.

Prin urmare, promovarea proiectului în cauză va permite contribuabililor de a avea o certitudine la declararea impozitului pe venit reținut din dobânzile achitate în folosul persoanelor fzice rezidente, precum și va contribui la reducerea timpului și efortului depus de contribuabili pentru efectuarea achitării impozitului pe venit, precum și la diminuarea numărului de plăți transferate eronat la buget și, respectiv, a timpului necesar pentru corectarea lor.

Data limită pentru comentarii: 29.12.2020

Persoane responsabile
Parascovia Cebotarenco,
Inspector principal, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
Tel.: (022) 82-34-38,
E-mail: parascovia.cebotarenco@sfs.md

Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului MF nr.94 din 30 iulie 2020 este elaborat de către Ministerul Finanțelor.

Proiectul Ordinului nominalizat este elaborat urmare a completării operate la art 901 din Codul fiscal cu prevederi ce vizează impozitarea dobânzilor achitate în folosul persoanelor fizice rezidente (modificări operate pin Legea nr.257/2020).

Potrivit completării operate la art 901 din Codul fiscal, băncile, asociațiile de economii și împrumut, precum și emitenții de valori mobiliare corporative rețin, începînd cu 1 ianuarie 2021, un impozit în mărime de 3% din dobănzile achitate în folosul persoanelor fzice rezidente.

Astfel, în vederea oferirii posibilității contribuabililor de ași onora obligațiile fiscale de declarare (conform art.92 din Codul fiscal), prin proiectul în cauză se propune modificarea formularului dării de seamă IPC21, prin completarea tabelului nr.1 cu rîndul 22 cu următoarea redacție: „Dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente (art.901 alin.(37) din CF)”.

Concomitent, prin proiectul nominalizat se propune completarea Instrucțiunii aprobate prin anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.94/2020, cu denumirea și codul clasificațiilor economice la care urmează a fi achitat impozitul pe venit pentru tipurile sursei de venit indicate în tabelul nr. 1 al dării de seamă respective.

Prin urmare, promovarea proiectului în cauză va permite contribuabililor de a avea o certitudine la declararea impozitului pe venit reținut din dobânzile achitate în folosul persoanelor fzice rezidente, precum și va contribui la reducerea timpului și efortului depus de contribuabili pentru efectuarea achitării impozitului pe venit, precum și la diminuarea numărului de plăți transferate eronat la buget și, respectiv, a timpului necesar pentru corectarea lor.

Data limită pentru comentarii: 29.12.2020

Persoane responsabile
Parascovia Cebotarenco,
Inspector principal, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
Tel.: (022) 82-34-38,
E-mail: parascovia.cebotarenco@sfs.md

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...