37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Conformarea voluntară 2023: drepturile și obligațiile contribuabilului

Conformarea voluntară 2023: drepturile și obligațiile contribuabilului

17.02.2023407 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Potrivit Programului de conformare voluntară pentru anul 2023, sarcina autorității fiscale constă în asigurarea administrării fiscale, prin crearea de condiții contribuabililor pentru conformare la respectarea legislației și educarea civismului fiscal al populației, aplicarea uniformă a politicii și reglementărilor în domeniul fiscal.

Respectiv, dezvoltarea civismului fiscal a populației presupune o relație responsabilă între contribuabil și funcționarul fiscal. În vederea îndeplinirii acestui obiectiv, Serviciul Fiscal de Stat a stabilit o serie de drepturi și obligații pentru contribuabili.

Astfel, printre drepturile contribuabilului pot fi menționate următoarele:

 • Adresare echitabilă și politicoasă, atitudine corectă din partea Serviciului Fiscal de Stat și a funcționarilor fiscali;
 • Reprezentarea intereselor la Serviciul Fiscal de Stat personal sau prin intermediul reprezentantului legal;
 • Consultanță privind aplicarea și respectarea legislației fiscale;
 • Facilități și scutiri conform prevederilor legislației fiscale, pe perioada fiscală în care a întrunit toate condițiile prevăzute în legislație;
 • Dezacordul și contestarea acțiunilor sau inacțiunilor SFS sau ale funcționarilor fiscali;
 • Solicitarea şi obţinerea soluţiei fiscale individuale anticipate în modul şi în condiţiile prevăzute de Codul fiscal.

Deasemena, contribuabilul persoană fizică are dreptul să direcţioneze anual un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către beneficiarii desemnării procentuale potrivit art. 152 din Codul fiscal dacă nu are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare.

Printre obligaţiile contribuabilului pot fi enumerate:

 • Respectarea termenului de înregistrare, informare a Serviciului Fiscal de Stat despre toate modificările, inclusiv erorile, omisiunile în dările de seamă;

Contribuabilul are obligațiunea să respecte modul stabilit de înregistrare (reînregistrare) de stat şi de desfăşurare a activităţii de întreprinzător, el este obligat să se pună la evidenţă la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază îşi are sediul stabilit în documentele de constituire (înregistrare) şi să primească certificatul de atribuire a codului fiscal.

 • Ținerea contabilității în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

Contribuabilul este obligat să ţină contabilitatea conform formelor şi modului stabilit de legislaţie, să întocmească şi să prezinte Serviciului Fiscal de Stat şi Serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie, să asigure integritatea documentelor de evidenţă în conformitate cu cerinţele legislaţiei, să efectueze încasările băneşti în numerar prin intermediul echipamentelor de casă şi de control, respectând reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi de control.

 • Onorarea corectă și la timp a obligațiilor fiscale.

Contribuabilul trebuie să prezinte informaţii veridice despre veniturile rezultate din orice activitate de întreprinzător, precum şi despre alte obiecte ale impunerii. Fiecare contribuabil trebuie să conștientizeze că impozitele și taxele sunt prețul pe care îl plătește pentru a avea o societate prosperă, respectiv acesta este obligat să achite la buget, la timp şi integral, sumele calculate ale impozitelor şi taxelor, asigurând exactitatea şi veridicitatea dărilor de seamă fiscale prezentate.

În cazul neexecutării obligațiilor fiscale în termenele stabilite de legislație, Serviciul Fiscal de Stat va aplica măsuri de executare silită, în limita atribuțiilor sale.

Potrivit Programului de conformare voluntară pentru anul 2023, sarcina autorității fiscale constă în asigurarea administrării fiscale, prin crearea de condiții contribuabililor pentru conformare la respectarea legislației și educarea civismului fiscal al populației, aplicarea uniformă a politicii și reglementărilor în domeniul fiscal.

Respectiv, dezvoltarea civismului fiscal a populației presupune o relație responsabilă între contribuabil și funcționarul fiscal. În vederea îndeplinirii acestui obiectiv, Serviciul Fiscal de Stat a stabilit o serie de drepturi și obligații pentru contribuabili.

Astfel, printre drepturile contribuabilului pot fi menționate următoarele:

 • Adresare echitabilă și politicoasă, atitudine corectă din partea Serviciului Fiscal de Stat și a funcționarilor fiscali;
 • Reprezentarea intereselor la Serviciul Fiscal de Stat personal sau prin intermediul reprezentantului legal;
 • Consultanță privind aplicarea și respectarea legislației fiscale;
 • Facilități și scutiri conform prevederilor legislației fiscale, pe perioada fiscală în care a întrunit toate condițiile prevăzute în legislație;
 • Dezacordul și contestarea acțiunilor sau inacțiunilor SFS sau ale funcționarilor fiscali;
 • Solicitarea şi obţinerea soluţiei fiscale individuale anticipate în modul şi în condiţiile prevăzute de Codul fiscal.

Deasemena, contribuabilul persoană fizică are dreptul să direcţioneze anual un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către beneficiarii desemnării procentuale potrivit art. 152 din Codul fiscal dacă nu are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare.

Printre obligaţiile contribuabilului pot fi enumerate:

 • Respectarea termenului de înregistrare, informare a Serviciului Fiscal de Stat despre toate modificările, inclusiv erorile, omisiunile în dările de seamă;

Contribuabilul are obligațiunea să respecte modul stabilit de înregistrare (reînregistrare) de stat şi de desfăşurare a activităţii de întreprinzător, el este obligat să se pună la evidenţă la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază îşi are sediul stabilit în documentele de constituire (înregistrare) şi să primească certificatul de atribuire a codului fiscal.

 • Ținerea contabilității în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

Contribuabilul este obligat să ţină contabilitatea conform formelor şi modului stabilit de legislaţie, să întocmească şi să prezinte Serviciului Fiscal de Stat şi Serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie, să asigure integritatea documentelor de evidenţă în conformitate cu cerinţele legislaţiei, să efectueze încasările băneşti în numerar prin intermediul echipamentelor de casă şi de control, respectând reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi de control.

 • Onorarea corectă și la timp a obligațiilor fiscale.

Contribuabilul trebuie să prezinte informaţii veridice despre veniturile rezultate din orice activitate de întreprinzător, precum şi despre alte obiecte ale impunerii. Fiecare contribuabil trebuie să conștientizeze că impozitele și taxele sunt prețul pe care îl plătește pentru a avea o societate prosperă, respectiv acesta este obligat să achite la buget, la timp şi integral, sumele calculate ale impozitelor şi taxelor, asigurând exactitatea şi veridicitatea dărilor de seamă fiscale prezentate.

În cazul neexecutării obligațiilor fiscale în termenele stabilite de legislație, Serviciul Fiscal de Stat va aplica măsuri de executare silită, în limita atribuțiilor sale.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...