37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Condiții de vânzare a produselor alimentare prin Internet

Condiții de vânzare a produselor alimentare prin Internet

28.02.2019858 views Monitorul Fisc.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

La 12 ianuarie 2019 a intrat în vigoare Legea nr.279 din 15.12.2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare (în continuare — Legea nr. 279/2017), care definește cerințele şi responsabilitățile generale ce reglementează informațiile referitoare la produsele alimentare, în special etichetarea lor.

Legea nr. 279/2017 prevede mijloacele pentru garantarea dreptului consumatorilor la informare şi procedurile pentru furnizarea informației respective, ținând cont de necesitatea prevederii unei flexibilități pentru a răspunde evoluției şi noilor cerințe privind informațiile.

Cerințele din document se aplică operatorilor din businessul alimentar la toate etapele lanțului alimentar, în cazul în care activitatea acestora se referă la informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, dar și tuturor produselor destinate consumatorului final, inclusiv celor livrate de unitățile de alimentație publică, precum şi produselor alimentare destinate a fi furnizate acestora. Prevederile Legii nr. 279/2017 se aplică și serviciilor de alimentație publică oferite de societățile de transport.

Astfel, produsele alimentare preambalate oferite spre vânzare prin Internet trebuie să fie comercializate cu respectarea următoarelor condiții:

1. Operatorul din businessul alimentar va pune la dispoziția consumatorului, înainte de cumpărarea produsului, informațiile despre acesta, prin plasarea pe Internet sau furnizate prin alte mijloace identificate, în mod clar. În cazul în care sunt utilizate alte mijloace corespunzătoare, informațiile obligatorii referitoare la produsele alimentare sunt puse la dispoziție fără ca operatorul să impună costuri suplimentare consumatorilor1.

2. Operatorul va pune la dispoziție cumpărătorului toate mențiunile obligatorii în momentul livrării.

Totodată, la mențiunile prevăzute la art. 8 alin. (1) al Legii nr. 279/2017, în anexa nr. 2 a Legii sunt prevăzute mențiuni obligatorii suplimentare pentru anumite tipuri sau categorii de produse alimentare.

Pentru a se asigura că consumatorii beneficiază și de alte mijloace de prezentare a informațiilor obligatorii referitoare la produsele alimentare decât cuvintele sau cifrele şi cu condiția să se asigure același nivel de informare ca atunci când se utilizează cuvinte şi cifre, Guvernul, ținând cont de elementele care demonstrează înțelegerea uniformă de către consumatori, stabilește criteriile în baza cărora una sau mai multe dintre mențiuni vor fi exprimate prin pictograme sau simboluri în loc de cuvinte sau cifre, precum şi modalitățile de aplicare a acestor criterii.
___________________________________________________
1 Informațiile despre produse trebuie să conțină:
a) denumirea produsului alimentar;
b) lista ingredientelor;
c) orice ingredient sau adjuvant tehnologic care provoacă alergii sau intoleranță, utilizat la fabricarea sau prepararea unui produs alimentar şi încă este prezent în produsul finit, chiar şi într-o formă modificată;
d) cantitatea de anumite ingrediente sau categorii de ingrediente;
e) cantitatea netă de produs alimentar;
f) informații referitoare la valabilitatea produsului:
– data-limită de consum ori data durabilității minimale; sau
– data fabricării și termenul de valabilitate;
g) condițiile speciale de păstrare şi/sau condițiile de utilizare;
h) numele sau denumirea comercială şi adresa operatorului din businessul alimentar menționat la art. 7 alin. (1) al Legii nr. 279/2017;
i) țara de origine sau locul de proveniență, în cazurile menționate la art. 24 din Legea nr. 279/2017;
j) instrucțiuni de utilizare, în cazul în care omiterea lor ar îngreuna utilizarea corectă a produsului alimentar;
k) pentru băuturile ce conțin mai mult de 1,2% de alcool în volum, concentrația alcoolică dobândită;

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...