37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Condominiul se creează imediat după obţinerea autorizaţiei de construire

Condominiul se creează imediat după obţinerea autorizaţiei de construire

13.11.20182.213 views Monitorul Fisc.md
(4 voturi, medie: 2,00 din 5)
Se încarcă...

În cazul noilor construcţii, condominiul se creează imediat după obţinerea autorizaţiei de construire, în registrul bunurilor imobile înregistrându-se imediat construcţia şi unităţile ca bunuri viitoare. Astfel, cumpărătorii de apartamente de la societăţile de construcţie vor dobândi automat o cotă-parte în toate bunurile comune ale condominiului, atât cele existente (terenul), cât şi cele care se construiesc.

Guvernul a aprobat în cadrul ședinței din 8 octombrie current proiectul de lege cu privire la condominiu.

Potrivit notei proiectului, legea condominiului în fondul locativ care este în vigoare, fiind aplicabilă doar în cadrul blocurilor locative şi în raport cu proprietarii de apartamente, dar nu şi în raport cu alţi proprietari de încăperi izolate din cadrul clădirilor multietajate, este depășită, fiind nevoie de un alt act normativ.

Astfel, proiectul de lege reglementează relațiile de proprietate în condominiu, modul de administrare, exploatare și înstrăinare a proprietății și de transmitere a altor drepturi asupra acesteia în condominiu, modul de constituire, înregistrare, modificare și desființare a acestuia, modul de înființare, înregistrare, funcționare și dizolvare a Asociațiilor și Comunităților de proprietari în condominiu.

Pot fi organizate sub formă de condominiu terenul cu clădire cu două și mai multe unități și părți comune, de regulă multietajată, terenul cu un ansamblu rezidențial format din mai multe case individuale sau clădiri cu altă destinație amplasate izolat, în care există unități și părți comune și orice alte clădiri care au în componență unități deținute cu drept de proprietate exclusivă, precum și terenuri, amenajări sau care beneficiază de servicii comunale și necomunale și fac obiect de drept al proprietății comune pe cote-părți.

Condominiul se constituie prin act de constituire semnat de către unicul proprietar sau încheiat de toți coproprietarii terenului și a clădirii amplasate pe acel teren. În cazul în care asupra terenului există un drept de superficie, condominiul se constituie prin act de constituire semnat de către unicul sau toți superficiarii.

Dreptul de proprietate exclusivă asupra unităților și dreptul de proprietate comună din condominiu apar de la înscrierea lor în Registrul bunurilor immobile conform actului de constituire. Clădirea care urmează a fi construită, unitățile și cotele-părți aferente acestora sunt înscrise în Registrul bunurilor imobile cu mențiunea „bun viitor” conform actului de constituire a condominiului, a documentației de proiect și autorizației de construire.

Documentul prevede înregistrarea dreptului de proprietate asupra unităţii concomitent cu înregistrarea dreptului de proprietate pe cotei-părţi asupra bunurilor proprietate comună din condominiu. Cota-parte este determinată şi înregistrată în funcţie de mărimea unităţii raportată la suprafaţa totală a condominiului.

Proiectul mai prevede constituirea obligatorie a Fondului de reparaţie şi dezvoltare, separat pentru fiecare condominiu. Fondul este proprietatea posesorilor de unităţi din cadrul condominiului respectiv, iar deciziile privind utilizarea mijloacelor lui trebuie aprobate de către proprietari sau de către un reprezentant autorizat al acestora. Decizia privind cuantumul contribuției la Fond se ia anual.

Situația financiar-economică a Fondului, cu constatarea veniturilor și cheltuielilor, se prezintă anual spre aprobare adunării generale a proprietarilor. Rapoartele semestriale se prezintă proprietarilor la cererea acestora, inclusiv situația economico-financiară a Fondului, cu constatarea veniturilor și cheltuielilor.

Conform proiectului, condominiul va fi administrat de Comunitatea proprietarilor, formată din toți proprietarii și constituie o organizație fără statut de persoană juridică.
De asemenea, într-un condominiu va putea fi înființată și o singură Asociație. Aceasta se va ocupa de administrarea generală, exploatare şi întreţinere, reconstrucţie, reabilitare, reparare şi închiriere a bunurilor proprietate comună din condominiu. Asociația poate implementa soluții electronice de comunicare și votare, inclusiv prin poștă electronică. Soluțiile electronice organizate de către Asociație și puse la dispoziția proprietarilor vor fi comunicate în prealabil prin intermediul panourilor informative sau alte modalități de comunicare.

Conform proiectului, vor fi necesare cheltuieli pentru înregistrarea asociaţiilor de coproprietari în condominiu, înfiinţate în rezultatul reorganizării asociaţiilor de proprietari ai locuinţelor privatizate şi cooperativelor de construcţie a locuinţelor în asociaţii de proprietari în condominiu, stabilirea mărimii cotelor-părţi în proprietatea comună din condominiu şi înregistrarea dreptului de proprietate comună pe cote-părţi asupra acestora în registrul bunurilor imobile la oficiul cadastral teritorial.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...