37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Consultări publice cu privire la aprobarea bugetului Consiliul de supraveghere publică a auditului, pentru anul 2021

Consultări publice cu privire la aprobarea bugetului Consiliul de supraveghere publică a auditului, pentru anul 2021

17.11.2020631 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Proiectul de Hotărîre a Guvernului „Privind aprobarea bugetului Instituției Publice „Consiliul de supraveghere publică a auditului” pentru anul 2021” este promovat de Ministerul Finanțelor.

Consiliul de supraveghere publică a auditului este o instituţie publică autonomă, cu statut de persoană juridică, responsabilă pentru supravegherea publică a auditului.

Consiliul dispune de un buget autonom, de conturi bancare în contul unic trezorerial al Ministerului Finanţelor şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor de autogestiune.

Obiectivul prezentului proiect constă în realizarea prevederilor art. 39 alin. (1) – (3)  al Legii nr.271/2017, privind stabilirea surselor de finanțare și modului de utilizare  a acestora prin bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului.

Proiectul bugetului a fost aprobat de către Comitetul de supraveghere a auditului pe 23 octombrie 2020.

Pentru asigurarea activității Consiliului, acesta urmează a fi  finanțat din plăţiile şi cotizaţiile efectuate de către auditori şi de entităţile de audit, din cotizațiile efectuate de stagiarii în audit, din subvenţii  de la bugetul de stat primite prin intermediul Ministerului Finanţelor.

Totodată, conform notei informative, proiectul  bugetului Consiliului  pentru anul 2021 prevede la venituri suma de 1724,3 mii lei și la cheltuieli suma de 2366,3 mii lei, cu un deficit în sumă de 642,0 mii lei, care se va acoperi din contul soldului de mijloace băneşti la 1 ianuarie 2021.

Data limită pentru comentarii: 25.11.2020

Persoane responsabile
Cemertan Silvia,
Consultant principal al Direcţiei politici financiare,
tel: 022-26-27-61,
E-mail: silvia.cemertan@mf.gov.md

Proiectul de Hotărîre a Guvernului „Privind aprobarea bugetului Instituției Publice „Consiliul de supraveghere publică a auditului” pentru anul 2021” este promovat de Ministerul Finanțelor.

Consiliul de supraveghere publică a auditului este o instituţie publică autonomă, cu statut de persoană juridică, responsabilă pentru supravegherea publică a auditului.

Consiliul dispune de un buget autonom, de conturi bancare în contul unic trezorerial al Ministerului Finanţelor şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor de autogestiune.

Obiectivul prezentului proiect constă în realizarea prevederilor art. 39 alin. (1) – (3)  al Legii nr.271/2017, privind stabilirea surselor de finanțare și modului de utilizare  a acestora prin bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului.

Proiectul bugetului a fost aprobat de către Comitetul de supraveghere a auditului pe 23 octombrie 2020.

Pentru asigurarea activității Consiliului, acesta urmează a fi  finanțat din plăţiile şi cotizaţiile efectuate de către auditori şi de entităţile de audit, din cotizațiile efectuate de stagiarii în audit, din subvenţii  de la bugetul de stat primite prin intermediul Ministerului Finanţelor.

Totodată, conform notei informative, proiectul  bugetului Consiliului  pentru anul 2021 prevede la venituri suma de 1724,3 mii lei și la cheltuieli suma de 2366,3 mii lei, cu un deficit în sumă de 642,0 mii lei, care se va acoperi din contul soldului de mijloace băneşti la 1 ianuarie 2021.

Data limită pentru comentarii: 25.11.2020

Persoane responsabile
Cemertan Silvia,
Consultant principal al Direcţiei politici financiare,
tel: 022-26-27-61,
E-mail: silvia.cemertan@mf.gov.md

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...