37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Consultări publice cu privire la aprobarea formularului UNIF21

Consultări publice cu privire la aprobarea formularului UNIF21

16.07.2020715 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Proiectul ordinului Serviciului Fiscal de Stat cu privire la aprobarea formularului UNIF21 - Dare de seamă fiscală unificată/(Declarația) şi a Modului de completare a acesteia a fost plasat pe www.sfs.md la data de 15.07.2020

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinul SFS cu privire la aprobarea formularului UNIF21 - Dare de seamă fiscală unificată/(Declarația) şi a Modului de completare a acesteia.

Darea de seamă fiscală unificată (Forma UNIF21), se prezintă de către întreprinzătorii individuali (întreprinderile individuale), gospodăriile ţărăneşti (de fermier), la întrunirea de către aceştia cumulativ a următoarelor condiţii:
a) numărul mediu anual de salariaţi pe parcursul perioadei fiscale nu depăşeşte 3 unităţi, şi
b) nu sînt înregistraţi ca plătitori de taxa pe valoarea adăugată.

Declaraţia unificată se prezintă fie pe suport de hîrtie, fie în format electronic nu mai târziu de data de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune. Totodată, potrivit Codului fiscal, gospodăria ţărănească (de fermier) care pe parcursul perioadei fiscale nu a avut angajaţi şi nu a obţinut venit impozabil este scutită de obligaţia privind prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit.

Prima perioadă de declarare, potrivit formularului tipizat va fi perioada fiscală 2021.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 17.07.2020, inclusiv.

Persoana responsabilă:
Irma Zurabișvili,
inspector al Direcției generale metodologia impozitelor și taxelor (Direcția impozite directe ),
tel: 82-33-95,
email: irma.zurabisvili@sfs.md

Proiectul ordinului Serviciului Fiscal de Stat cu privire la aprobarea formularului UNIF21 - Dare de seamă fiscală unificată/(Declarația) şi a Modului de completare a acesteia

Proiectul ordinului Serviciului Fiscal de Stat cu privire la aprobarea formularului UNIF21 - Dare de seamă fiscală unificată/(Declarația) şi a Modului de completare a acesteia a fost plasat pe www.sfs.md la data de 15.07.2020

Serviciul Fiscal de Stat prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinul SFS cu privire la aprobarea formularului UNIF21 - Dare de seamă fiscală unificată/(Declarația) şi a Modului de completare a acesteia.

Darea de seamă fiscală unificată (Forma UNIF21), se prezintă de către întreprinzătorii individuali (întreprinderile individuale), gospodăriile ţărăneşti (de fermier), la întrunirea de către aceştia cumulativ a următoarelor condiţii:
a) numărul mediu anual de salariaţi pe parcursul perioadei fiscale nu depăşeşte 3 unităţi, şi
b) nu sînt înregistraţi ca plătitori de taxa pe valoarea adăugată.

Declaraţia unificată se prezintă fie pe suport de hîrtie, fie în format electronic nu mai târziu de data de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune. Totodată, potrivit Codului fiscal, gospodăria ţărănească (de fermier) care pe parcursul perioadei fiscale nu a avut angajaţi şi nu a obţinut venit impozabil este scutită de obligaţia privind prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit.

Prima perioadă de declarare, potrivit formularului tipizat va fi perioada fiscală 2021.

În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat invită toate părțile interesate să prezinte obiecții și propuneri atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic pînă la data de 17.07.2020, inclusiv.

Persoana responsabilă:
Irma Zurabișvili,
inspector al Direcției generale metodologia impozitelor și taxelor (Direcția impozite directe ),
tel: 82-33-95,
email: irma.zurabisvili@sfs.md

Proiectul ordinului Serviciului Fiscal de Stat cu privire la aprobarea formularului UNIF21 - Dare de seamă fiscală unificată/(Declarația) şi a Modului de completare a acesteia

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...