37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Consiliul de contabilitate și raportare financiară. Componența nominală și sarcini de bază

Consiliul de contabilitate și raportare financiară. Componența nominală și sarcini de bază

15.07.20192.065 views

1

(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 101 din 28 iunie 2019 a fost aprobată componența nominală a Consiliului de contabilitate și raportare financiară de pe lângă Ministerul Finanțelor.

Potrivit articolului 9 din Legea Contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017
Consiliul de contabilitate și raportare financiară este instituit pe lîngă Ministerul Finanțelor pentru dezvoltarea continuă și asigurarea perfecționării contabilității și raportării financiare.
Consiliul de contabilitate și raportare financiară este constituit din reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale a Moldovei, Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Biroului Național de Statistică, asociațiilor mediului de afaceri și celor profesionale, mediului academic din domeniul contabilității.

Componența Consiliului este formată din 15 membri:

NOROC Dorel – șef al Direcției politici fiscale și vamale, împuternicit cu exercitarea funcției de secretar de stat, Ministerul Finanțelor, care va deține și funcția de președinte al Consiliului

PADUCA Stela – consultant principal al Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanțelor, care este secretar al Consiliului

FOALEA Lidia– șef al Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanțelor

TONU Natalia – șef adjunct al Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanțelor

VEVERIȚĂ Ion – director al Departamentului raportări și statistică, Banca Națională a Moldovei

CONDREA Polina– șef al Direcției analiză și actuariat din cadrul Direcției generale asigurări, Comisia Națională a Pieței Financiare

CRĂCIUN Andrei – șef al Direcției generale colectarea datelor entității economice, Biroul Național de Statistică

DJURINSCAIA Ana – director financiar și manager pe politici fiscale, Asociația Businessului European

VÂRTOSU Artur – director financiar, I.M. „Efes Vitanta Moldova brewery” S.A, Asociația Investitorilor Străini

ZLATINA Natalia – director executiv, Asociația Contabililor și Auditorilor din Republica Moldova

NEDERIȚA Alexandru – doctor habilitat în economie, profesor universitar, Academia de Studii Economice din Moldova

GRAUR Anatol– doctor în economie, conferențiar universitar, Departamentul contabilitate, audit și analiza economică, facultatea Contabilitate, Academia de Studii Economice din Moldova

ȚIRIULNICOVA Natalia– doctor în economie, conferențiar universitar, Departamentul contabilitate, audit și analiza economică, facultatea Contabilitate, Academia de Studii Economice din Moldova
DOLGHII Cristina– doctor în economie, conferențiar universitar, șef al Departamentului contabilitate și informatică economică, Universitatea de Stat din Moldova

ȘEVCIUC Tatiana – doctor în economie, conferențiar universitar, catedra contabilitate, Universitatea Agrară de Stat din Moldova.

Sarcinile de bază ale Consiliului sunt:

- contribuirea la dezvoltarea contabilităţii şi raportării financiare, prin elaborarea/actualizarea standardelor naţionale de contabilitate în baza standardelor internaţionale;

- examinarea proiectelor S.N.C., indicaţiilor metodice, regulamentelor, instrucţiunilor şi altor acte normative din domeniul contabilităţii şi raportării financiare,  Planului general de conturi contabile, formularelor de documente primare şi instrucţiunilor privind completarea acestora;

- promovarea şi acceptarea spre aplicare a unui set unic de S.N.C., de calitate înaltă, inteligibile, prin care se va asigura că situaţiile financiare se întocmesc cu claritate, în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii și raportării financiare nr.287/2017, oferind o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a altor informaţii aferente activităţii entităţii;

- examinarea propunerilor parvenite de la autorităţile publice centrale, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Banca Naţională a Moldovei, Serviciul Fiscal de Stat, instituţiile publice şi entităţi cu privire la perfecţionarea contabilităţii şi a modului de întocmire a situațiilor financiare (cu excepţia entităţilor care aplică Standardele Internaţionale de Raportare Financiară);

- examinarea proiectelor reglementărilor contabile specifice anumitor ramuri, domenii/sectoare de activitate elaborate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare, organele centrale de specialitate în conformitate cu S.N.C. și și cu alte acte normative;

- examinarea problemelor parvenite de la entităţi ce ţin de perfecţionarea formelor de organizare şi a metodelor de ţinere a contabilităţii;

- acordarea ajutorului consultativ la implementarea actelor legislative, standardelor de contabilitate şi altor acte normative aferente ţinerii contabilităţii şi întocmirii situaţiilor financiare;

- soluţionarea altor probleme ce ţin de perfecţionarea contabilităţii şi raportării financiare în Republica Moldova şi care necesită o examinare colegială.

Contabilsef.md menționează că Ordinul MF nr. 101 din 28.06.2019 a fost publicat în ediția MO nr. 223-229 din 12 iulie 2019 și a intrat în vigoare la data publicării.

Conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 101 din 28 iunie 2019 a fost aprobată componența nominală a Consiliului de contabilitate și raportare financiară de pe lângă Ministerul Finanțelor.

Potrivit articolului 9 din Legea Contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017
Consiliul de contabilitate și raportare financiară este instituit pe lîngă Ministerul Finanțelor pentru dezvoltarea continuă și asigurarea perfecționării contabilității și raportării financiare.
Consiliul de contabilitate și raportare financiară este constituit din reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale a Moldovei, Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Biroului Național de Statistică, asociațiilor mediului de afaceri și celor profesionale, mediului academic din domeniul contabilității.

Componența Consiliului este formată din 15 membri:

NOROC Dorel – șef al Direcției politici fiscale și vamale, împuternicit cu exercitarea funcției de secretar de stat, Ministerul Finanțelor, care va deține și funcția de președinte al Consiliului

PADUCA Stela – consultant principal al Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanțelor, care este secretar al Consiliului

FOALEA Lidia– șef al Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanțelor

TONU Natalia – șef adjunct al Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanțelor

VEVERIȚĂ Ion – director al Departamentului raportări și statistică, Banca Națională a Moldovei

CONDREA Polina– șef al Direcției analiză și actuariat din cadrul Direcției generale asigurări, Comisia Națională a Pieței Financiare

CRĂCIUN Andrei – șef al Direcției generale colectarea datelor entității economice, Biroul Național de Statistică

DJURINSCAIA Ana – director financiar și manager pe politici fiscale, Asociația Businessului European

VÂRTOSU Artur – director financiar, I.M. „Efes Vitanta Moldova brewery” S.A, Asociația Investitorilor Străini

ZLATINA Natalia – director executiv, Asociația Contabililor și Auditorilor din Republica Moldova

NEDERIȚA Alexandru – doctor habilitat în economie, profesor universitar, Academia de Studii Economice din Moldova

GRAUR Anatol– doctor în economie, conferențiar universitar, Departamentul contabilitate, audit și analiza economică, facultatea Contabilitate, Academia de Studii Economice din Moldova

ȚIRIULNICOVA Natalia– doctor în economie, conferențiar universitar, Departamentul contabilitate, audit și analiza economică, facultatea Contabilitate, Academia de Studii Economice din Moldova
DOLGHII Cristina– doctor în economie, conferențiar universitar, șef al Departamentului contabilitate și informatică economică, Universitatea de Stat din Moldova

ȘEVCIUC Tatiana – doctor în economie, conferențiar universitar, catedra contabilitate, Universitatea Agrară de Stat din Moldova.

Sarcinile de bază ale Consiliului sunt:

- contribuirea la dezvoltarea contabilităţii şi raportării financiare, prin elaborarea/actualizarea standardelor naţionale de contabilitate în baza standardelor internaţionale;

- examinarea proiectelor S.N.C., indicaţiilor metodice, regulamentelor, instrucţiunilor şi altor acte normative din domeniul contabilităţii şi raportării financiare,  Planului general de conturi contabile, formularelor de documente primare şi instrucţiunilor privind completarea acestora;

- promovarea şi acceptarea spre aplicare a unui set unic de S.N.C., de calitate înaltă, inteligibile, prin care se va asigura că situaţiile financiare se întocmesc cu claritate, în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii și raportării financiare nr.287/2017, oferind o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a altor informaţii aferente activităţii entităţii;

- examinarea propunerilor parvenite de la autorităţile publice centrale, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Banca Naţională a Moldovei, Serviciul Fiscal de Stat, instituţiile publice şi entităţi cu privire la perfecţionarea contabilităţii şi a modului de întocmire a situațiilor financiare (cu excepţia entităţilor care aplică Standardele Internaţionale de Raportare Financiară);

- examinarea proiectelor reglementărilor contabile specifice anumitor ramuri, domenii/sectoare de activitate elaborate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare, organele centrale de specialitate în conformitate cu S.N.C. și și cu alte acte normative;

- examinarea problemelor parvenite de la entităţi ce ţin de perfecţionarea formelor de organizare şi a metodelor de ţinere a contabilităţii;

- acordarea ajutorului consultativ la implementarea actelor legislative, standardelor de contabilitate şi altor acte normative aferente ţinerii contabilităţii şi întocmirii situaţiilor financiare;

- soluţionarea altor probleme ce ţin de perfecţionarea contabilităţii şi raportării financiare în Republica Moldova şi care necesită o examinare colegială.

Contabilsef.md menționează că Ordinul MF nr. 101 din 28.06.2019 a fost publicat în ediția MO nr. 223-229 din 12 iulie 2019 și a intrat în vigoare la data publicării.

Comentarii

  1. Gyut spune:

    Nume vechi care nimic nu o sa schimbe! 

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...