37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Concurs pentru finanţarea din bugetul de stat a proiectelor desfășurate de Comitetele sectoriale pentru formarea profesională, în anul 2020

Concurs pentru finanţarea din bugetul de stat a proiectelor desfășurate de Comitetele sectoriale pentru formarea profesională, în anul 2020

21.01.2020231 views MSMPS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale anunță concurs pentru finanţarea din bugetul de stat a proiectelor desfășurate de Comitetele sectoriale pentru formarea profesională, pentru anul 2020, în temeiul Regulamentului cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a proiectelor desfăşurate de Comitetele sectoriale pentru formarea profesională, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 253/2018, cu modificări ulterioare.

Cuantumul total al mijloacelor financiare alocate pentru finanţarea proiectelor constituie 2.100.000,0 lei.

Comitetele sectoriale pentru formarea profesională vor depune propuneri de proiecte, care contribuie la realizarea misiunii acestora, conform Legii nr. 244/2017 cu privire la Comitetele sectoriale pentru formarea profesională.

În contextul, în care Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale este în proces de modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 863/2014 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a standardelor ocupaționale, la concurs nu se vor accepta propunerile de proiecte ce vizează elaborarea standardelor ocupaționale.

Dosarul solicitantului pentru fiecare proiect separat va conţine următoarele:

1) solicitarea de participare la concurs ( conform anexei nr. 1 a Regulamentului);

2) propunerea de proiect (conform anexei nr. 2 a Regulamentului);

3) bugetul de venituri şi cheltuieli al proiectului (conform anexei nr. 3 a Regulamentului);

5) CV-ul coordonatorului de proiect;

7) copia deciziei de înregistrare a comitetului sectorial;

8) declarație de cofinanțare a proiectului, semnată de președintele Comitetului sectorial;

9) copiile situaţiilor financiare anuale pentru 2 ani consecutivi, prezentate Biroului Naţional de Statistică, după caz; 

10) certificatul privind lipsa datoriilor faţă de buget;

11) certificatul comitetului sectorial privind lipsa obligaţiilor restante faţă de alte persoane fizice sau juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite.

Data limită de depunere a dosarelor: 21 februarie 2020.

Data de desfășurare a concursului: 10 martie 2020.

Dosarele prezentate după data-limită de depunere, nu se vor examina.

Lista propunerilor de proiectelor depuse pentru concurs şi suma mijloacelor financiare solicitate din bugetul de stat va fi publicată pe pagina web oficială a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (http://msmps.gov.md) nu mai târziu de data de 25 februarie 2020.

Lista proiectelor selectate pentru finanţare din bugetul de stat va fi publicată pe pagina web oficială a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, până la data de 16 martie 2020.

Beneficiarii proiectelor vor încheia contracte de finanţare cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în termen de 30 zile după plasarea pe pagina-web oficială a Ministerului a listei de proiecte selectate.

Comitetele sectoriale pentru formarea profesională interesate vor depune dosarul de participare în pachet închis, la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale unde va fi înregistrat cu eliberarea documentului confirmativ.

La adresa: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, str. Vasile Alecsandri, 2, MD-2009 Chişinău.

Persoana responsabilă: Mariana Stîrcul - consultant principal, Direcția politici ocupaționale și de reglementare a migrației, tel: (022) 262 134, e-mail: mariana.stircul@msmps.gov.md.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...